Side 1 av 44 [ Neste ] [ Siste ]

Foreleser Emne
Tidspunkt Varighet Foreleser Tittel Emne Filer Info
2022-06-24 08:15 50 min Bjørn Olav Hogstad Sommerkurs i matematikk REA0012 Forkurs i matematikk for Tres og y-veiAudio Camera Screen Combined
2022-06-23 13:15 50 min Bjørn Olav Hogstad Sommerkurs i matematikk REA0012 Forkurs i matematikk for Tres og y-veiAudio Camera Screen Combined
2022-06-23 10:15 50 min Bjørn Olav Hogstad Sommerkurs i matematikk REA0012 Forkurs i matematikk for Tres og y-veiAudio Camera Screen Combined
2022-06-23 08:15 50 min Bjørn Olav Hogstad Sommerkurs i matematikk REA0012 Forkurs i matematikk for Tres og y-veiAudio Camera Screen Combined
2022-06-22 13:15 50 min Bjørn Olav Hogstad Sommerkurs i matematikk REA0012 Forkurs i matematikk for Tres og y-veiAudio Camera Screen Combined
2022-06-22 10:15 50 min Bjørn Olav Hogstad Sommerkurs i matematikk REA0012 Forkurs i matematikk for Tres og y-veiAudio Camera Screen Combined
2022-06-22 08:15 50 min Bjørn Olav Hogstad Sommerkurs i matematikk REA0012Audio Camera Screen Combined
2022-06-21 13:15 50 min Bjørn Olav Hogstad Sommerkurs i matematikk REA0012 Forkurs i matematikk for Tres og y-veiAudio Camera Screen Combined
2022-06-21 10:15 50 min Bjørn Olav Hogstad Sommerkurs i matematikk REA0012 Forkurs i matematikk for Tres og y-veiAudio Camera Screen Combined
2022-06-21 08:15 50 min Bjørn Olav Hogstad Sommerkurs i matematikk REA0012 Forkurs i matematikk for Tres og y-veiAudio Camera Screen Combined
2022-06-20 13:15 50 min Bjørn Olav Hogstad Sommerkurs i matematikk REA0012 Forkurs i matematikk for Tres og y-veiAudio Camera Screen Combined
2022-06-20 10:15 50 min Bjørn Olav Hogstad Sommerkurs i matematikk REA0012 Forkurs i matematikk for Tres og y-veiAudio Camera Screen Combined
2022-06-02 08:55 370 min Jan Steinar Egenes Bacheloroppgave sesjon 2 BYGG 2900 BacheloroppgaveAudio Camera Screen Combined
2022-06-02 08:55 370 min Jan Steinar Egenes Bachelorpresentasjoner sesjon 1 BYG2900Audio Camera Screen Combined
2022-05-31 13:00 110 min Linda Stigen Bacheloroppgaver ergo 3 ERG3901 Bacheloroppgave i ergoterapiAudio Camera Screen Combined
2022-05-31 11:10 90 min Linda Stigen Bacheloroppgaver ergo 2 ERG3901 Bacheloroppgave i ergoterapiAudio Camera Screen Combined
2022-05-31 09:10 110 min Linda Stigen Bacheloroppgaver ergo 1 ERG3901 Bacheloroppgave i ergoterapiAudio Camera Screen Combined
2022-05-20 09:52 10 min Leon Sebastian Paulsen Test ITAudio Camera Screen Combined
2022-05-06 12:31 150 min Kasper Hoel Eksamenforbredelse SMF2291 MikroøkonomiAudio Camera Screen Combined
2022-05-06 12:04 10 min Aristidis Kaloudis SMF2292 Kvantitative og kvalitative metoder SMF2292Audio Camera Screen Combined
2022-05-06 12:00 15 min Aristidis Kaloudis SMF2292 Kvantitative og kvalitative metoder SMF2292Audio Camera Screen Combined
2022-05-06 10:15 105 min Aristidis Kaloudis SMF2292 Kvantitative og kvalitative metoder SMF2292Audio Camera Screen Combined
2022-05-06 10:14 108 min Rolf Alexander Skar Kjemi eksamensoppgaver IFYKJG1000 Fysikk/kjemiAudio Camera Screen Combined
2022-05-05 14:28 105 min Frode Volden Grunnleggende psykologi, seminar#5 IDG1200 Grunnleggende psykologiAudio Camera Screen Combined Info om eksamen, oppsummering.
