Dette systemet er ikke lenger i aktivt bruk og har blitt erstattet av Panopto i løpet av sommeren 2023. Les mer her.
Dato Tittel Foreleser Emne
Tommelnegl 9. oktober 2017
Kl. 13.15
255 min
Lille Eureka, 1/3 Eureka
The Digital Forensics Process and Forensic Readiness
Extra 30 minutes added to end of session, in case of over-runs
Carl Stuart Leichter IMT 4114 Introduction to Digital Forensics
Tommelnegl 25. september 2017
Kl. 18.10
60 min
K102
Tekna (FUD) and SikkertNOK2017
pubic speech on
Stewart James Kowalski Tekna Research Day
Tommelnegl 13. februar 2017
Kl. 10.14
107 min
K105
TEK2111 07 Sponskjærende bearbeiding 2017 Tor Erik Nicolaisen TEK2111
Tommelnegl 1. februar 2016
Kl. 08.13
110 min
C007
TEK 2111 F05 Oppdelende bearbeidings prosesser
Klipping, Hulling, Oksy/Acetylen skjæring, Plasma Skjæring, Laser skjæring, Vann høytrykk skjæring
Tor Erik Nicolaisen TEK2111
Tommelnegl 23. januar 2017
Kl. 10.13
110 min
K105
TEK 2111 F04 Plastiske bearbeidingsprosesser Vår 2017
Forelesningen tar for seg plastiske bearbeidingsprosesser. Dette er ulike måter å forme metaller i fast form. Forelesningen er to-delt og tar for seg de fundamentale mekanismene bak metallforming, samt en beskrivelse av ulike metoder for forming av metaller.
Tor Erik Nicolaisen TEK2111
Tommelnegl 23. november 2016
Kl. 15.15
105 min
C007
Tegl og murverk Fred Johansen BYG2311 Materiallære for Bygg H16
Tommelnegl 29. mars 2017
Kl. 16.15
100 min
Lille Eureka, 1/3 Eureka
Staver i planet Hans Petter Hornæs REA2071F
Tommelnegl 15. februar 2017
Kl. 10.14
115 min
K102
Statistikk og økonomi, økonomidelen kapittel 6 + 7 Ivar Moe SMF2251F
Tommelnegl 10. februar 2016
Kl. 15.13
114 min
Store Eureka, 2/3 Eureka
Statistikk og økonomi, økonomidelen kapittel 6 Ivar Moe SMF2251F
Tommelnegl 16. mars 2016
Kl. 15.14
114 min
Store Eureka, 2/3 Eureka
Statistikk og økonomi, økonomidelen kapittel 15 Ivar Moe SMF2251F
Tommelnegl 11. januar 2017
Kl. 10.13
115 min
K102
Statistikk og økonomi, økonomidelen kapittel 1 Ivar Moe SMF2251F
Tommelnegl 3. februar 2016
Kl. 15.13
114 min
Store Eureka, 2/3 Eureka
Statistikk og økonomi økonomidelen kapittel 5-6 Ivar Moe SMF2251F
Tommelnegl 1. februar 2017
Kl. 10.13
115 min
Store Eureka, 2/3 Eureka
Statistikk og økonomi økonomidelen kapittel 3 - 5 Ivar Moe SMF2251F
Tommelnegl 25. januar 2017
Kl. 10.14
115 min
Store Eureka, 2/3 Eureka
Statistikk og økonomi økonomidelen kapittel 3 + 4 Ivar Moe SMF2251F
Tommelnegl 20. januar 2016
Kl. 15.13
114 min
Store Eureka, 2/3 Eureka
Statistikk og økonomi økonomidelen kapittel 3 Ivar Moe SMF2251F
Tommelnegl 27. april 2016
Kl. 15.14
114 min
Store Eureka, 2/3 Eureka
Statistikk og økonomi økonomidelen kapittel 18 Ivar Moe SMF2251F
Tommelnegl 20. april 2016
Kl. 15.14
114 min
Store Eureka, 2/3 Eureka
Statistikk og økonomi økonomidelen kapittel 16 og 17 Ivar Moe SMF2251F
Tommelnegl 6. april 2016
Kl. 15.14
114 min
Store Eureka, 2/3 Eureka
Statistikk og økonomi økonomidelen kapittel 16 Ivar Moe SMF2251F
Tommelnegl 1. februar 2017
Kl. 15.15
100 min
Lille Eureka, 1/3 Eureka
Spesielle underrom Hans Petter Hornæs REA2071F
Tommelnegl 20. juni 2022
Kl. 10.15
50 min
Smaragd 1 (S206)
Sommerkurs i matematikk Bjørn Olav Hogstad REA0012 Forkurs i matematikk for Tres og y-vei
Tommelnegl 7. september 2016
Kl. 10.15
105 min
K102
SMF3082 Bærekraft og etikk forelesning III
Eksternaliteter
Aristidis Kaloudis SMF3082F
Tommelnegl 31. august 2016
Kl. 10.14
105 min
K102
SMF3082 Bærekraft og etikk forelesning II Aristidis Kaloudis SMF3082
Tommelnegl 14. september 2016
Kl. 10.15
105 min
K102
SMF3082 Bærekraft og etikk - eksternaliteter Aristidis Kaloudis SMF3082
Tommelnegl 15. september 2017
Kl. 10.15
105 min
B210
SMF3081/SMF3071 Øvelser Aris Kaloudis og Endre Sølvsberg SMF3081/SMF3071 Videreregående metode
Tommelnegl 29. september 2017
Kl. 10.15
105 min
B210
SMF3081/SMF3071 Forelesning VIII Aristidis Kaloudis SMF3081/SMF3071
Tommelnegl 6. oktober 2017
Kl. 10.15
105 min
B210
SMF3081/SMF3071 Forelesning IX og øvelser Aris Kaloudis og Endre Sølvsberg SMF3081/SMF3071
Tommelnegl 9. november 2016
Kl. 13.15
105 min
K102
SMF3081 - videregående metode Aristidis Kaloudis SMF3081
Tommelnegl 6. mars 2017
Kl. 12.15
165 min
K102
SMF3021 Makroøkonomi - pengemengde Aristidis Kaloudis SMF3021
Tommelnegl 16. februar 2023
Kl. 10.15
105 min
E211
SMF2292F
Forelesning
Aristidis Kaloudis SMF2292F Kvantitative og kvalitative metoder
Tommelnegl 19. april 2023
Kl. 08.15
105 min
K105
SMF2292F Aristidis Kaloudis SMF2292F Kvantitative og kvalitative metoder