[ Første ] [ Forrige ] Side 45 av 46 [ Neste ] [ Siste ]

Foreleser Emne
Tidspunkt Varighet Foreleser Tittel Emne Filer Info
2019-02-18 08:15 105 min Carla Susana A Assuad Maskin TØL1002Audio Camera Screen Combined
2019-01-09 08:15 105 min Arild Moldsvor Introduksjon, TØL1002 TØL1002 Ingeniørrollen 2019Audio Camera Screen Combined
2017-01-11 08:15 105 min Arild Moldsvor TØL 1002 Introduksjon TØL1002 Ingeniørrollen våren 2017Audio Camera Screen Combined
2017-02-01 08:15 105 min Arild Moldsvor Bruk av Word, Rapportskriving TØL1002 Ingeniørrollen våren 2017Audio Camera Screen Combined
2017-01-18 08:15 105 min Arild Moldsvor Vitenskapelighet TØL1002 Ingeniørrollen våren 2017Audio Camera Screen Combined
2017-01-25 08:15 105 min Arild Moldsvor Prosjekt, Oppgaveskriving, Referanser TØL1002 Ingeniørrollen våren 2017Audio Camera Screen Combined
2019-01-16 08:15 105 min Arild Moldsvor Vitenskaplighet, Biblioteksressurser TØL1002 Ingeniørrollen våren 2019Audio Camera Screen Combined
2019-01-23 08:15 105 min Arild Moldsvor Prosjektarbeid TØL1002, våren 2019Audio Camera Screen Combined
2019-01-30 08:15 105 min Arild Moldsvor Referanser, Rapportskriving TØL1002, våren 2019Audio Camera Screen Combined
2019-04-23 08:16 105 min Jo Sterten Oversikt emne oppsummering M3 Gruppeinnlevering TØL1011Audio Camera Screen Combined Oversikt emne oppsummering
2017-03-30 10:15 49 min Terje Bokalrud usikkerhetsanalyse TØL1011Audio Camera Screen Combined
2017-01-12 09:15 49 min Terje Bokalrud Vitenskapelig metode TØL1011Audio Camera Screen Combined
2017-02-16 11:15 49 min Terje Bokalrud FTA, eksempler TØL1011Audio Camera Screen Combined
2017-03-09 10:15 49 min Terje Bokalrud FMEA TØL1011Audio Camera Screen Combined
2017-04-20 11:15 49 min Terje Bokalrud usikkerhetsanalyse TØL1011Audio Camera Screen Combined
2017-05-04 11:15 49 min Terje Bokalrud Kvalitetssystem TØL1011Audio Camera Screen Combined
2017-05-04 10:15 49 min Terje Bokalrud Kvalitetssystem TØL1011Audio Camera Screen Combined
2017-01-26 12:15 49 min Terje Bokalrud Vitenskapelig metode TØL1011Audio Camera Screen Combined
2019-02-22 10:05 10 min Jo Sterten W2D2_1 TØL1011Audio Camera Screen Combined
2019-03-27 08:15 105 min Anders Björnfot F310 Risikoanalyse FTA Workshop TØL1011Audio Camera Screen Combined WORKSHOP3 RISIKOANALYSE F310-12
2019-03-29 08:15 105 min Torbjørn Skogsrød, Instituttleder MILJØRISIKOFORSTÅELSE GLOBALT KLIMA TØL1011Audio Camera Screen Combined WORKSHOP3 RISIKOANALYSE F317
2019-04-03 08:04 5 min Jo Sterten Test Ing rolle Hva er etikk? TØL1011Audio Camera Screen Combined
2019-03-28 08:18 105 min Jo Sterten W3 TØL1011Audio Camera Screen Combined
2019-03-29 08:15 105 min Tor Erik Nicolasisen W3 FMEA TØL1011Audio Camera Screen Combined FMEA – Feilmodus- og effektanalyse -  et kvalitativt og systematisk verktøy i risikovurdering.