2022-05-05 14:15 105 min Aristidis Kaloudis SMF2292 Kvantitative og kvalitative metoder SMF2292Audio Camera Screen Combined Siste forelesningstimen for semesteret
2022-05-05 10:15 105 min Hans Petter Hornæs Repetisjon- eksempler og eksamensråd IMAG2031 Matematiske metoder 2AAudio Camera Screen Combined
2022-05-04 10:14 110 min Ian Norheim / Majd Ahmad Repitisjon IELEG1001 Elektroteknikk 1Audio Camera Screen Combined
2022-05-04 08:15 110 min Aristidis Kaloudis SMF2292 Kvantitative og kvalitative metoder SMF2292Audio Camera Screen Combined
2022-05-04 08:10 115 min Are Strandlie Forelesning IFYKJG1000 4.5.2022 IFYKJG1000 Fysikk/kjemiAudio Camera Screen Combined
2022-05-03 13:10 120 min Patrick Bours IMT4126 IMT4126 BiometricsAudio Camera Screen Combined
2022-05-03 12:14 110 min Ian Norheim Repetisjon IELEG1001 Elektroteknikk 1Audio Camera Screen Combined
2022-05-03 10:15 105 min Hans Petter Hornæs Repetisjon (oppgaveksempler) REA1154 Statistikk for økonomerAudio Camera Screen Combined
2022-05-03 08:15 105 min Fred Johansen Oppgaveregning BYGG2263 Vann- og avløpsteknikkAudio Camera Screen Combined
2022-05-03 08:10 115 min Are Strandlie Forelesning IFYKJG1001 3.5.2022 IFYKJG1001 Fysikk/kjemiAudio Camera Screen Combined
2022-05-02 15:15 105 min Per Jacobsen Mikroøkonomi SMF2291F MikroøkonomiAudio Camera Screen Combined Mikroøkonomi
2022-05-02 08:15 105 min Hans Petter Hornæs Oppsummering og eksamensråd IMAG2031 Matematiske metoder 2AAudio Camera Screen Combined
2022-05-02 08:15 105 min Geir Olav Dyrkolbotn IMT4116 week 18 IMT4116 Reverse Engineering and Malware AnalysisAudio Camera Screen Combined
2022-04-29 10:15 105 min Aristidis Kaloudis SMF2292 Kvantitative og kvalitative metoder SMF2292F Samfunnsvitenskaplig metodeAudio Camera Screen Combined
2022-04-29 10:14 108 min Rolf Alexander Skar Kjemiforelesning 10 2022 IFYKJG1000 Fysikk/kjemiAudio Camera Screen Combined
2022-04-28 15:15 45 min Aristidis Kaloudis SMF2292 Kvantitative og kvalitative metoder SMF2292FAudio Camera Screen Combined
2022-04-28 10:15 165 min Kyle Porter IMT4133 Tutorial 7 IMT4133 Data Science for Security and ForensicsAudio Camera Screen Combined IMT4133 Tutorial 7
2022-04-28 08:14 180 min Trine Bråthen SMF1197 SMF1197F Finansregnskap med analyseAudio Camera Screen Combined Gj.gang prøveeksamen og forberedelser eksamen
2022-04-27 13:14 110 min Ian Norheim / Majd Ahmad Repetisjon IELEG1001 Elektroteknikk 1Audio Camera Screen Combined
2022-04-27 08:10 115 min Are Strandlie Forelesning IFYKJG1000 27.4.2022 IFYKJG1000 Fysikk/kjemiAudio Camera Screen Combined
2022-04-26 14:10 105 min Erik Hjelmås Repetition, Exam info DCSG1005 Infrastruktur: sikre grunntjenesterAudio Camera Screen Combined
2022-04-26 13:10 120 min Patrick Bours IMT4126 IMT4126 BiometricsAudio Camera Screen Combined IMT4126
2022-04-26 12:15 105 min Anne Grethe Syversen Infomøte bacheloroppgaven BØKLED4 Bacheloroppgave -Økonomi, ledelse og bærekraftAudio Camera Screen Combined
2022-04-26 12:14 110 min Ian Norheim Repetisjon IELEG1001 Elektroteknikk 1Audio Camera Screen Combined
2022-04-26 10:15 105 min Hans Petter Hornæs Oppsummering og råd til eksamenslesning REA1154 Statistikk for økonomerAudio Camera Screen Combined
2022-04-26 10:15 240 min Godfrey Mugurusi Seminar #8 og oppsummering av emne SMF2014 - Digitale forsyningskjeder og ERP-systemer (VÅR 2022)Audio Camera Screen Combined
