Dette systemet er under utfasing og blir erstattet av Panopto i løpet av sommeren 2023. Les mer her.
Dato Tittel Foreleser Emne
Tommelnegl 25. april 2023
Kl. 08.40
10 min
E211
TEST Stine Bjøralt VIU8412 Sykdomsutvikling og symptomlindring innen palliativ omsorg