[ Første ] [ Forrige ] Side 2 av 45 [ Neste ] [ Siste ]

Foreleser Emne
Tidspunkt Varighet Foreleser Tittel Emne Filer Info
2017-05-11 10:15 49 min Terje Bokalrud Kvalitetssystem TØL1011Audio Camera Screen Combined
2017-05-11 11:15 49 min Terje Bokalrud Kvalitetssystem TØL1011Audio Camera Screen Combined
2017-01-12 10:15 49 min Terje Bokalrud Vitenskapelig metode TØL1011Audio Camera Screen Combined
2017-01-19 11:15 49 min Terje Bokalrud Vitenskapelig metode TØL1011Audio Camera Screen Combined
2017-02-02 10:15 49 min Terje Bokalrud TØL1011Audio Camera Screen Combined
2017-02-09 10:15 49 min Terje Bokalrud FTA TØL1011Audio Camera Screen Combined
2017-02-09 11:15 49 min Terje Bokalrud TØL1011Audio Camera Screen Combined
2017-02-09 11:15 49 min Terje Bokalrud FTA TØL1011Audio Camera Screen Combined
2017-03-02 10:15 49 min Terje Bokalrud FTA, eksempler TØL1011Audio Camera Screen Combined
2017-03-02 11:15 49 min Terje Bokalrud FTA, eksempler og FMEA TØL1011Audio Camera Screen Combined
2017-03-16 11:15 45 min Terje Bokalrud FMEA TØL1011Audio Camera Screen Combined
2017-03-23 10:15 49 min Terje Bokalrud usikkerhetsanalyse TØL1011Audio Camera Screen Combined
2017-03-30 11:15 49 min Terje Bokalrud usikkerhetsanalyse TØL1011Audio Camera Screen Combined
2019-01-08 14:00 45 min Jo Sterten Adm planleggingsmøte TØL1011Audio Camera Screen Combined 1.	Organisering gruppe egen kode Blackboard, hver student skal ha en kode til sin basisgruppe ET Ekspert Team og en kode nr som i rollen som OK Opponent kritiker. (Synnøve)
2019-01-08 16:15 105 min Jo Sterten Ingeniørfaglig systememne F1 F2 V2019 TØL1011Audio Camera Screen Combined Fag info
2019-01-09 15:15 105 min Jo Sterten Ingeniørfaglig systememne F3 F4 V2019 TØL1011Audio Camera Screen Combined Fag info
2019-01-15 14:15 105 min Jo Sterten Ingeniørfaglig systememne F5 F6 V2019 TØL1011Audio Camera Screen Combined VM1 BAD
2019-01-29 08:15 105 min Anders Bjørnfot Vitenskapelig metode TØL1011Audio Camera Screen Combined Introduksjon til vitenskapelig metode
2019-02-05 08:15 105 min Fred Johansen Orientering om opplegg samt vitenskapelig metode TØL1011Audio Camera Screen Combined
2019-02-19 08:18 105 min Jo Sterten F15 TØL1011Audio Camera Screen Combined KS
2019-02-26 08:16 105 min Jo Sterten F19 F20 KS ISO9000/01Uke 9 TØL1011Audio Camera Screen Combined
2019-02-21 12:15 45 min Jo Sterten W2_1 TØL1011Audio Camera Screen Combined
2019-02-22 13:31 30 min Jo Sterten W2D2.2 TØL1011Audio Camera Screen Combined
2019-02-21 13:17 13 min Jo Sterten W2_2 TØL1011Audio Camera Screen Combined
2019-03-05 08:31 105 min Jo Sterten F20 21 TØL1011Audio Camera Screen Combined
2019-03-12 08:18 105 min Jo Sterten F23 TØL1011Audio Camera Screen Combined KS
2019-03-26 08:20 105 min Jo Sterten Risk W3 TØL1011Audio Camera Screen Combined
2019-03-26 11:03 45 min Jo Sterten M2 KS Avvikshåndtering Veiledning TØL1011Audio Camera Screen Combined
2019-03-26 15:00 45 min Jo Sterten WS3 Oppsummering dag1 TØL1011Audio Camera Screen Combined
2019-03-28 10:06 105 min Jo Sterten W3.3.2 TØL1011Audio Camera Screen Combined
2019-03-28 16:00 105 min Professor Ole Jonny Klakegg Usikkerhetsanalyse TØL1011Audio Camera Screen Combined
2019-03-29 14:35 10 min Jo Sterten Oppsummering W3 TØL1011Audio Camera Screen Combined
2019-04-02 08:16 105 min Jo Sterten 3 Risikoanalyse TØL1011Audio Camera Screen Combined
2019-04-30 08:17 45 min Jo Sterten TØL1011 TØL1011Audio Camera Screen Combined
2019-01-23 08:15 105 min Arild Moldsvor Prosjektarbeid TØL1002, våren 2019Audio Camera Screen Combined