2022-04-26 08:10 115 min Are Strandlie Forelesning IFYKJG1001 26.4.2022 IFYKJG1001 Fysikk/kjemiAudio Camera Screen Combined
2022-04-25 15:39 105 min Per Jacobsen Mikroøkonomi SMF2291F MikroøkonomiAudio Camera Screen Combined Mikroøkonomi
2022-04-25 15:24 105 min Per Jacobsen Mikroøkonomi SMF2291F MikroøkonomiAudio Camera Screen Combined Mikroøkonomi
2022-04-25 15:15 105 min Per Jacobsen Mikroøkonomi SMF2291F MikroøkonomiAudio Camera Screen Combined Mikroøkonomi
2022-04-25 14:14 45 min Knut Wold Informasjonsmøte BIELEKTROAudio Camera Screen Combined Valg av studieretning
2022-04-25 14:12 105 min Fred Johansen Info valgemner BIBYG39 Bacheloroppgave ByggAudio Camera Screen Combined
2022-04-25 11:35 105 min Tor Erik Nicolaisen Intro til LEAN /Nyere trender produksjon MASG 2104Audio Camera Screen Combined 1 Introduksjon til Lean manufacturing
2022-04-25 10:26 110 min Geir Olav Dyrkolbotn IMT4116 IMT4116 Reverse Engineering and Malware AnalysisAudio Camera Screen Combined Del 2
2022-04-25 10:15 105 min Geir Olav Dyrkolbotn IMT4116_week17_part2 IMT4116 Reverse Engineering and Malware AnalysisAudio Camera Screen Combined
2022-04-25 09:15 180 min Kari Oline Øverseth Muntlig presentasjon TEK2120 TEK2120 Universell utforming og designmetodikkAudio Camera Screen Combined Muntlig framlegg av prosjektarbeid for TEK2120 5 grupper
2022-04-25 08:15 105 min Geir Olav Dyrkolbotn IMT4116_week17_part1 IMT4116 Reverse Engineering and Malware AnalysisAudio Camera Screen Combined
2022-04-22 11:15 45 min Aristidis Kaloudis SMF2292 Kvantitative og kvalitative metoder SMF2292F Samfunnsvitenskaplig metodeAudio Camera Screen Combined Øvelser
2022-04-22 10:15 105 min Kari Oline Øverseth Informasjon om 3-timers eksamen, forelesning Modul 4 TEK1315 Form og tredimensjonal modellutviklingAudio Camera Screen Combined Informasjon om gjennomføring av 3 -timers hjemme-eksamen.  Forelesning om utforming av problemstilling i Modul 4
2022-04-22 10:14 108 min Rolf Alexander Skar Kjemiforelesning 9 2022 IFYKJG1000 Fysikk/kjemiAudio Camera Screen Combined
2022-04-21 14:15 105 min Aristidis Kaloudis SMF2292 Kvantitative og kvalitative metoder SMF2292F Samfunnsvitenskaplig metodeAudio Camera Screen Combined
2022-04-21 10:12 105 min Andrii Shalaginov Lecture 7 IMT4133 Data Science for Security and ForensicsAudio Camera Screen Combined
2022-04-20 12:14 110 min Ian Norheim / Majd Ahmad Repitisjon IELEG1001 Elektroteknikk 1Audio Camera Screen Combined
2022-04-20 08:15 105 min Aristidis Kaloudis SMF2292 Kvantitative og kvalitative metoder SMF2292F Samfunnsvitenskaplig metodeAudio Camera Screen Combined
2022-04-20 08:15 105 min Hans Petter Hornæs T-tester lineærmodell REA1154 Statistikk for økonomerAudio Camera Screen Combined
2022-04-20 08:10 115 min Are Strandlie Forelesning IFYKJG1000 20.4.2022 IFYKJG1000 Fysikk/kjemiAudio Camera Screen Combined
2022-04-19 15:10 55 min Erik Hjelmås Infrastructure Orchestration DCSG1005 Infrastruktur: sikre grunntjenesterAudio Camera Screen Combined
2022-04-19 14:10 55 min Erik Hjelmås Infrastructure Orchestration DCSG1005 Infrastruktur: sikre grunntjenesterAudio Camera Screen Combined
2022-04-19 13:10 120 min Patrick Bours IMT4126 IMT4126 BiometricsAudio Camera Screen Combined
2022-04-19 12:14 110 min Ian Norheim Repetisjon IELEG1001 Elektroteknikk 1Audio Camera Screen Combined