2019-05-07 09:00 105 min Jo Sterten Eksamensforberedelse TØL1011Audio Camera Screen Combined
2017-01-19 10:15 49 min Terje Bokalrud Vitenskapelig metode TØL1011Audio Camera Screen Combined
2017-01-26 11:15 49 min Terje Bokalrud Vitenskapelig metode, eksempler TØL1011Audio Camera Screen Combined
2017-02-02 11:15 49 min Terje Bokalrud TØL1011Audio Camera Screen Combined
2017-02-16 10:15 49 min Terje Bokalrud FTA, eksempler TØL1011Audio Camera Screen Combined
2017-03-09 11:15 49 min Terje Bokalrud FMEA TØL1011Audio Camera Screen Combined
2017-03-16 10:15 45 min Terje Bokalrud FMEA TØL1011Audio Camera Screen Combined
2017-03-23 11:15 49 min Terje Bokalrud usikkerhetsanalyse TØL1011Audio Camera Screen Combined
2017-04-20 10:15 49 min Terje Bokalrud usikkerhetsanalyse TØL1011Audio Camera Screen Combined
2017-04-27 10:15 49 min Terje Bokalrud Kvalitetssystem TØL1011Audio Camera Screen Combined
2017-04-27 11:15 49 min Terje Bokalrud Kvalitetsystem TØL1011Audio Camera Screen Combined
2017-05-11 10:15 49 min Terje Bokalrud Kvalitetssystem TØL1011Audio Camera Screen Combined
2017-05-11 11:15 49 min Terje Bokalrud Kvalitetssystem TØL1011Audio Camera Screen Combined
2017-01-12 10:15 49 min Terje Bokalrud Vitenskapelig metode TØL1011Audio Camera Screen Combined
2017-01-19 11:15 49 min Terje Bokalrud Vitenskapelig metode TØL1011Audio Camera Screen Combined
2017-02-02 10:15 49 min Terje Bokalrud TØL1011Audio Camera Screen Combined
2017-02-09 10:15 49 min Terje Bokalrud FTA TØL1011Audio Camera Screen Combined
2017-02-09 11:15 49 min Terje Bokalrud TØL1011Audio Camera Screen Combined
2017-02-09 11:15 49 min Terje Bokalrud FTA TØL1011Audio Camera Screen Combined
2017-03-02 10:15 49 min Terje Bokalrud FTA, eksempler TØL1011Audio Camera Screen Combined
2017-03-02 11:15 49 min Terje Bokalrud FTA, eksempler og FMEA TØL1011Audio Camera Screen Combined
2017-03-16 11:15 45 min Terje Bokalrud FMEA TØL1011Audio Camera Screen Combined
2017-03-23 10:15 49 min Terje Bokalrud usikkerhetsanalyse TØL1011Audio Camera Screen Combined
2017-03-30 11:15 49 min Terje Bokalrud usikkerhetsanalyse TØL1011Audio Camera Screen Combined
2019-01-08 14:00 45 min Jo Sterten Adm planleggingsmøte TØL1011Audio Camera Screen Combined 1.	Organisering gruppe egen kode Blackboard, hver student skal ha en kode til sin basisgruppe ET Ekspert Team og en kode nr som i rollen som OK Opponent kritiker. (Synnøve)
2019-01-08 16:15 105 min Jo Sterten Ingeniørfaglig systememne F1 F2 V2019 TØL1011Audio Camera Screen Combined Fag info
2019-01-09 15:15 105 min Jo Sterten Ingeniørfaglig systememne F3 F4 V2019 TØL1011Audio Camera Screen Combined Fag info
2019-01-15 14:15 105 min Jo Sterten Ingeniørfaglig systememne F5 F6 V2019 TØL1011Audio Camera Screen Combined VM1 BAD
2019-01-29 08:15 105 min Anders Bjørnfot Vitenskapelig metode TØL1011Audio Camera Screen Combined Introduksjon til vitenskapelig metode
2019-02-05 08:15 105 min Fred Johansen Orientering om opplegg samt vitenskapelig metode TØL1011Audio Camera Screen Combined
2019-02-19 08:18 105 min Jo Sterten F15 TØL1011Audio Camera Screen Combined KS
2019-02-26 08:16 105 min Jo Sterten F19 F20 KS ISO9000/01Uke 9 TØL1011Audio Camera Screen Combined
2019-02-21 12:15 45 min Jo Sterten W2_1 TØL1011Audio Camera Screen Combined
2019-02-22 13:31 30 min Jo Sterten W2D2.2 TØL1011Audio Camera Screen Combined
2019-02-21 13:17 13 min Jo Sterten W2_2 TØL1011Audio Camera Screen Combined
2019-03-05 08:31 105 min Jo Sterten F20 21 TØL1011Audio Camera Screen Combined
2019-03-12 08:18 105 min Jo Sterten F23 TØL1011Audio Camera Screen Combined KS
2019-03-26 08:20 105 min Jo Sterten Risk W3 TØL1011Audio Camera Screen Combined
2019-03-26 11:03 45 min Jo Sterten M2 KS Avvikshåndtering Veiledning TØL1011Audio Camera Screen Combined
2019-03-26 15:00 45 min Jo Sterten WS3 Oppsummering dag1 TØL1011Audio Camera Screen Combined
2019-03-28 10:06 105 min Jo Sterten W3.3.2 TØL1011Audio Camera Screen Combined
2019-03-28 16:00 105 min Professor Ole Jonny Klakegg Usikkerhetsanalyse TØL1011Audio Camera Screen Combined
2019-03-29 14:35 10 min Jo Sterten Oppsummering W3 TØL1011Audio Camera Screen Combined
2019-04-02 08:16 105 min Jo Sterten 3 Risikoanalyse TØL1011Audio Camera Screen Combined
2019-04-30 08:17 45 min Jo Sterten TØL1011 TØL1011Audio Camera Screen Combined
2016-01-12 10:13 52 min Arne Nygaard Kick off bachelor øk.led, del 2 TØL3901Audio Camera Screen Combined For grupper som skal veiledes av Arne Nygaard
2014-04-23 10:00 70 min Anne Grethe Syversen Bacheloroppgave øk.led. - spørsmål/svar TØL3901Audio Camera Screen Combined
2014-09-23 15:13 55 min Anne Grethe Syversen Kick off Bacheloroppgave økonomi og ledelse TØL3901Audio Camera Screen Combined
2015-01-15 12:13 53 min Arne Nygaard Veiledning Arne Nygaard kick off del 1 TØL3901Audio Camera Screen Combined
2015-01-15 13:13 55 min Arne Nygaard Veiledning Arne Nygaard kick off del 2 TØL3901Audio Camera Screen Combined
2015-04-08 10:58 70 min Anne Grethe Syversen Info til bachelorstudenter 3. kl. øk.led. TØL3901Audio Camera Screen Combined
2016-01-12 09:15 50 min Arne Nygaard Veiledning bachelor øk.led. del 1 TØL3901Audio Camera Screen Combined Oppstartssamling for bachelorgruppene som skal veiledes av Arne Nygaard.
