Dette systemet er ikke lenger i aktivt bruk og har blitt erstattet av Panopto i løpet av sommeren 2023. Les mer her.
Dato Tittel Foreleser Emne
Tommelnegl 25. oktober 2017
Kl. 10.13
110 min
Lille Eureka, 1/3 Eureka
XML DOM continued Rune Hjelsvold IMT2571
Tommelnegl 24. oktober 2017
Kl. 10.13
55 min
Lille Eureka, 1/3 Eureka
Assignment 5 and Intro to XML DOM Rune Hjelsvold IMT2571
Tommelnegl 18. oktober 2017
Kl. 10.13
110 min
Lille Eureka, 1/3 Eureka
Introduction to XML; introduction to XPath Rune Hjelsvold IMT2571
Tommelnegl 22. september 2017
Kl. 08.13
110 min
Lille Eureka, 1/3 Eureka
ER modeling continued Deepti Mishra IMT2571
Tommelnegl 29. august 2017
Kl. 10.13
55 min
K105
More on PHP Rune Hjelsvold IMT2571
Tommelnegl 25. august 2017
Kl. 14.13
110 min
K105
Web Architectures and PHP programming Rune Hjelsvold IMT2571
Tommelnegl 8. november 2016
Kl. 15.13
50 min
K105
Eksamensoppgaver i XML Rune Hjelsvold IMT2571
Tommelnegl 20. oktober 2016
Kl. 08.13
110 min
K105
XPath Rune Hjelsvold IMT2571
Tommelnegl 12. oktober 2016
Kl. 08.13
110 min
K105
Normalisering Rune Hjelsvold IMT2571
Tommelnegl 28. september 2016
Kl. 08.13
110 min
K105
Enda mer ER-modellering Rune Hjelsvold IMT2571
Tommelnegl 21. september 2016
Kl. 08.13
80 min
K105
Relational Algebra Rune Hjelsvold IMT2571