2022-04-19 10:15 105 min Hans Petter Hornæs Lineær regresjon REA1154 Statistikk for økonomerAudio Camera Screen Combined
2022-04-19 10:15 240 min Godfrey Mugurusi Mer om ERP: arbeidsflyt og informasjon/rapporter SMF2014 - Digitale forsyningskjeder og ERP-systemerAudio Camera Screen Combined
2022-04-19 10:10 180 min Patrick Bours IMT4126 IMT4126 BiometricsAudio Camera Screen Combined
2022-04-19 08:15 105 min Fred Johansen Tømming tank BYGG2263 Vann- og avløpsteknikkAudio Camera Screen Combined
2022-04-19 08:10 115 min Are Strandlie Forelesning IFYKJG1001 19.4.2022 IFYKJG1001 Fysikk/kjemiAudio Camera Screen Combined
2022-04-09 10:15 165 min Kyle Porter IMT4133 Tutorial IMT4133 Data Science for Security and ForensicsAudio Camera Screen Combined IMT4133 Data Science Tutorial
2022-04-08 10:15 45 min Aristidis Kaloudis SMF2292 Kvantitative og kvalitative metoder SMF2292Audio Camera Screen Combined
2022-04-08 10:15 105 min Kari Oline Øverseth Gjennomgang av oppgave Modul 4 TEK1315 Form og tredimensjonal modellutviklingAudio Camera Screen Combined Gjennomgang av oppgavetekst og vurderingkriterier for prosjektoppgaven i Modul 4
2022-04-08 10:14 108 min Rolf Alexander Skar Kjemiforelesning 8 2022 IFYKJG1000 Fysikk/kjemiAudio Camera Screen Combined
2022-04-08 09:15 105 min Monika Izabela Korczynska Valset Forberedelse til eksamen SMF3085/FAudio Camera Screen Combined
2022-04-07 14:15 110 min Aristidis Kaloudis SMF2292 Kvantitative og kvalitative metoder SMF2292 metodeAudio Camera Screen Combined
2022-04-07 12:15 115 min Ole Kristian Haug Arealplanlegging BYGG2261 Arealplanlegging og digital modellering.Audio Camera Screen Combined
2022-04-06 10:15 105 min Martina Ortova SMF2290, F SMF2290 Bærekraft og anvendt etikkAudio Camera Screen Combined SMF2290, F
2022-04-06 10:14 110 min Ian Norheim Trefase/repitisjon IELEG1001 Elektroteknikk 1Audio Camera Screen Combined
2022-04-06 08:15 105 min Charles Curry Krysstabeller REA1154 Statistikk for økonomerAudio Camera Screen Combined
2022-04-06 08:15 110 min Aristidis Kaloudis SMF2292 Kvantitative og kvalitative metoder SMF2292 metodeAudio Camera Screen Combined
2022-04-06 08:10 115 min Are Strandlie Forelesning IFYKJG1000 6.4.2022 IFYKJG1000 Fysikk/kjemiAudio Camera Screen Combined
2022-04-05 13:10 120 min Patrick Bours IMT4126 IMT4126 BiometricsAudio Camera Screen Combined
2022-04-05 12:14 110 min Ian Norheim Trefase del 3 IELEG1001 Elektroteknikk 1Audio Camera Screen Combined
2022-04-05 10:15 105 min Charles Curry Kjikvadrattester REA1154 Statistikk for økonomerAudio Camera Screen Combined
2022-04-05 08:15 105 min Fred Johansen Selvrens BYGG2263 Vann- og avløpsteknikkAudio Camera Screen Combined
2022-04-05 08:10 115 min Are Strandlie Forelesning IFYKJG1001 5.4.2022 IFYKJG1001 Fysikk/kjemiAudio Camera Screen Combined
2022-04-04 15:15 105 min Per Jacobsen Mikroøkonomi SMF2291 MikroøkonomiAudio Camera Screen Combined Mikroøkonomi
2022-04-04 12:15 105 min Anders Oulie matte 2 IMAG2011 Matematiske metoder 2 for Elektro og Fornybar energiAudio Camera Screen Combined
2022-04-04 10:15 105 min Geir Olav Dyrkolbotn IMT 4116 week 14 part 2 IMT4116 Reverse Engineering and Malware AnalysisAudio Camera Screen Combined
2022-04-04 08:15 105 min Geir Olav Dyrkolbotn IMT 4116 week 14 part 1 IMT4116 Reverse Engineering and Malware AnalysisAudio Camera Screen Combined

Side 1 av 44 [ Neste ] [ Siste ]