2017-01-12 12:28 95 min Anne Grethe Syversen Oppstart bachelor våren 2017 TØL3901Audio Camera Screen Combined
2017-05-05 12:15 105 min Anne Grethe Syversen Bachelor øk.led. info-møte TØL3901Audio Camera Screen Combined
2015-10-06 14:12 120 min Anne Grethe Syversen Kick off Bacheloroppgave økonomi og ledelse TØL3901Audio Camera Screen Combined
2016-01-12 11:13 55 min Arne Nygaard Kick off bachelor øk.led, del 3 TØL3901Audio Camera Screen Combined For grupper som skal veiledes av Arne Nygaard
2016-01-14 10:00 95 min Anne Grethe Syversen Info bachelor øk.led. TØL3901Audio Camera Screen Combined
2016-04-18 10:00 60 min Anne Grethe Syversen Infomøte bachelor øk.led. TØL3901Audio Camera Screen Combined
2016-10-12 16:36 60 min Anne Grethe Syversen Bachelorinfo økonomi og ledelse TØL3901Audio Camera Screen Combined
2017-01-24 15:30 32 min Anne Grethe Syversen Informasjon bacheloroppgave øk.led. TØL3901Audio Camera Screen Combined
2017-03-16 13:00 65 min Anne Grethe Syversen Bachelorprosjektet 2016/2017 Q&A TØL3901Audio Camera Screen Combined
2014-09-24 13:15 45 min fredj Info Bacheloroppgave TØL3905Audio Camera Screen Combined
2017-01-17 14:15 105 min Guri Krigsvoll Veiledning bacheloroppgave TØL3905Audio Camera Screen Combined
2017-10-24 14:15 105 min Aristidis Kaloudis TØL4006 - Lecture 6 -23.10.2017 - part 2 TØL4006Audio Camera Screen Combined
2017-10-16 13:15 105 min Aristidis Kaloudis TØL4006 - Lecture 5 -16.10.2017 - part 1 TØL4006Audio Camera Screen Combined
2017-11-27 13:15 165 min Aristidis Kaloudis TØL4006 - Lecture 11 - 27.11.2017 TØL4006Audio Camera Screen Combined
2017-11-13 15:15 105 min Aristidis Kaloudis TØL4006 - Lecture 9 - 13.11.2017 - part 2 TØL4006Audio Camera Screen Combined Multiple regression
2017-11-06 13:15 105 min Aristidis Kaloudis TØL4006 - Lecture 8 - 06.11.2017 - part 1 TØL4006Audio Camera Screen Combined
2017-10-30 15:15 105 min Aristidis Kaloudis TØL4006 - Lecture 7 -30.10.2017 - part II TØL4006Audio Camera Screen Combined
2017-11-06 15:15 105 min Aristidis Kaloudis TØL4006 - Lecture 8 -6.11.2017 - part II TØL4006Audio Camera Screen Combined
2017-09-25 13:15 45 min Aristidis Kaloudis Introduction to TØL4006 25.09.2017 TØL4006Audio Camera Screen Combined
2017-09-25 15:15 105 min Aristidis Kaloudis Introduction to TØL4006 25.09.2017 - DEL II TØL4006Audio Camera Screen Combined
2017-10-09 13:15 45 min Karen Marie Øvern TØL4006 - EndNote + bibliotektjenester TØL4006Audio Camera Screen Combined
2017-10-23 13:15 45 min Aristidis Kaloudis TØL4006 - Lecture 6 -23.10.2017 - part 1 TØL4006Audio Camera Screen Combined
2017-10-23 13:16 45 min Aristidis Kaloudis TØL4006 - Lecture 6 -23.10.2017 - part 1 TØL4006Audio Camera Screen Combined
2017-11-23 10:15 165 min Aristidis Kaloudis TØL4006 - Lecture 10 - 23.11.2017 TØL4006Audio Camera Screen Combined

[ Første ] [ Forrige ] Side 45 av 46 [ Neste ] [ Siste ]