Dette systemet er ikke lenger i aktivt bruk og har blitt erstattet av Panopto i løpet av sommeren 2023. Les mer her.
Dato Tittel Foreleser Emne
Tommelnegl 22. februar 2013
Kl. 10.00
400 min
K102
Nislab Workshop NBL Workshop