Dette systemet er ikke lenger i aktivt bruk og har blitt erstattet av Panopto i løpet av sommeren 2023. Les mer her.
Dato Tittel Foreleser Emne
Tommelnegl 26. oktober 2022
Kl. 08.15
105 min
C007
Universell utforming Eskild Narum Bakken BYGG2362 + TEK2112