[ Første ] [ Forrige ] Side 45 av 52 [ Neste ] [ Siste ]

Foreleser Emne
Tidspunkt Varighet Foreleser Tittel Emne Filer Info
2019-02-05 12:15 45 min Aristidis Kaloudis SMF3021 Makroøkonomi SMF3021Audio Camera Screen Combined Øvelse: Diskusjonstema er "Slowbalisation"
2019-02-18 12:15 105 min Aristidis Kaloudis SMF2051 - LMA og Arbeidsrett SMF2051Audio Camera Screen Combined
2019-02-19 10:15 105 min Aristidis Kaloudis SMF3021 Makroøkonomi SMF3021Audio Camera Screen Combined Forelesning
2019-02-19 12:15 45 min Aristidis Kaloudis SMF3021 Makroøkonomi SMF3021Audio Camera Screen Combined Øving og regneeksempler
2019-02-26 10:15 105 min Aristidis Kaloudis SMF3021 Makroøkonomi SMF3021Audio Camera Screen Combined Kap 8 - IS - LM
2019-02-26 12:15 45 min Aristidis Kaloudis SMF3021 Makroøkonomi SMF3021Audio Camera Screen Combined
2019-03-05 10:15 105 min Aristidis Kaloudis SMF3021 Makroøkonomi SMF3021 Audio Camera Screen Combined forts. kap 8 og kap 9
2019-03-05 12:15 45 min Aristidis Kaloudis SMF3021 Makroøkonomi SMF3021Audio Camera Screen Combined
2019-03-11 12:15 105 min Aristidis Kaloudis SMF2051 - LMA og Arbeidsrett SMF2051FAudio Camera Screen Combined Sykepenger - permisjoner og ferie
2019-03-11 15:00 60 min Aristidis Kaloudis SMF2051 - LMA og Arbeidsrett SMF20Audio Camera Screen Combined Arbeidsmiljø - gjentakelse av forelesning fra den 18/2 2019
2019-03-12 10:15 105 min Aristidis Kaloudis SMF3021 Makroøkonomi SMF3021Audio Camera Screen Combined Kap 9
2019-03-12 12:15 105 min Aristidis Kaloudis SMF3021 SMF3021Audio Camera Screen Combined Multiplikatorbegrepet
2019-03-14 14:15 105 min Aristidis Kaloudis SMF2051 SMF2051Audio Camera Screen Combined Kapittel X
2019-03-18 12:15 105 min Aristidis Kaloudis SMF2051 - LMA og Arbeidsrett SMF2051Audio Camera Screen Combined
2019-03-19 10:15 105 min Aristidis Kaloudis SMF3021 Makroøkonomi SMF3021Audio Camera Screen Combined Kapittel 10
2019-03-19 12:15 45 min Aristidis Kaloudis SMF3021 Makroøkonomi SMF3021Audio Camera Screen Combined Case
2019-03-19 16:30 45 min Aristidis Kaloudis SMF3021 Makroøkonomi SMF3021Audio Camera Screen Combined Ekstra opptak
2019-03-21 14:15 105 min Aristidis Kaloudis SMF2051 SMF2051Audio Camera Screen Combined Lederansvaret og kollektiv arbeidsrett
2019-03-25 12:15 105 min Aristidis Kaloudis SMF2051 - LMA og Arbeidsrett SMF2051Audio Camera Screen Combined Øvelser 1- 6
2019-03-25 21:27 105 min Aristidis Kaloudis SMF3021 Makroøkonomi SMF3021Audio Camera Screen Combined Kapittel 11 - AE-AT-modellen
2019-03-26 10:15 160 min Aristidis Kaloudis SMF3021 Makroøkonomi SMF3021Audio Camera Screen Combined
2019-03-28 14:15 105 min Aristidis Kaloudis SMF2051 SMF2051Audio Camera Screen Combined Øvelse: Oppgaver 6-11
2019-04-01 12:15 105 min Aristidis Kaloudis SMF2051 - LMA og Arbeidsrett SMF2051Audio Camera Screen Combined Øvelser - oppgaver
2019-04-02 10:15 105 min Aristidis Kaloudis SMF3021 Makroøkonomi SMF3021Audio Camera Screen Combined Kapittel 12 - inflasjon
2019-04-02 12:15 45 min Aristidis Kaloudis SMF3021 Makroøkonomi SMF3021Audio Camera Screen Combined
2019-04-04 14:15 105 min Aristidis Kaloudis SMF2051 - LMA og Arbeidsrett SMF2051Audio Camera Screen Combined Siste øvelsestime - oppgaver 14-16 og oblig 3.
