Dette systemet er ikke lenger i aktivt bruk og har blitt erstattet av Panopto i løpet av sommeren 2023. Les mer her.
Dato Tittel Foreleser Emne
Tommelnegl 13. februar 2017
Kl. 10.14
107 min
K105
TEK2111 07 Sponskjærende bearbeiding 2017 Tor Erik Nicolaisen TEK2111
Tommelnegl 23. januar 2017
Kl. 10.13
110 min
K105
TEK 2111 F04 Plastiske bearbeidingsprosesser Vår 2017
Forelesningen tar for seg plastiske bearbeidingsprosesser. Dette er ulike måter å forme metaller i fast form. Forelesningen er to-delt og tar for seg de fundamentale mekanismene bak metallforming, samt en beskrivelse av ulike metoder for forming av metaller.
Tor Erik Nicolaisen TEK2111
Tommelnegl 25. april 2016
Kl. 07.58
110 min
C007
Tor Erik Nicolaisen TEK2111
Tommelnegl 1. februar 2016
Kl. 08.13
110 min
C007
TEK 2111 F05 Oppdelende bearbeidings prosesser
Klipping, Hulling, Oksy/Acetylen skjæring, Plasma Skjæring, Laser skjæring, Vann høytrykk skjæring
Tor Erik Nicolaisen TEK2111