Dette systemet er ikke lenger i aktivt bruk og har blitt erstattet av Panopto i løpet av sommeren 2023. Les mer her.
Dato Tittel Foreleser Emne
Tommelnegl 10. juni 2015
Kl. 13.00
60 min
K105
Allmøte 10. juni 2015 Diverse Allmøte
Tommelnegl 22. januar 2014
Kl. 16.00
240 min
K102
Exit - Jobbsøkerkurs med NITO Diverse Exit
Tommelnegl 21. januar 2014
Kl. 18.30
150 min
K102
Exit - utveksling og videreutdanning del 2
Exit - veien videre
Diverse Exit
Tommelnegl 21. januar 2014
Kl. 16.30
118 min
K102
Exit - utveksling og videreutdanning del 1
Exit - Veien videre, del 1
Diverse Exit
Tommelnegl 16. november 2011
Kl. 10.30
188 min
Lille Eureka, 1/3 Eureka
GIS-dagen 2011 Diverse GIS-dagen