[ Første ] [ Forrige ] Side 40 av 45 [ Neste ] [ Siste ]

Foreleser Emne
Tidspunkt Varighet Foreleser Tittel Emne Filer Info
2018-03-08 15:15 105 min Aristidis Kaloudis SMF3021_Makroøkonomi_andre del (kap 8) SMF3021Audio Camera Screen Combined Ekstraordinært blir det fire timers forelesning (to timer del 1 og to timer del 2)
2018-04-24 14:15 105 min Aristidis Kaloudis SMF3021 Makroøkonomi øvelse SMF3021Audio Camera Screen Combined
2018-02-08 13:15 165 min Aristidis Kaloudis SMF3021_Makro_forelesning 5 smf3021Audio Camera Screen Combined
2019-05-21 10:15 105 min Aristidis Kaloudis SMF3021 Makroøkonomi SMF3021Audio Camera Screen Combined Kort repetisjon - forberedelse til eksamen
2018-03-13 14:15 105 min Aristidis Kaloudis Forelesning i SMF3021 SMF3021Audio Camera Screen Combined
2017-03-13 14:10 45 min Aristidis Kaloudis makro kaloudis SMF3021Audio Camera Screen Combined
2017-04-03 12:15 165 min Aristidis Kaloudis SMF3021 Makroøkonomi - Kap 9 - valutamarkeder SMF3021Audio Camera Screen Combined
2017-03-13 12:15 105 min Aristidis Kaloudis SMF3021 Makroøkonomi - IS LM - del 1 SMF3021Audio Camera Screen Combined
2017-03-20 12:15 225 min Aristidis Kaloudis SMF3021 Makroøkonomi - Kap 8 - del 2 SMF3021Audio Camera Screen Combined
2018-03-20 14:15 105 min Endre Sølvsberg / Aristidis Kaloudis SMF3021 Makroøkonomi øvelser i kap 8 SMF3021Audio Camera Screen Combined
2018-03-22 13:15 165 min Aristidis Kaloudis SMF3021 Makroøkonomi Forelesning kap 8 forts. og kap 9 SMF3021Audio Camera Screen Combined
2018-04-10 14:15 105 min Endre Sølvsberg / Aristidis Kaloudis SMF3021 Makroøkonomi øvelser - arbeid med oblig 2 SMF3021Audio Camera Screen Combined
2019-01-22 10:15 165 min Aristidis Kaloudis SMF3021 Makroøkonomi SMF3021Audio Camera Screen Combined
2019-01-29 10:15 165 min Aristidis Kaloudis SMF3021 Makroøkonomi SMF3021Audio Camera Screen Combined
2019-02-05 10:15 105 min Aristidis Kaloudis SMF3021 Makroøkonomi SMF3021Audio Camera Screen Combined
2019-02-05 12:15 45 min Aristidis Kaloudis SMF3021 Makroøkonomi SMF3021Audio Camera Screen Combined Øvelse: Diskusjonstema er "Slowbalisation"
2019-02-19 10:15 105 min Aristidis Kaloudis SMF3021 Makroøkonomi SMF3021Audio Camera Screen Combined Forelesning
2019-02-19 12:15 45 min Aristidis Kaloudis SMF3021 Makroøkonomi SMF3021Audio Camera Screen Combined Øving og regneeksempler
2019-02-26 10:15 105 min Aristidis Kaloudis SMF3021 Makroøkonomi SMF3021Audio Camera Screen Combined Kap 8 - IS - LM
2019-02-26 12:15 45 min Aristidis Kaloudis SMF3021 Makroøkonomi SMF3021Audio Camera Screen Combined
2019-03-05 12:15 45 min Aristidis Kaloudis SMF3021 Makroøkonomi SMF3021Audio Camera Screen Combined
2019-03-12 10:15 105 min Aristidis Kaloudis SMF3021 Makroøkonomi SMF3021Audio Camera Screen Combined Kap 9
2019-03-12 12:15 105 min Aristidis Kaloudis SMF3021 SMF3021Audio Camera Screen Combined Multiplikatorbegrepet
2019-03-19 10:15 105 min Aristidis Kaloudis SMF3021 Makroøkonomi SMF3021Audio Camera Screen Combined Kapittel 10