2019-01-30 08:15 105 min Arild Moldsvor Referanser, Rapportskriving TØL1002, våren 2019Audio Camera Screen Combined
2019-01-16 08:15 105 min Arild Moldsvor Vitenskaplighet, Biblioteksressurser TØL1002 Ingeniørrollen våren 2019Audio Camera Screen Combined
2017-01-11 08:15 105 min Arild Moldsvor TØL 1002 Introduksjon TØL1002 Ingeniørrollen våren 2017Audio Camera Screen Combined
2017-02-01 08:15 105 min Arild Moldsvor Bruk av Word, Rapportskriving TØL1002 Ingeniørrollen våren 2017Audio Camera Screen Combined
2017-01-18 08:15 105 min Arild Moldsvor Vitenskapelighet TØL1002 Ingeniørrollen våren 2017Audio Camera Screen Combined
2017-01-25 08:15 105 min Arild Moldsvor Prosjekt, Oppgaveskriving, Referanser TØL1002 Ingeniørrollen våren 2017Audio Camera Screen Combined
2019-01-09 08:15 105 min Arild Moldsvor Introduksjon, TØL1002 TØL1002 Ingeniørrollen 2019Audio Camera Screen Combined
2016-02-03 08:15 105 min Arild Moldsvor Ingeniørrollen, Bærekraftig elektro TØL1002Audio Camera Screen Combined
2016-01-13 09:10 50 min Arild Moldsvor TØL1002Audio Camera Screen Combined
2018-01-10 08:15 105 min Arild Moldsvor Introduksjon til emnet og til begrepet bærekraft TØL1002Audio Camera Screen Combined
2018-01-24 08:15 105 min Arild Moldsvor Referanser TØL1002Audio Camera Screen Combined
2018-01-31 08:15 105 min Arild Moldsvor Rapportskriving TØL1002Audio Camera Screen Combined
2016-01-27 08:15 105 min Arild Moldsvor Ingeniørrollen, Bærekraftig maskin TØL1002Audio Camera Screen Combined
2016-02-10 08:15 105 min Arild Moldsvor Ingeniørrollen, Dannelse og etikk TØL1002Audio Camera Screen Combined
2016-01-13 08:18 45 min Arild Moldsvor Introduksjon, Ingeniørrollen, vår 2016 TØL1002Audio Camera Screen Combined
2016-01-14 08:15 105 min Arild Moldsvor Ingeniørrollen, Bærekraftig data TØL1002Audio Camera Screen Combined
2016-01-20 08:15 105 min Jan Steinar Egenes Bærekraftig Energi TØL1002Audio Camera Screen Combined
2016-01-21 08:15 105 min Arild Moldsvor Oppgaveskriving TØL1002Audio Camera Screen Combined
2016-02-04 08:15 105 min Arild Moldsvor Ingeniørrollen, Bærekraftig bygg TØL1002Audio Camera Screen Combined
2018-01-17 08:15 105 min Arild Moldsvor Vitenskapelighet, Ingeniørrollen TØL1002Audio Camera Screen Combined
2019-01-14 08:15 105 min Rune S. Ødegård Drivhuseffekten TØL1002Audio Camera Screen Combined
2019-01-21 08:15 105 min Lizhen Huang Bygg TØL1002Audio Camera Screen Combined
2019-01-28 08:15 105 min Ivar Farup Data TØL1002Audio Camera Screen Combined
2019-02-04 08:30 90 min Shiplu Sarker Energi TØL1002Audio Camera Screen Combined
2019-02-11 08:15 105 min Halgeir Leiknes Smarthusteknologi TØL1002Audio Camera Screen Combined
2019-02-18 08:15 105 min Carla Susana A Assuad Maskin TØL1002Audio Camera Screen Combined
2018-01-15 08:15 105 min Rune Strand Ødegård Drivhuseffekten TØL1001/TØL1002Audio Camera Screen Combined
2018-01-29 08:15 105 min Kristian Martinsen Bærekraftig maskin/vareproduksjon TØL1001/TØL1002Audio Camera Screen Combined
2018-01-22 08:15 105 min Ivar Farup Bærekraftig Data TØL1001/TØL1002Audio Camera Screen Combined
2018-02-05 08:15 105 min Fred Johansen, Lizhen Huang Bærekraftig Bygg TØL1001/TØL1002Audio Camera Screen Combined
2017-02-20 08:14 110 min Fred Johansen, Lizhen Huang TØL1001/1002 IngeniørrollenAudio Camera Screen Combined
2017-02-27 08:14 110 min Halgeir Leiknes TØL1001/1002 IngeniørrollenAudio Camera Screen Combined
2018-02-26 08:15 105 min Magnar Eikerol Bærekraftig Energi TØL1001/1002 IngeniørrollenAudio Camera Screen Combined
