Dette systemet er ikke lenger i aktivt bruk og har blitt erstattet av Panopto i løpet av sommeren 2023. Les mer her.
Dato Tittel Foreleser Emne
Tommelnegl 7. mars 2016
Kl. 15.15
100 min
Lille Eureka, 1/3 Eureka
MKM- normallikningene Hans Petter Hornæs REA2071
Tommelnegl 8. mars 2016
Kl. 12.14
105 min
Store Eureka, 2/3 Eureka
Klaus Bratlie SMF2051
Tommelnegl 8. mars 2016
Kl. 15.15
45 min
Store Eureka, 2/3 Eureka
Kvalitetsledelse time 16 Eirik Bådsvik Hamre Korsen SMF1183
Tommelnegl 11. mars 2016
Kl. 14.00
60 min
C007
Allmøte Maria Lillemoen Allmøte
Tommelnegl 15. mars 2016
Kl. 08.15
50 min
Store Eureka, 2/3 Eureka
Merkevarebygging kapittel 12 og 13, del 1 Anne Grethe Syversen SMF1261
Tommelnegl 16. mars 2016
Kl. 15.14
114 min
Store Eureka, 2/3 Eureka
Statistikk og økonomi, økonomidelen kapittel 15 Ivar Moe SMF2251F
Tommelnegl 29. mars 2016
Kl. 13.15
100 min
K105
FEM- endimensjonale systemer av staver Hans Petter Hornæs REA2071
Tommelnegl 5. april 2016
Kl. 12.15
45 min
Lille Eureka, 1/3 Eureka
IMT4651 First Class -- Third Hour Jose Julio Cabeza Gonzalez IMT4651
Tommelnegl 6. april 2016
Kl. 13.10
175 min
K102
Forelesning Elektromagnetisme 6.4 Are Strandlie ELE1071
Tommelnegl 6. april 2016
Kl. 15.14
114 min
Store Eureka, 2/3 Eureka
Statistikk og økonomi økonomidelen kapittel 16 Ivar Moe SMF2251F
Tommelnegl 12. april 2016
Kl. 14.10
120 min
Store Eureka, 2/3 Eureka
Vitenskapelig Metode
Datainnsamling Kapittel 6
Carla Susana Aqudelo Assuad SMF1182
Tommelnegl 13. april 2016
Kl. 08.15
110 min
K105
19. Forelesning - vår 2016 - forts. OOD + Testing Tom Røise IMT2243
Tommelnegl 15. april 2016
Kl. 12.59
61 min
K102
Allmøte Maria Lillemoen Allmøte
Tommelnegl 19. april 2016
Kl. 08.15
50 min
Store Eureka, 2/3 Eureka
Merkevarebygging kapittel 16, del 1 Anne Grethe Syversen SMF1261
Tommelnegl 19. april 2016
Kl. 12.15
45 min
Lille Eureka, 1/3 Eureka
Jose Julio Cabeza Gonzalez IMT4651
Tommelnegl 19. april 2016
Kl. 13.15
100 min
K105
Konvergenskriterier Hans Petter Hornæs REA2071
Tommelnegl 19. april 2016
Kl. 15.16
45 min
Lille Eureka, 1/3 Eureka
IMT4651 Second Class -- Fifth Hour Jose Julio Cabeza Gonzalez IMT4651
Tommelnegl 20. april 2016
Kl. 15.14
114 min
Store Eureka, 2/3 Eureka
Statistikk og økonomi økonomidelen kapittel 16 og 17 Ivar Moe SMF2251F
Tommelnegl 21. april 2016
Kl. 16.10
115 min
K102
Forelesning Elektromagnetisme 21.4 Are Strandlie ELE1071
Tommelnegl 22. april 2016
Kl. 13.15
45 min
K105
LMA - juss forelesning VIII Aristidis Kaloudis SMF2051
Tommelnegl 25. april 2016
Kl. 07.58
110 min
C007
Tor Erik Nicolaisen TEK2111
Tommelnegl 27. april 2016
Kl. 15.14
114 min
Store Eureka, 2/3 Eureka
Statistikk og økonomi økonomidelen kapittel 18 Ivar Moe SMF2251F
Tommelnegl 28. april 2016
Kl. 10.15
110 min
K105
22. Forelesning - Øvingtime med kort oppsummering og løsning av eksamen 2011 (kun kamera) Tom Røise IMT2243
Tommelnegl 3. mai 2016
Kl. 12.15
105 min
Store Eureka, 2/3 Eureka
LMA - juss øvelser VI Aristidis Kaloudis SMF2051
Tommelnegl 18. mai 2016
Kl. 16.15
105 min
K105
Lecture 4 IMT4152 - IMT4402 Stewart James Kowalski IMT4152
Tommelnegl 8. juni 2016
Kl. 12.10
60 min
K102
NISlab Allmøte Laura Georg NISlab internal
Tommelnegl 20. august 2016
Kl. 15.00
34 min
Del 8 - MUX, DEMUX, RAM, ROM Henning Gundersen Kurs i digitalteknikk
Tommelnegl 20. august 2016
Kl. 19.00
10 min
Del 12 - Minnekretser Henning Gundersen Kurs i digitalteknikk
Tommelnegl 26. august 2016
Kl. 12.10
50 min
K102
NISlecture2016/8: Practical Risk Assessments: A Trial by Fire
NISlecture2016/8: Practical Risk Assessments: A Trial by Fire
Gaute Wangen NISlecture
Tommelnegl 29. august 2016
Kl. 14.15
110 min
C007
Regneøving REA2101 Per Harald Ninive REA2101