2019-03-19 12:15 45 min Aristidis Kaloudis SMF3021 Makroøkonomi SMF3021Audio Camera Screen Combined Case
2019-03-19 16:30 45 min Aristidis Kaloudis SMF3021 Makroøkonomi SMF3021Audio Camera Screen Combined Ekstra opptak
2019-03-25 21:27 105 min Aristidis Kaloudis SMF3021 Makroøkonomi SMF3021Audio Camera Screen Combined Kapittel 11 - AE-AT-modellen
2019-03-26 10:15 160 min Aristidis Kaloudis SMF3021 Makroøkonomi SMF3021Audio Camera Screen Combined
2019-04-02 10:15 105 min Aristidis Kaloudis SMF3021 Makroøkonomi SMF3021Audio Camera Screen Combined Kapittel 12 - inflasjon
2019-04-02 12:15 45 min Aristidis Kaloudis SMF3021 Makroøkonomi SMF3021Audio Camera Screen Combined
2019-04-09 10:15 105 min Aristidis Kaloudis SMF3021 Makroøkonomi SMF3021Audio Camera Screen Combined Oppsummering
2019-04-09 12:15 45 min Aristidis Kaloudis SMF3021 Makroøkonomi SMF3021Audio Camera Screen Combined Gjennomgang av oblig 2
2019-03-05 10:15 105 min Aristidis Kaloudis SMF3021 Makroøkonomi SMF3021 Audio Camera Screen Combined forts. kap 8 og kap 9
2019-01-08 11:15 165 min Aristidis Kaloudis SMF3021 Makroøkonomi SMF3021 og SMF3021FAudio Camera Screen Combined
2018-02-01 13:15 105 min Aristidis Kaloudis SMF3021_Makro_forelesning 4 SMF3021FAudio Camera Screen Combined
2017-05-16 11:15 165 min Aristidis Kaloudis Siste forelesesning makroøkonomi SMF3021FAudio Camera Screen Combined
2018-02-02 12:15 180 min Halvor Holtskog Kostnadslederskap SMF3041Audio Camera Screen Combined
2018-03-16 12:00 180 min Halvor Holtskog Vertikal Integrasjon SMF3041Audio Camera Screen Combined
2018-05-22 12:15 180 min Halvor Holtskog Oppsummering SMF3041Audio Camera Screen Combined Oppsummering før eksamen
2018-02-23 12:10 180 min Halvor Holtskog Tause avtaler SMF3041Audio Camera Screen Combined
2018-01-19 12:15 105 min Halvor Holtskog Det ressursbaserte synet på strategi SMF3041Audio Camera Screen Combined
2019-01-29 13:15 160 min Halvor Holtskog Forelesning 2 Smf3041Audio Camera Screen Combined
2019-01-29 14:15 160 min Halvor Holtskog forelesning 2 SMF3041Audio Camera Screen Combined
2019-02-05 13:15 160 min Halvor Holtskog forelesning 3 SMF3041Audio Camera Screen Combined
2019-02-19 13:15 160 min Halvor Holtskog Forelesning 5 - kapittel 8 SMF3041Audio Camera Screen Combined
2019-02-26 13:15 160 min Halvor Holtskog Forelesning 6 - kapittel 9 SMF3041Audio Camera Screen Combined
2019-03-05 13:15 160 min Halvor Holtskog Forelesning 7 kap 10 SMF3041Audio Camera Screen Combined
2019-03-12 13:15 160 min Halvor Holtskog Forelesning 8 kapittel 11 SMF3041Audio Camera Screen Combined
2019-03-19 13:15 160 min Halvor Holtskog Forelesning 9 kapittel 13 SMF3041Audio Camera Screen Combined
2019-03-26 13:15 160 min Halvor Holtskog Forelesning 10 kapittel 15 SMF3041Audio Camera Screen Combined
2019-04-02 13:15 160 min Halvor Holtskog Oppsummering SMF3041Audio Camera Screen Combined
2018-01-12 12:15 180 min Halvor Holtskog Introduksjon SMF3041 Bærekraftige strategierAudio Camera Screen Combined
2018-02-09 08:24 180 min Halvor Holtskog Produkt differensiering SMF3041 Bærekraftige strategierAudio Camera Screen Combined
