Dette systemet er ikke lenger i aktivt bruk og har blitt erstattet av Panopto i løpet av sommeren 2023. Les mer her.
Dato Tittel Foreleser Emne
Tommelnegl 25. oktober 2019
Kl. 08.14
108 min
Smaragd 1 (S206)
Kjemi plenumsregning 3 Rolf Alexander Skar REA2101 Fysikk og kjemi