Dette systemet er ikke lenger i aktivt bruk og har blitt erstattet av Panopto i løpet av sommeren 2023. Les mer her.
Dato Tittel Foreleser Emne
Tommelnegl 17. mars 2017
Kl. 11.15
45 min
A146
IMT4127 -- Part 2 -- Class 5/3
Third hour of fifth class of the course
Jose Julio Cabeza Gonzalez IMT4127 Security Management Metrics
Tommelnegl 3. mars 2017
Kl. 12.15
45 min
A146
IMT4127 -- Part 2 -- Class 4/4
Fourth hour of 4th class -- 3rd March 2017
Jose Julio Cabeza Gonzalez IMT4127 Security Management Metrics
Tommelnegl 19. april 2016
Kl. 15.16
45 min
Lille Eureka, 1/3 Eureka
IMT4651 Second Class -- Fifth Hour Jose Julio Cabeza Gonzalez IMT4651
Tommelnegl 19. april 2016
Kl. 12.15
45 min
Lille Eureka, 1/3 Eureka
Jose Julio Cabeza Gonzalez IMT4651
Tommelnegl 5. april 2016
Kl. 12.15
45 min
Lille Eureka, 1/3 Eureka
IMT4651 First Class -- Third Hour Jose Julio Cabeza Gonzalez IMT4651
Tommelnegl 1. mars 2016
Kl. 13.15
45 min
Lille Eureka, 1/3 Eureka
IMT4661 Day 3 - Fourth hour Jose Julio Cabeza Gonzalez IMT4661
Tommelnegl 1. mars 2016
Kl. 09.18
42 min
C007
IMT4661 Day 3 - First hour Jose Julio Cabeza Gonzalez IMT4661
Tommelnegl 9. februar 2016
Kl. 16.15
45 min
Lille Eureka, 1/3 Eureka
IMT4661 Second Class -- Fourth hour Jose Julio Cabeza Gonzalez IMT4661
Tommelnegl 9. februar 2016
Kl. 11.15
45 min
C007
IMT4661 Second Class -- Third hour Jose Julio Cabeza Gonzalez IMT4661
Tommelnegl 9. februar 2016
Kl. 10.15
45 min
C007
IMT4661 Second Class -- Second hour Jose Julio Cabeza Gonzalez IMT4661
Tommelnegl 2. februar 2016
Kl. 15.15
45 min
Lille Eureka, 1/3 Eureka
IMT4661 Day 1 - Fourth hour Jose Julio Cabeza Gonzalez IMT4661