2019-01-15 13:15 160 min Halvor Holtskog Introduksjon + kap 1, 2 og 3 SMF3041 Bærekraftige Strategier (F)Audio Camera Screen Combined
2017-04-05 10:15 245 min Daria Kovalevskaya Bioøkonomi - gjesteforeleser Minister Johan Løken om skogindustri, + etter lunsj forberedelse for eksamen SMF3052Audio Camera Screen Combined
2017-03-29 10:15 245 min Daria Kovalevskaya Bioøkonomi - hvite delen - avfall + bioplast SMF3052Audio Camera Screen Combined
2017-01-24 10:15 245 min Daria Kovalevskaya Bioøkonomi - grønne delen - skog SMF3052Audio Camera Screen Combined
2018-01-10 10:15 105 min Per Øveraasen Halmrast Forelesning 1 Bærekraft og bioøkonomi SMF3052Audio Camera Screen Combined
2017-02-01 10:20 300 min Daria Kovalevskaya Bioøkonomi - grønne delen - agri SMF3052Audio Camera Screen Combined
2017-02-08 10:15 245 min Daria Kovalevskaya bioøkonomi SMF3052Audio Camera Screen Combined
2017-03-01 10:15 245 min Daria Kovalevskaya Bioøkonomi - gjesteforeleser Professor Tom Johnstad om treindustri SMF3052Audio Camera Screen Combined
2017-03-08 10:15 245 min Daria Kovalevskaya Bioøkonomi - Åpen forelesning med Karina Hauge Johansen fra Hedmark Kunnskapspark SMF3052Audio Camera Screen Combined
2017-01-18 10:00 300 min Daria Kovalevskaya SMF3052Audio Camera Screen Combined
2017-01-25 10:15 245 min Daria Kovalevskaya Bioøkonomi - grønne delen - skog SMF3052Audio Camera Screen Combined
2017-02-15 10:15 245 min Daria Kovalevskaya Bioøkonomi - i dag leser+analyserer vi artiklene SMF3052Audio Camera Screen Combined
2017-03-22 10:15 245 min Daria Kovalevskaya Bioøkonomi - blå delen - makro/mikroalger SMF3052Audio Camera Screen Combined
2017-05-03 10:15 245 min Daria Kovalevskaya Bioøkonomi - 10:00 – 12:00 – gjesteforeleser fra Bondelaget SMF3052Audio Camera Screen Combined
2019-01-09 10:15 105 min Per Halmrast Forelesning 1 Bærekraft og markedsføring SMF3052Audio Camera Screen Combined
2017-09-12 14:15 105 min Aristidis Kaloudis SMF3081/SMF3071 Forelesning kvantitative metoder SMF3071/SMF3071Audio Camera Screen Combined
2016-11-09 13:15 105 min Aristidis Kaloudis SMF3081 - videregående metode SMF3081Audio Camera Screen Combined
2017-08-25 10:14 105 min Aristidis Kaloudis SMF3081/SMF3071 Forelesning II SMF3081Audio Camera Screen Combined
2017-11-24 09:30 105 min Aristidis Kaloudis SMF3081/SMF3071 Oppsummering - Spørsmål og svar SMF3081Audio Camera Screen Combined Siste forelesning - spørsmål og svar
2016-09-07 13:15 105 min Daria Kovalevskaya SMF3081 - videregående metode SMF3081Audio Camera Screen Combined
2017-09-01 10:13 105 min Endre Sølvsberg SMF3081/SMF3071 Øvelse med obligen SMF3081Audio Camera Screen Combined
2016-08-24 13:15 105 min Daria Kovalevskaya SMF3081 - videregående metode SMF3081Audio Camera Screen Combined
2016-08-31 13:16 120 min Daria Kovalevskaya Forelesning 2 SMF3081Audio Camera Screen Combined
2016-10-12 13:15 105 min Daria Kovalevskaya Videregående metodekurs SMF3081Audio Camera Screen Combined
