Dette systemet er ikke lenger i aktivt bruk og har blitt erstattet av Panopto i løpet av sommeren 2023. Les mer her.
Dato Tittel Foreleser Emne
Tommelnegl 9. oktober 2017
Kl. 13.15
255 min
Lille Eureka, 1/3 Eureka
The Digital Forensics Process and Forensic Readiness
Extra 30 minutes added to end of session, in case of over-runs
Carl Stuart Leichter IMT 4114 Introduction to Digital Forensics