Dette systemet er ikke lenger i aktivt bruk og har blitt erstattet av Panopto i løpet av sommeren 2023. Les mer her.
Dato Tittel Foreleser Emne
Tommelnegl 29. mars 2017
Kl. 16.15
100 min
Lille Eureka, 1/3 Eureka
Staver i planet Hans Petter Hornæs REA2071F
Tommelnegl 9. februar 2017
Kl. 14.15
100 min
K105
Egensystemer Hans Petter Hornæs REA2071F
Tommelnegl 1. februar 2017
Kl. 15.15
100 min
Lille Eureka, 1/3 Eureka
Spesielle underrom Hans Petter Hornæs REA2071F
Tommelnegl 24. januar 2017
Kl. 10.15
100 min
K105
Lineære transformasjoner Hans Petter Hornæs REA2071F
Tommelnegl 15. februar 2016
Kl. 15.15
100 min
Store Eureka, 2/3 Eureka
Hans Petter Hornæs REA2071F