Dette systemet er ikke lenger i aktivt bruk og har blitt erstattet av Panopto i løpet av sommeren 2023. Les mer her.
Dato Tittel Foreleser Emne
Tommelnegl 28. april 2016
Kl. 10.15
110 min
K105
22. Forelesning - Øvingtime med kort oppsummering og løsning av eksamen 2011 (kun kamera) Tom Røise IMT2243
Tommelnegl 13. april 2016
Kl. 08.15
110 min
K105
19. Forelesning - vår 2016 - forts. OOD + Testing Tom Røise IMT2243
Tommelnegl 10. februar 2016
Kl. 08.15
105 min
K105
9.forelesning vår 2016 - Kravspesifisering 1 Tom Røise IMT2243
Tommelnegl 7. januar 2016
Kl. 10.14
110 min
K105
IMT2243 Systemutvikling, 1.forelesning v2016 Tom Røise IMT2243