Dette systemet er ikke lenger i aktivt bruk og har blitt erstattet av Panopto i løpet av sommeren 2023. Les mer her.
Dato Tittel Foreleser Emne
Tommelnegl 10. februar 2016
Kl. 08.15
105 min
Store Eureka, 2/3 Eureka
Ingeniørrollen, Dannelse og etikk Arild Moldsvor TØL1002
Tommelnegl 4. februar 2016
Kl. 08.15
105 min
Store Eureka, 2/3 Eureka
Ingeniørrollen, Bærekraftig bygg Arild Moldsvor TØL1002
Tommelnegl 3. februar 2016
Kl. 08.15
105 min
Store Eureka, 2/3 Eureka
Ingeniørrollen, Bærekraftig elektro Arild Moldsvor TØL1002
Tommelnegl 27. januar 2016
Kl. 08.15
105 min
Store Eureka, 2/3 Eureka
Ingeniørrollen, Bærekraftig maskin Arild Moldsvor TØL1002
Tommelnegl 21. januar 2016
Kl. 08.15
105 min
Store Eureka, 2/3 Eureka
Oppgaveskriving Arild Moldsvor TØL1002
Tommelnegl 20. januar 2016
Kl. 08.15
105 min
Store Eureka, 2/3 Eureka
Bærekraftig Energi Jan Steinar Egenes TØL1002
Tommelnegl 14. januar 2016
Kl. 08.15
105 min
Store Eureka, 2/3 Eureka
Ingeniørrollen, Bærekraftig data Arild Moldsvor TØL1002
Tommelnegl 13. januar 2016
Kl. 09.10
50 min
Store Eureka, 2/3 Eureka
Arild Moldsvor TØL1002
Tommelnegl 13. januar 2016
Kl. 08.18
45 min
Store Eureka, 2/3 Eureka
Introduksjon, Ingeniørrollen, vår 2016 Arild Moldsvor TØL1002