Dette systemet er ikke lenger i aktivt bruk og har blitt erstattet av Panopto i løpet av sommeren 2023. Les mer her.
Dato Tittel Foreleser Emne
Tommelnegl 9. januar 2017
Kl. 08.12
110 min
Store Eureka, 2/3 Eureka
TØL1001 Ingeniørrollen vår 2017
Introduksjon til faget
Jan Steinar Egenes TØL1001 Ingeniørrollen vår 2017