Dette systemet er ikke lenger i aktivt bruk og har blitt erstattet av Panopto i løpet av sommeren 2023. Les mer her.
Dato Tittel Foreleser Emne
Tommelnegl 12. oktober 2017
Kl. 08.14
50 min
Store Eureka, 2/3 Eureka
Økonomistyring kapittel 9 + 10 + 11 + 12 Ivar Moe SMF1042F
Tommelnegl 3. oktober 2017
Kl. 08.14
110 min
Store Eureka, 2/3 Eureka
Økonomistyring kapittel 8 Ivar Moe SMF1042F
Tommelnegl 10. oktober 2016
Kl. 08.10
50 min
Store Eureka, 2/3 Eureka
Økonomistyring kapittel 8 Ivar Moe SMF1042F
Tommelnegl 4. oktober 2016
Kl. 08.10
110 min
Store Eureka, 2/3 Eureka
Økonomistyring kapittel 8 Ivar Moe SMF1042F
Tommelnegl 28. september 2017
Kl. 08.14
50 min
Store Eureka, 2/3 Eureka
Økonomistyring kapittel 7 + 8 Ivar Moe SMF1042F
Tommelnegl 14. september 2017
Kl. 08.14
50 min
Store Eureka, 2/3 Eureka
Økonomistyring kapittel 6 Ivar Moe SMF1042F
Tommelnegl 31. august 2017
Kl. 08.14
50 min
Store Eureka, 2/3 Eureka
Økonomistyring kapittel 3 Ivar Moe SMF1042F
Tommelnegl 1. september 2016
Kl. 16.10
114 min
Store Eureka, 2/3 Eureka
Økonomistyring kapittel 3 Ivar Moe SMF1042F Økonomistyring HØST 2016
Tommelnegl 24. november 2016
Kl. 16.12
115 min
Store Eureka, 2/3 Eureka
Økonomistyring kapittel 19+20 Ivar Moe SMF1042F
Tommelnegl 22. november 2016
Kl. 08.12
115 min
Store Eureka, 2/3 Eureka
Økonomistyring kapittel 18+19+20 Ivar Moe SMF1042F
Tommelnegl 1. november 2016
Kl. 08.12
110 min
Store Eureka, 2/3 Eureka
Økonomistyring kapittel 16 Ivar Moe SMF1042F
Tommelnegl 27. oktober 2016
Kl. 16.12
110 min
Store Eureka, 2/3 Eureka
Økonomistyring kapittel 15 Ivar Moe SMF1042F
Tommelnegl 17. oktober 2017
Kl. 08.14
110 min
Store Eureka, 2/3 Eureka
Økonomistyring kapittel 13 + 14 Ivar Moe SMF1042F
Tommelnegl 17. oktober 2016
Kl. 08.10
50 min
Store Eureka, 2/3 Eureka
Økonomistyring kapittel 11 - 12 Ivar Moe SMF1042F
Tommelnegl 22. august 2017
Kl. 08.14
110 min
Store Eureka, 2/3 Eureka
Økonomistyring kapittel 1 og 2 Ivar Moe SMF1042F
Tommelnegl 20. oktober 2016
Kl. 08.13
110 min
K105
XPath Rune Hjelsvold IMT2571
Tommelnegl 27. oktober 2017
Kl. 08.13
110 min
Lille Eureka, 1/3 Eureka
XML Validation Rune Hjelsvold IMT25
Tommelnegl 25. oktober 2017
Kl. 10.13
110 min
Lille Eureka, 1/3 Eureka
XML DOM continued Rune Hjelsvold IMT2571
Tommelnegl 25. august 2017
Kl. 14.13
110 min
K105
Web Architectures and PHP programming Rune Hjelsvold IMT2571
Tommelnegl 12. april 2016
Kl. 14.10
120 min
Store Eureka, 2/3 Eureka
Vitenskapelig Metode
Datainnsamling Kapittel 6
Carla Susana Aqudelo Assuad SMF1182
Tommelnegl 12. januar 2017
Kl. 09.15
49 min
K105
Vitenskapelig metode Terje Bokalrud TØL1011
Tommelnegl 5. september 2016
Kl. 11.15
100 min
K105
Utsagnslogikk, konnektiver. Hans Petter Hornæs REA1101
Tommelnegl 30. mars 2017
Kl. 10.15
49 min
K105
usikkerhetsanalyse Terje Bokalrud TØL1011
Tommelnegl 2. november 2022
Kl. 08.15
105 min
C007
Universell utforming 02.11.22 Eskild Narum Bakken BYGG2362 Universell utforming og TEK2112
Tommelnegl 26. oktober 2022
Kl. 08.15
105 min
C007
Universell utforming Eskild Narum Bakken BYGG2362 + TEK2112
Tommelnegl 11. januar 2017
Kl. 08.15
105 min
Store Eureka, 2/3 Eureka
TØL 1002 Introduksjon Arild Moldsvor TØL1002 Ingeniørrollen våren 2017
Tommelnegl 24. april 2023
Kl. 09.15
165 min
K113
Tutorial 7
IMT4133 Tutorial 7
Kyle Porter IMT4133 Data Science for Security and Forensics
Tommelnegl 6. april 2017
Kl. 10.00
70 min
K105
Trial Lecture G Weldehawaryat
Ph.D. examination of G Weldehawaryat, first part (trial lecture)
PhD Examination PhD Examination
Tommelnegl 1. september 2016
Kl. 08.15
105 min
C007
Tre Jan Steinar Egenes BYG2311 Materiallære for Bygg H16
Tommelnegl 8. september 2017
Kl. 10.15
225 min
K102
Tre Jan Steinar Egenes BYG2311