Dette systemet er ikke lenger i aktivt bruk og har blitt erstattet av Panopto i løpet av sommeren 2023. Les mer her.
Dato Tittel Foreleser Emne
Tommelnegl 23. januar 2014
Kl. 16.00
60 min
K102
AcademicWorks med rekruttering vs bemanningsbyrå + intervjuteknikk
AcademicWorks med rekruttering vs bemanningsbyrå + intervjuteknikk
AcademicWorks AcademicWorks
Tommelnegl 14. november 2016
Kl. 14.28
45 min
Lille Eureka, 1/3 Eureka
Anne Ingeborg Holter AIO018
Tommelnegl 19. februar 2016
Kl. 13.25
70 min
C007
Allmøte Maria Lillemoen Allmøte
Tommelnegl 17. august 2017
Kl. 15.15
45 min
K102
Allmøte for ansatte Gunnar Bovim Allmøte
Tommelnegl 16. desember 2015
Kl. 11.59
77 min
K105
Allmøte Maria Lillemoen Allmøte
Tommelnegl 11. mars 2016
Kl. 14.00
60 min
C007
Allmøte Maria Lillemoen Allmøte
Tommelnegl 15. april 2016
Kl. 12.59
61 min
K102
Allmøte Maria Lillemoen Allmøte
Tommelnegl 29. mai 2017
Kl. 11.12
50 min
K105
Allmøte for ansatte Jørn Wroldsen Allmøte
Tommelnegl 26. august 2016
Kl. 12.13
60 min
C007
allmøt Maria Lillemoen Allmøte
Tommelnegl 28. mars 2014
Kl. 12.00
60 min
Lille Eureka, 1/3 Eureka
Allmøte i campusutvikling Jørn Wroldsen Allmøte
Tommelnegl 26. september 2014
Kl. 10.30
60 min
Store Eureka, 2/3 Eureka
Allmøte om strukturendringer Jørn Wroldsen Allmøte
Tommelnegl 29. oktober 2014
Kl. 12.15
45 min
C007
Allmøte/ Open meeting Jørn Wroldsen Allmøte
Tommelnegl 10. juni 2015
Kl. 13.00
60 min
K105
Allmøte 10. juni 2015 Diverse Allmøte
Tommelnegl 18. september 2015
Kl. 12.14
70 min
K105
Allmøte Maria Lillemoen Allmøte
Tommelnegl 19. oktober 2015
Kl. 14.28
62 min
Lille Eureka, 1/3 Eureka
Allmøte Maria Lillemoen Allmøte
Tommelnegl 13. november 2015
Kl. 12.15
60 min
C007
Allmøte Maria Lillemoen Allmøte
Tommelnegl 8. januar 2016
Kl. 11.45
75 min
Lille Eureka, 1/3 Eureka
Allmøte Maria Lillemoen Allmøte
Tommelnegl 26. mai 2016
Kl. 11.00
55 min
K105
Allmøte 26. mai Maria Lillemoen Allmøte
Tommelnegl 17. juni 2016
Kl. 12.00
60 min
C007
Maria Lillemoen Allmøte
Tommelnegl 28. oktober 2016
Kl. 12.59
62 min
Lille Eureka, 1/3 Eureka
allmøte Maria Lillemoen Allmøte
Tommelnegl 23. november 2016
Kl. 12.14
48 min
K105
Allmøte for studenter Maria Lillemoen Allmøte
Tommelnegl 28. november 2016
Kl. 12.14
61 min
K105
allmøte Maria Lillemoen Allmøte
Tommelnegl 8. mars 2017
Kl. 12.00
60 min
K105
Allmøte Kulturbygging ved NTNU Jørn Wroldsen Allmøte
Tommelnegl 17. februar 2015
Kl. 12.00
65 min
Store Eureka, 2/3 Eureka
Allmøte for ansatte og studenter Gunnar Bovim Allmøte for studenter og ansatte om fusjonen med NTNU
Tommelnegl 23. april 2015
Kl. 10.58
65 min
Store Eureka, 2/3 Eureka
Allmøte/ Open meeting Jørn Wroldsen Allmøte/ Open meeting
Tommelnegl 31. mars 2017
Kl. 09.14
50 min
K105
Minikurs i litteratursøk og bruk av kilder før bacheloroppgaven
Noen tips og råd i forbindelse med bruk av kilder i bacheloroppgaven - for TDL, maskin og bygg.
Karen Marie Øvern Bacheloroppgaven vår 2017 for maskin, TDL og bygg
Tommelnegl 25. april 2022
Kl. 14.12
105 min
Store Eureka, 2/3 Eureka
Info valgemner Fred Johansen BIBYG39 Bacheloroppgave Bygg
Tommelnegl 8. februar 2023
Kl. 10.00
120 min
Lille Eureka, 1/3 Eureka
BIM1012-samling 08.02.2023 del 1
status på oblig 2 og 3 og prosjektoppgave
Samsom Asmerom Habtemichael BIM1012 Digital BIM-modellering
Tommelnegl 8. februar 2023
Kl. 13.00
180 min
Lille Eureka, 1/3 Eureka
BIM1012-samling 08.02.2023 del 2
Parametrisk design, modellering i Revit
Samsom Asmerom Habtemichael BIM1012 Digital BIM-modellering
Tommelnegl 9. februar 2023
Kl. 13.00
120 min
Lille Eureka, 1/3 Eureka
BIM1012-samling 09.02.2023 del 2
Gjennomgang av Archicad
Samsom Asmerom Habtemichael BIM1012 Digital BIM-modellering