Dette systemet er ikke lenger i aktivt bruk og har blitt erstattet av Panopto i løpet av sommeren 2023. Les mer her.
Dato Tittel Foreleser Emne
Tommelnegl 28. oktober 2021
Kl. 10.15
110 min
K113
Egnethet og kvalitetskrav til materialer, valg av asfaltdekke. Ole Kristian Haug BYGG2266 Planlegging, bygging og drift av veg.