2016-10-19 13:15 105 min Aristidis Kaloudis SMF3081 - videregående metode SMF3081Audio Camera Screen Combined
2016-10-26 13:15 105 min Aristidis Kaloudis SMF3081 - videregående metode SMF3081Audio Camera Screen Combined
2016-11-23 13:15 105 min Aristidis Kaloudis SMF3081 - videregående metode SMF3081Audio Camera Screen Combined Multippel regresjon
Oppsummering
2018-08-22 10:15 105 min Aristidis Kaloudis SMF3081 første forelesning SMF3081Audio Camera Screen Combined
2016-09-14 13:15 105 min Daria Kovalevskaya SMF3081 Videregående Metodekurs 2016Audio Camera Screen Combined
2017-10-20 10:15 105 min Aristidis Kaloudis SMF3081/SMF3071 Forelesning XII med eksempler SMF3081/3071Audio Camera Screen Combined
2017-10-27 10:15 105 min Aristidis Kaloudis SMF3081/SMF3071 Forelesning XV med eksempler SMF3081/3071Audio Camera Screen Combined
2017-11-10 10:15 105 min Aristidis Kaloudis SMF3081/SMF3071 Forelesning XVII SMF3081/3071Audio Camera Screen Combined
2017-11-07 14:45 105 min Aristidis Kaloudis SMF3081/SMF3071 Forelesning XVI SMF3081/3071Audio Camera Screen Combined
2017-11-03 08:15 105 min Aristidis Kaloudis SMF3081/SMF3071 Forelesning XV SMF3081/3071Audio Camera Screen Combined
2017-10-10 14:15 105 min Aristidis Kaloudis SMF3081/SMF3071 Forelesning X SMF3081/3071Audio Camera Screen Combined
2017-10-13 10:30 105 min Aristidis Kaloudis and Endre Sølvsberg SMF3081/SMF3071 Øvelse med SPSS SMF3081/3071Audio Camera Screen Combined
2017-11-03 10:15 105 min Aristidis Kaloudis Forelesning XVI SMF3081/3071Audio Camera Screen Combined SMF3081/3071 F-tester med anvendelser (ANOVA)
2017-10-06 10:15 105 min Aris Kaloudis og Endre Sølvsberg SMF3081/SMF3071 Forelesning IX og øvelser SMF3081/SMF3071Audio Camera Screen Combined
2017-09-29 10:15 105 min Aristidis Kaloudis SMF3081/SMF3071 Forelesning VIII SMF3081/SMF3071Audio Camera Screen Combined
2017-09-15 10:15 105 min Aris Kaloudis og Endre Sølvsberg SMF3081/SMF3071 Øvelser SMF3081/SMF3071 Videreregående metodeAudio Camera Screen Combined
2017-11-16 15:30 105 min Aristidis Kaloudis SMF3081/SMF3071 Forelesning XVIII SMF3081/SMF3071 Videreregående metodeAudio Camera Screen Combined
2017-11-21 16:05 55 min Aristidis Kaloudis SMF3081/SMF3071 Spørsmål og svar SMF3081/SMF3071 Videreregående metodeAudio Camera Screen Combined
2017-11-17 10:15 105 min Aristidis Kaloudis SMF3081/SMF3071 Oppsummering - tester SMF3081/SMF3071 Videreregående metodeAudio Camera Screen Combined
2017-09-05 14:15 105 min Aristidis Kaloudis Forelesning III SMF3081/SMF3071 SMF3081/SMF3071 Videreregående metodeAudio Camera Screen Combined
2017-09-08 10:15 105 min Aristidis Kaloudis SMF3081/SMF3071 Øvelse SMF3081/SMF3071 Videreregående metodeAudio Camera Screen Combined
2017-09-22 10:15 105 min Endre Sølvsberg SMF3081/SMF3071 Øvelse med SPSS SMF3081/SMF3071 Videreregående metodeAudio Camera Screen Combined
2017-10-17 14:15 105 min Aristidis Kaloudis SMF3081/SMF3071 Forelesning XI SMF3081/SMF3071 Videreregående metodeAudio Camera Screen Combined

[ Første ] [ Forrige ] Side 40 av 45 [ Neste ] [ Siste ]