Dette systemet er ikke lenger i aktivt bruk og har blitt erstattet av Panopto i løpet av sommeren 2023. Les mer her.
Dato Tittel Foreleser Emne
Tommelnegl 27. januar 2017
Kl. 12.10
60 min
K105
Enhancement of human performance in military cyber operations by facilitating the application of behavioral science in cyber defence practice
In cyber operations, we are less directly confronted with the outcomes of our action than in situations of physical or direct engagement. Our anticipation of future outcomes are more abstract or differently specified, less detailed, and typically decision-making processes are conducted under multiple converging and diverging pressures. These circumstances, are assumed but not yet well-understood aspects of cognition, such as an increased tolerance to uncertainty or management of cognitive load, all contribute to how judgements and decisions are made to act and determine the overall performance. The effects of digitisation on decision-making and the contribution of behavioural sciences are largely not investigated within the cyber domain, but this can nonetheless have immediate effects on cyber security at national and international level. In the wake of Cyber Pledge, this calls for an intensified effort in research, training and education of personnel with cyber competence. This talk will focus on human factors in cyber operations. What has been done so far by the research group *PACE-CYBORG*, and the future landscape ahead.
Øyvind Jøsok & Benjamin Knox NISlecture
Tommelnegl 18. oktober 2017
Kl. 14.10
120 min
E211
IMT 4203 Tutorial 1
Selected aspects of critical telecommunications infrastructure security and resilience
Vasileios Gkioulos IMT 4203
Tommelnegl 27. oktober 2017
Kl. 12.12
55 min
Store Eureka, 2/3 Eureka
20år med sikkerhetssertifisering – nonstop – fortsatt usikker på om det smaker?
NT har vært sikkerhetssertifisert i 20 år og har arbeidet systematisk med risiko, informasjonssikkerhet og opplæring i en årrekke. Gode sikkerhetstiltak er et avgjørende bidrag til å skape tillit hos kunder, kanskje det viktigste… Temaet for forelesningen gir et innblikk i hvordan NT arbeider med å ha kontroll på risikoer, sikkerheten for sine 400 ansatte og de 2 millioner kundene – og hvorfor Nonstop smaker like godt år etter år…
Trond Laupstad NISlecture
Tommelnegl 1. februar 2016
Kl. 08.13
110 min
C007
TEK 2111 F05 Oppdelende bearbeidings prosesser
Klipping, Hulling, Oksy/Acetylen skjæring, Plasma Skjæring, Laser skjæring, Vann høytrykk skjæring
Tor Erik Nicolaisen TEK2111
Tommelnegl 23. januar 2017
Kl. 10.13
110 min
K105
TEK 2111 F04 Plastiske bearbeidingsprosesser Vår 2017
Forelesningen tar for seg plastiske bearbeidingsprosesser. Dette er ulike måter å forme metaller i fast form. Forelesningen er to-delt og tar for seg de fundamentale mekanismene bak metallforming, samt en beskrivelse av ulike metoder for forming av metaller.
Tor Erik Nicolaisen TEK2111
Tommelnegl 25. april 2016
Kl. 07.58
110 min
C007
Tor Erik Nicolaisen TEK2111
Tommelnegl 13. februar 2017
Kl. 10.14
107 min
K105
TEK2111 07 Sponskjærende bearbeiding 2017 Tor Erik Nicolaisen TEK2111
Tommelnegl 10. februar 2016
Kl. 08.15
105 min
K105
9.forelesning vår 2016 - Kravspesifisering 1 Tom Røise IMT2243
Tommelnegl 7. januar 2016
Kl. 10.14
110 min
K105
IMT2243 Systemutvikling, 1.forelesning v2016 Tom Røise IMT2243
Tommelnegl 28. april 2016
Kl. 10.15
110 min
K105
22. Forelesning - Øvingtime med kort oppsummering og løsning av eksamen 2011 (kun kamera) Tom Røise IMT2243
Tommelnegl 13. april 2016
Kl. 08.15
110 min
K105
19. Forelesning - vår 2016 - forts. OOD + Testing Tom Røise IMT2243
Tommelnegl 6. oktober 2017
Kl. 09.15
49 min
C007
Løsning øving 6 Terje Bokalrud TEK2001
Tommelnegl 30. mars 2017
Kl. 10.15
49 min
K105
usikkerhetsanalyse Terje Bokalrud TØL1011
Tommelnegl 15. september 2017
Kl. 09.15
49 min
C007
Løsning øving 3 Terje Bokalrud TEK2001
Tommelnegl 29. september 2017
Kl. 09.15
49 min
C007
Løsning øving 5 Terje Bokalrud TEK2001
Tommelnegl 12. januar 2017
Kl. 09.15
49 min
K105
Vitenskapelig metode Terje Bokalrud TØL1011
Tommelnegl 16. februar 2017
Kl. 11.15
49 min
K105
FTA, eksempler Terje Bokalrud TØL1011
Tommelnegl 28. august 2017
Kl. 15.15
45 min
K105
GEO1121 Vektor-struktur del 2 Sverre Stikbakke GEO1121 GIS Intro
Tommelnegl 21. august 2017
Kl. 12.15
45 min
Lille Eureka, 1/3 Eureka
Introduksjon til emnet Sverre Stikbakke GEO1121 GIS Intro
Tommelnegl 28. august 2017
Kl. 14.15
45 min
K105
GEO1121 Vektor-struktur Sverre Stikbakke GEO1121 GIS Intro
Tommelnegl 3. november 2016
Kl. 16.00
120 min
A146
IT Rhetorics for Security Managers Stewart James Kowalski IMT4132
Tommelnegl 18. mai 2016
Kl. 16.15
105 min
K105
Lecture 4 IMT4152 - IMT4402 Stewart James Kowalski IMT4152
Tommelnegl 25. september 2017
Kl. 18.10
60 min
K102
Tekna (FUD) and SikkertNOK2017
pubic speech on
Stewart James Kowalski Tekna Research Day
Tommelnegl 5. oktober 2017
Kl. 10.15
180 min
A153
Anomaly detection 2: Statistical methods - non-parametric Slobodan Petrovic IMT4204
Tommelnegl 6. juni 2017
Kl. 09.25
70 min
K105
BSP Game Programming Presentations
Presentations
Simon McCallum IMT3912
Tommelnegl 30. mars 2017
Kl. 09.15
45 min
A153
IMT4307 Serous Games - Dementia Simon McCallum IMT4007
Tommelnegl 6. juni 2017
Kl. 10.42
100 min
K105
BSP Game Programming Presentations
Presentations
Simon McCallum IMT3912
Tommelnegl 18. oktober 2017
Kl. 10.13
110 min
Lille Eureka, 1/3 Eureka
Introduction to XML; introduction to XPath Rune Hjelsvold IMT2571
Tommelnegl 25. oktober 2017
Kl. 10.13
110 min
Lille Eureka, 1/3 Eureka
XML DOM continued Rune Hjelsvold IMT2571
Tommelnegl 28. september 2016
Kl. 08.13
110 min
K105
Enda mer ER-modellering Rune Hjelsvold IMT2571