Dette systemet er under utfasing og blir erstattet av Panopto i løpet av sommeren 2023. Les mer her.
Dato Tittel Foreleser Emne
Tommelnegl 25. april 2023
Kl. 12.15
165 min
E211
VIU8412
Astrid Rønsen - Palliasjon til Parkinsonpasienter
Astrid Rønsen VIU8412 Sykdomsutvikling og symptomlindring innen palliativ omsorg
Tommelnegl 25. april 2023
Kl. 08.55
185 min
E211
VIU8412
Astrid Rønsen - Sosionomens rolle og funksjon i palliativ omsorg
Astrid Rønsen VIU8412 Sykdomsutvikling og symptomlindring innen palliativ omsorg