Dette systemet er ikke lenger i aktivt bruk og har blitt erstattet av Panopto i løpet av sommeren 2023. Les mer her.
Dato Tittel Foreleser Emne
Tommelnegl 24. januar 2014
Kl. 16.00
120 min
K102
Arbeidskontrakter
Arbeidskontrakter med NITO
NITO EXIT
Tommelnegl 22. januar 2014
Kl. 16.00
240 min
K102
Exit - Jobbsøkerkurs med NITO Diverse Exit
Tommelnegl 21. januar 2014
Kl. 18.30
150 min
K102
Exit - utveksling og videreutdanning del 2
Exit - veien videre
Diverse Exit
Tommelnegl 21. januar 2014
Kl. 16.30
118 min
K102
Exit - utveksling og videreutdanning del 1
Exit - Veien videre, del 1
Diverse Exit