OBS: Du finner nå lenker til nedlasting av media-filer nederst på det enkelte opptak sin avspillingsside.

Dato Tittel Foreleser Emne
Tommelnegl 30. mars 2023
Kl. 13.15
105 min
Lille Eureka, 1/3 Eureka
Demo_debugger_part2 Geir Olav Dyrkolbotn IMT4116 Reverse Engineering and Malware Analysis
Tommelnegl 30. mars 2023
Kl. 11.15
105 min
Lille Eureka, 1/3 Eureka
Demo_debugger_part1 Geir Olav Dyrkolbotn IMT4116 Reverse Engineering and Malware Analysis
Tommelnegl 30. mars 2023
Kl. 10.15
105 min
Smaragd 1 (S206)
Objekt Orientert Design, Testintro og Eksamensintro Tom Røise PROG1004 Programvareutvikling
Tommelnegl 29. mars 2023
Kl. 14.15
105 min
K102
Mikroøkonomi SMF2291
Mikroøkonomi 29.3.2023
Per Jacobsen SMF 2291/F
Tommelnegl 29. mars 2023
Kl. 10.10
120 min
K102
Summary Peter Nussbaum IDG1004 Farge i grensesnittdesign
Tommelnegl 29. mars 2023
Kl. 08.10
115 min
Store Eureka, 2/3 Eureka
Forelesning fysikk 29/3-2023 Are Strandlie IFYKJG1000 Fysikk/kjemi
Tommelnegl 28. mars 2023
Kl. 14.15
105 min
B210
Focus Arealplan
Øving/veiledning
Morten Eggum. BYGG2261 Arealplanlegging og digital modellering
Tommelnegl 28. mars 2023
Kl. 14.15
105 min
K102
Byggteknikk
Byggesak og byggesøknad
Jan Steinar Egenes BYGG1001
Tommelnegl 28. mars 2023
Kl. 12.15
345 min
S415
Cybercrime Lab Jeff Hamm IMT4130 Cybercrime Investigation
Tommelnegl 28. mars 2023
Kl. 12.10
115 min
Store Eureka, 2/3 Eureka
Forelesning fysikk 28/3-2023 Are Strandlie IFYKJG1001 Fysikk/kjemi
Tommelnegl 28. mars 2023
Kl. 10.15
165 min
K113
Biometrics - CA Patrick Bours IMT4126 Biometrics
Tommelnegl 28. mars 2023
Kl. 10.15
105 min
K102
Lecture 6 Andrii Shalaginov IMT4133 Data Science for Security and Forensics
Tommelnegl 27. mars 2023
Kl. 15.15
180 min
A154
Topic 5, Exercise Slobodan Petrovic IMT4124 Kryptologi
Tommelnegl 27. mars 2023
Kl. 12.59
125 min
K102
Industrielle styringer Tor Erik Nicolaisen MASG 2104
Tommelnegl 27. mars 2023
Kl. 12.15
345 min
S415
Cybercrime Lab Jeff Hamm IMT4130 Cybercrime Investigation
Tommelnegl 27. mars 2023
Kl. 11.15
180 min
S411
Topic 5, Lecture Slobodan Petrovic IMT4124 Kryptologi
Tommelnegl 23. mars 2023
Kl. 12.15
45 min
Lille Eureka, 1/3 Eureka
Guest lecture part 2 Geir Olav Dyrkolbotn IMT4116 Reverse Engineering and Malware Analysis
Tommelnegl 23. mars 2023
Kl. 10.15
105 min
Lille Eureka, 1/3 Eureka
Guest Lecture Geir Olav Dyrkolbotn IMT4116 Reverse Engineering and Malware Analysis
Tommelnegl 22. mars 2023
Kl. 12.15
110 min
Lille Eureka, 1/3 Eureka
Matematikk for økonomer Bjørn Olav Hogstad REA1154F Statistikk for økonomer
Tommelnegl 22. mars 2023
Kl. 08.15
105 min
K105
SMF2292F Aristidis Kaloudis SMF2292F Kvantitative og kvalitative metoder
Tommelnegl 22. mars 2023
Kl. 08.10
115 min
Store Eureka, 2/3 Eureka
Forelesning fysikk 22/3-2023 Are Strandlie IFYKJG1000 Fysikk/kjemi
Tommelnegl 21. mars 2023
Kl. 14.15
105 min
K102
Byggteknikk
Lydlære forts med Fred J
Jan Steinar Egenes BYGG1001
Tommelnegl 21. mars 2023
Kl. 14.14
120 min
B210
Focus Arealplan Stine Radmann / Morten Eggum. BYGG2261 Arealplanlegging og digital modellering
Tommelnegl 21. mars 2023
Kl. 14.00
105 min
Lille Eureka, 1/3 Eureka
Pulvermetalliske metoder 2023
Om kompaktering og sintring av pulvermetalliske komponenter
Tor Erik Nicolaisen MASG 2104 Produksjonsmetoder
Tommelnegl 21. mars 2023
Kl. 13.29
105 min
K105
SMF2292F Aristidis Kaloudis SMF2292F Kvantitative og kvalitative metoder
Tommelnegl 21. mars 2023
Kl. 12.15
345 min
S415
Cybercrime Labs Jeff Hamm IMT4130 Cybercrime Investigation
Tommelnegl 21. mars 2023
Kl. 12.10
115 min
Store Eureka, 2/3 Eureka
Forelesning fysikk 21/3-2023 Are Strandlie IFYKJG1001 Fysikk/kjemi
Tommelnegl 20. mars 2023
Kl. 15.15
180 min
A154
Topic 4.3, Exercise Slobodan Petrovic IMT4124 Kryptologi
Tommelnegl 20. mars 2023
Kl. 13.55
125 min
Smaragd 1 (S206)
Universell utforming – den best bevarte hemmeligheten for å få gode tjenester for alle
Geir Lippestad vil gå igjennom:
Geir Lippestad G.L. Universell utforming
Tommelnegl 20. mars 2023
Kl. 12.15
345 min
S415
Cybercrime Labs
Labs
Jeff Hamm IMT4130 Cybercrime Investigation