Dette systemet er under utfasing og blir erstattet av Panopto i løpet av sommeren 2023. Les mer her.
Dato Tittel Foreleser Emne
Tommelnegl 21. april 2023
Kl. 10.15
108 min
Smaragd 1 (S206)
Oppsummering emnet PROG1004 vår23 Tom Røise PROG1004