Dette systemet er ikke lenger i aktivt bruk og har blitt erstattet av Panopto i løpet av sommeren 2023. Les mer her.
Dato Tittel Foreleser Emne
Tommelnegl 15. september 2017
Kl. 10.15
105 min
B210
SMF3081/SMF3071 Øvelser Aris Kaloudis og Endre Sølvsberg SMF3081/SMF3071 Videreregående metode