Velkommen til NTNUs forelesninger på nett.

Dette systemet er ikke lenger i bruk og har blitt erstattet av Panopto sommeren 2023. Les mer her.
Publiserte opptak - Strømming - Administrere opptaksjobber