Dette systemet er ikke lenger i aktivt bruk og har blitt erstattet av Panopto i løpet av sommeren 2023. Les mer her.
Dato Tittel Foreleser Emne
Tommelnegl 27. oktober 2017
Kl. 08.13
110 min
Lille Eureka, 1/3 Eureka
XML Validation Rune Hjelsvold IMT25