OBS: Du finner nå lenker til nedlasting av media-filer nederst på det enkelte opptak sin avspillingsside.

Dato Tittel Foreleser Emne
Tommelnegl 24. november 2022
Kl. 12.14
45 min
K113
Oppsummering og evaluering. Forberedelse til eksamen. Ole Kristian Haug BYGG2266 Planlegging, bygging og drift av veg
Tommelnegl 21. november 2022
Kl. 12.14
115 min
K113
Veg og gateutforming etter N100. Håndbøker, krav og veiledning til utforming. Ole Kristian Haug BYGG2266 Planlegging, bygging og drift av veg
Tommelnegl 20. oktober 2022
Kl. 12.14
115 min
K113
Grunnerverv Ole Kristian Haug BYGG2266 Planlegging, bygging og drift av veg
Tommelnegl 1. september 2022
Kl. 12.19
105 min
Lille Eureka, 1/3 Eureka
Planlegging Ole Kristian Haug BYGG2266 Planlegging, bygging og drift av veg
Tommelnegl 29. august 2022
Kl. 12.15
115 min
K113
Hvordan blir en offentlig veg til?
Plan og bygningsloven.
Ole Kristian Haug BYGG2266 Planlegging, bygging og drift av veg
Tommelnegl 25. august 2022
Kl. 12.15
115 min
K113
Informasjon om emnet, håndboksystemet og «vegforvalterne»
Forelesning
Ole Kristian Haug BYGG2266 Planlegging, bygging og drift av veg
Tommelnegl 1. februar 2022
Kl. 10.15
110 min
A153
Arealplanleggingsprosessen Ole Kristian Haug BYGG2261 Arealplanlegging og digital modellering
Tommelnegl 25. januar 2022
Kl. 10.15
110 min
A153
Oppstart av planprosjekt. Reelt prosjekt. Ole Kristian Haug BYGG2261 Arealplanlegging og digital modellering.
Tommelnegl 16. november 2021
Kl. 14.12
15 min
K113
Structor Ole Kristian Haug BYGG2266
Tommelnegl 16. november 2021
Kl. 12.13
115 min
K113
Kostnadsberegninger og verdianalyser. Hvordan kutte kostnader i et vegprosjekt? Ole Kristian Haug BYGG2266 Planlegging, bygging og drift av veg.
Tommelnegl 11. november 2021
Kl. 10.15
115 min
K113
Vinterdrift: Vinterdriftsoppgaver Ole Kristian Haug BYGG2266 Planlegging, bygging og drift av veg.
Tommelnegl 9. november 2021
Kl. 12.14
115 min
K113
Vinterdrift: Veimeterologi, friksjon, sanding og salting. Ole Kristian Haug BYGG2266 Planlegging, bygging og drift av veg.
Tommelnegl 2. november 2021
Kl. 12.14
115 min
K113
Framdriftsplanlegging, kvalitet- og prosjektstyring av vegprosjekt. Ole Kristian Haug BYGG2266 Planlegging, bygging og drift av veg.
Tommelnegl 28. oktober 2021
Kl. 10.15
110 min
K113
Egnethet og kvalitetskrav til materialer, valg av asfaltdekke. Ole Kristian Haug BYGG2266 Planlegging, bygging og drift av veg.
Tommelnegl 26. oktober 2021
Kl. 12.14
115 min
K113
Forsterkning av eksisterende veg. Ole Kristian Haug BYGG2266 Planlegging, bygging og drift av veg.
Tommelnegl 21. oktober 2021
Kl. 10.15
60 min
K113
Grunnerverv fortsetter. Ole Kristian Haug BYGG2266 Planlegging, bygging og drift av veg.
Tommelnegl 19. oktober 2021
Kl. 12.15
115 min
K113
Grunnerverv Ole Kristian Haug BYGG2266 Planlegging, bygging og drift av veg
Tommelnegl 14. oktober 2021
Kl. 10.14
115 min
K113
Tele: Metoder og dimensjonering for frostsikring. Ole Kristian Haug BYGG2266 Planlegging, bygging og drift av veg
Tommelnegl 12. oktober 2021
Kl. 12.14
115 min
K113
Tele: Telemekanismer og problemer. Ole Kristian Haug BYGG2266 Planlegging, bygging og drift av veg.
Tommelnegl 7. oktober 2021
Kl. 10.14
115 min
K113
Drenering: Planlegging av drenering. Ole Kristian Haug BYGG2266: Planlegging, bygging og drift av veg.
Tommelnegl 5. oktober 2021
Kl. 12.14
115 min
K113
Drenering: Vegtekniske utfordringer knyttet til drenering. Ole Kristian Haug BYGG2266 Planlegging, bygging og drift av veg.
Tommelnegl 30. september 2021
Kl. 10.14
115 min
K113
Vegoverbygning: Dimensjonering av veger etter N200 Ole Kristian Haug BYGG2266 Planlegging, bygging og drift av veg
Tommelnegl 28. september 2021
Kl. 12.13
115 min
K113
Vegoverbygning: Grunnlag for dimensjonering av ny veg. Ole Kristian Haug BYGG2266 Planlegging, bygging og drift av veg
Tommelnegl 23. september 2021
Kl. 10.14
115 min
K113
Drift og vedlikehold av drenerings- og avvanningssystemer. Del 2. Ole Kristian Haug BYGG2266 Planlegging, bygging og drift av veg.
Tommelnegl 21. september 2021
Kl. 12.14
115 min
K113
Drift og vedlikehold av drenerings- og avvanningssystemer. Del 1. Ole Kristian Haug BYGG2266 Planlegging, bygging og drift av veg.
Tommelnegl 16. september 2021
Kl. 10.14
105 min
K113
Presentasjon av pågående vegprosjekt og Skanska. Ole Kristian Haug BYGG2266 Planlegging, bygging og drift av veg
Tommelnegl 14. september 2021
Kl. 12.15
60 min
K113
Presentasjon: Fv. 33 Strandgata i Gjøvik
Innlandet fylkeskommune. Bjørn Magnus Stensby.
Ole Kristian Haug BYGG2266 Planlegging, bygging og drift av veg.
Tommelnegl 9. september 2021
Kl. 10.15
115 min
K113
Vedlikehold av asfaltdekke, rekkverk, forvaltning av bruer og bydrift. Ole Kristian Haug BYGG2266 Planlegging, bygging og drift av veg.
Tommelnegl 7. september 2021
Kl. 12.15
115 min
K113
Standard og kontrakter for drift. Ole Kristian Haug BYGG2266 Planlegging, bygging og drift av veg.
Tommelnegl 22. april 2021
Kl. 10.15
120 min
K113
Presentasjon av planprosjekter. Ole Kristian Haug BYGG2261 Arealplanlegging og digital modellering