Dette systemet er ikke lenger i aktivt bruk og har blitt erstattet av Panopto i løpet av sommeren 2023. Les mer her.
Dato Tittel Foreleser Emne
Tommelnegl 9. januar 2014
Kl. 12.30
75 min
Lille Eureka, 1/3 Eureka
Vanja Kristin Ohna SPL1092