Dette systemet er ikke lenger i aktivt bruk og har blitt erstattet av Panopto i løpet av sommeren 2023. Les mer her.
Dato Tittel Foreleser Emne
Tommelnegl 1. september 2016
Kl. 16.10
114 min
Store Eureka, 2/3 Eureka
Økonomistyring kapittel 3 Ivar Moe SMF1042F Økonomistyring HØST 2016