Dette systemet er ikke lenger i aktivt bruk og har blitt erstattet av Panopto i løpet av sommeren 2023. Les mer her.
Dato Tittel Foreleser Emne
Tommelnegl 19. oktober 2017
Kl. 16.15
100 min
Store Eureka, 2/3 Eureka
Grafer avslutning Hans Petter Hornæs REA1101
Tommelnegl 19. oktober 2017
Kl. 10.15
100 min
Lille Eureka, 1/3 Eureka
Grafer Hans Petter Hornæs REA1101
Tommelnegl 4. oktober 2017
Kl. 16.15
100 min
Lille Eureka, 1/3 Eureka
Matriser 2 Hans Petter Hornæs REA1101
Tommelnegl 21. september 2017
Kl. 10.15
100 min
K105
Mengder 3 Hans Petter Hornæs REA1101
Tommelnegl 19. september 2017
Kl. 16.15
100 min
Store Eureka, 2/3 Eureka
Mengder 1 Hans Petter Hornæs REA1101
Tommelnegl 31. august 2017
Kl. 10.15
100 min
K105
Mengder, mengdeoperasjoner og venndiagram Hans Petter Hornæs REA1101
Tommelnegl 23. august 2017
Kl. 16.15
100 min
Lille Eureka, 1/3 Eureka
Faktorisering og primtall Hans Petter Hornæs REA1101
Tommelnegl 10. november 2016
Kl. 12.15
100 min
K105
Inhomogene rekursjonslikninger Hans Petter Hornæs REA1101
Tommelnegl 10. oktober 2016
Kl. 11.15
105 min
K105
Lars Nils Bakken REA1101
Tommelnegl 6. oktober 2016
Kl. 12.15
100 min
K105
Løsningsmengder for likningsystemer Hans Petter Hornæs REA1101
Tommelnegl 19. september 2016
Kl. 11.15
100 min
K105
Mengder og mengdeoperasjoner Hans Petter Hornæs REA1101
Tommelnegl 12. september 2016
Kl. 11.15
100 min
K105
Avslutning, utsagnslogikk Hans Petter Hornæs REA1101
Tommelnegl 5. september 2016
Kl. 11.15
100 min
K105
Utsagnslogikk, konnektiver. Hans Petter Hornæs REA1101
Tommelnegl 1. september 2016
Kl. 12.15
100 min
K105
Avslutning, modul 1 Hans Petter Hornæs REA1101
Tommelnegl 30. august 2016
Kl. 15.15
100 min
Store Eureka, 2/3 Eureka
Diofantiske likninger Hans Petter Hornæs REA1101