2018-02-19 08:15 105 min Halgeir Leiknes Bærekraftig Elektro, Smarthus TØL1001/1002 IngeniørrollenAudio Camera Screen Combined
2017-01-30 08:14 110 min Kristian Martinsen TØL1001/1002 IngeniørrollenAudio Camera Screen Combined
2017-01-16 08:14 110 min Rune Strand Ødegård TØL1001/1002 IngeniørrollenAudio Camera Screen Combined
2017-01-23 08:14 110 min Ivar Farup TØL1001/1002 IngeniørrollenAudio Camera Screen Combined
2017-02-13 08:14 110 min Magnar Eikerol TØL1001/1002 IngeniørrollenAudio Camera Screen Combined
2017-01-09 08:12 110 min Jan Steinar Egenes TØL1001 Ingeniørrollen vår 2017 TØL1001 Ingeniørrollen vår 2017Audio Camera Screen Combined Introduksjon til faget
2019-01-07 08:15 105 min Fred Johansen Introduksjon til emnet TØL1001 IngeniørrollenAudio Camera Screen Combined
2018-01-08 08:15 105 min Fred Johansen Introduksjon til emnet "Ingeniørrolla" TØL1001 Ingeniørrolla v 2018Audio Camera Screen Combined Gjennomgang av opplegg samt introduksjonsforelesning
2019-02-25 08:15 105 min Fred Johansen Entrepriserett TØL1001 IngeniørrollaAudio Camera Screen Combined
2019-04-01 08:15 105 min Fred Johansen Introduksjon til akademisk skriving og etikk TØL1001 IngeniørrollaAudio Camera Screen Combined
2018-03-05 08:15 45 min Fred Johansen Organisering av byggeprosjekter TØL1001Audio Camera Screen Combined
2019-03-13 08:15 105 min Fred Johansen Oppstart quizz TØL1001Audio Camera Screen Combined
2019-03-20 08:15 105 min Fred Johansen Gjennomgang innlevering og presentasjon TØL1001Audio Camera Screen Combined
2013-09-30 16:15 105 min fredj Prosjektledning TØL1001Audio Camera Screen Combined
2014-09-22 16:10 120 min Leif Erik Storm BIM - BygningsInformasjonsModellering TØL1001Audio Camera Screen Combined
2014-09-30 14:10 115 min Leif Erik Storm Ingeniørrollen-BIM/Revit TØL1001Audio Camera Screen Combined
2014-10-13 15:15 45 min fredj Organisering av byggeprosjekter, roller og ansvar TØL1001Audio Camera Screen Combined
2014-10-13 16:15 45 min fredj Organisering av byggeprosjekter, roller og ansvar, del 2 TØL1001Audio Camera Screen Combined
2014-10-14 14:14 45 min fredj Plan og bygningsloven TØL1001Audio Camera Screen Combined
2014-10-14 15:15 45 min fredj NS3420 TØL1001Audio Camera Screen Combined
2014-10-28 14:14 45 min fredj Økonomi i byggeprosjekter, del 1 TØL1001Audio Camera Screen Combined
2014-10-28 15:14 45 min fredj Økonomi i byggeprosjekter, del 2 TØL1001Audio Camera Screen Combined
2014-11-04 13:14 45 min fredj HMS, del 1 (gjesteforeleser) TØL1001Audio Camera Screen Combined
2014-11-04 14:14 45 min fredj HMS, del 2 (gjesteforeleser) TØL1001Audio Camera Screen Combined
2014-11-11 14:14 45 min fredj Introduksjon til bærekraftige bygg TØL1001Audio Camera Screen Combined
2014-11-11 15:14 45 min Lizhen Huang Energy use in buildings TØL1001Audio Camera Screen Combined
2019-03-11 08:15 105 min Fred Johansen U-verdi- og fuktberegninger TØL1001Audio Camera Screen Combined
2019-03-06 08:15 105 min Fred Johansen Ingeniørrolla Bygningsteknikk TØL1001Audio Camera Screen Combined
2019-03-04 08:15 105 min Fred Johansen TØL1001 Ingeniørrolla TØL1001Audio Camera Screen Combined
2018-03-21 10:25 35 min Fred Johansen Ingeniørrolla TØL1001Audio Camera Screen Combined
2019-04-03 08:15 105 min Fred Johansen Etikk og teknologi TØL1001Audio Camera Screen Combined
2017-10-09 14:50 165 min Aristidis Kaloudis Lecture 4 - TØL4006 TØL 4006 Scientific MethodologyAudio Camera Screen Combined

[ Første ] [ Forrige ] Side 2 av 45 [ Neste ] [ Siste ]