2019-04-09 10:15 105 min Aristidis Kaloudis SMF3021 Makroøkonomi SMF3021Audio Camera Screen Combined Oppsummering
2019-04-09 12:15 45 min Aristidis Kaloudis SMF3021 Makroøkonomi SMF3021Audio Camera Screen Combined Gjennomgang av oblig 2
2020-02-25 12:15 105 min Aristidis Kaloudis SMF2295/SMF3021F Makroøkonomi SMF2295Audio Camera Screen Combined
2019-10-15 14:15 105 min Aristidis Kaloudis Statistiske tester - konsepter og anvendelse SMF3081/SMF2292Audio Camera Screen Combined
2019-10-16 10:15 105 min Aristidis Kaloudis T-tester i pardata med eksempler og ANOVA SMF3081/SMF2292Audio Camera Screen Combined
2019-10-23 10:15 105 min Aristidis Kaloudis ANOVA med eksempler SMF3081 og SMF2292Audio Camera Screen Combined
2019-10-24 10:15 105 min Aristidis Kaloudis ANOVA med eksempler SMF3081/SMF2292Audio Camera Screen Combined
2019-11-12 14:15 105 min Aristidis Kaloudis SMF2292/SMF3081 Multippel regresjonsanalyse SMF3081/SMF2292Audio Camera Screen Combined
2019-11-14 16:15 105 min Aristidis Kaloudis SMF2292/SMF3081 Multippel regresjonsanalyse (forts.) SMF2292 og SMF3081Audio Camera Screen Combined
2020-01-07 10:15 105 min Aristidis Kaloudis Øving SMF2295 Makro SMF2295Audio Camera Screen Combined
2020-01-07 12:15 105 min Aristidis Kaloudis SMF2295 SMF2295/SMF2295FAudio Camera Screen Combined Kapittel 4
2020-01-23 14:15 105 min Aristidis Kaloudis SMF2051 LMA SMF2051Audio Camera Screen Combined
2020-01-28 12:15 105 min Aristidis Kaloudis SMF2295/SMF3021F Makroøkonomi SMF2295 MakroøkonomiAudio Camera Screen Combined Kap 6 forts. og kap 7
2020-01-30 14:15 105 min Aristidis Kaloudis SMF2051 LMA SMF2051 LMAAudio Camera Screen Combined
2020-02-04 12:15 105 min Aristidis Kaloudis SMF2295/SMF3021F Makroøkonomi SMF2295Audio Camera Screen Combined Kapittel 8
2020-02-11 12:15 105 min Aristidis Kaloudis SMF2295/SMF3021F Makroøkonomi SMF2295Audio Camera Screen Combined
2020-02-13 12:15 105 min Aristidis Kaloudis SMF2294 Forretningsjus SMF2294Audio Camera Screen Combined Arbeidsrett - arbeidsavtale
2020-02-13 14:15 105 min Aristidis Kaloudis SMF2051 LMA SMF2051Audio Camera Screen Combined Arbeidsavtale
2020-02-27 14:15 105 min Aristidis Kaloudis SMF2051-LMA SMF2051F Ledelse med arbeidslivsjusAudio Camera Screen Combined
2020-02-27 12:15 105 min Aristidis Kaloudis SMF2294 Forretningsjus SMF2294 ForretningsjusAudio Camera Screen Combined
2020-03-03 11:10 50 min Aristidis Kaloudis SMF2295/SMF3021F Makroøkonomi SMF2295 MakroøkonomiAudio Camera Screen Combined Øvelser
2020-03-03 12:15 105 min Aristidis Kaloudis SMF2295/SMF3021F Makroøkonomi SMF2295 MakroøkonomiAudio Camera Screen Combined
2020-03-05 12:15 105 min Aristidis Kaloudis SMF2294 Forretningsjus SMF2294 ForretningsjusAudio Camera Screen Combined
2020-03-05 14:15 105 min Aristidis Kaloudis SMF2051-LMA SMF2051 Ledelse med arbeidslivsjusAudio Camera Screen Combined
2017-10-06 10:15 105 min Aris Kaloudis og Endre Sølvsberg SMF3081/SMF3071 Forelesning IX og øvelser SMF3081/SMF3071Audio Camera Screen Combined
2017-09-15 10:15 105 min Aris Kaloudis og Endre Sølvsberg SMF3081/SMF3071 Øvelser SMF3081/SMF3071 Videreregående metodeAudio Camera Screen Combined
2019-10-25 08:15 105 min Arild Moldsvor Spoler IELEG1001Audio Camera Screen Combined
2019-10-17 08:15 105 min Arild Moldsvor Oscillatorer II ELE1051 ElektronikkAudio Camera Screen Combined
2019-10-24 08:15 105 min Arild Moldsvor DC-DC Spenningsregulatorer II ELE1051 ElektronikkAudio Camera Screen Combined
2017-01-11 08:15 105 min Arild Moldsvor TØL 1002 Introduksjon TØL1002 Ingeniørrollen våren 2017Audio Camera Screen Combined
2016-02-03 08:15 105 min Arild Moldsvor Ingeniørrollen, Bærekraftig elektro TØL1002Audio Camera Screen Combined
2016-01-13 09:10 50 min Arild Moldsvor TØL1002Audio Camera Screen Combined
2019-10-29 08:15 105 min Arild Moldsvor PLL, Støy ELE1051 ElektronikkAudio Camera Screen Combined
2017-02-01 08:15 105 min Arild Moldsvor Bruk av Word, Rapportskriving TØL1002 Ingeniørrollen våren 2017Audio Camera Screen Combined
2019-10-31 08:15 105 min Arild Moldsvor Støy ELE1051 ElektronikkAudio Camera Screen Combined
2019-11-14 08:15 105 min Arild Moldsvor Komparator med hysterese ELE1051 ElektronikkAudio Camera Screen Combined
2019-11-07 08:15 105 min Arild Moldsvor Støy III ELE1051 ElektronikkAudio Camera Screen Combined
2018-09-18 08:15 105 min Arild Moldsvor MOSFET II ELE1051 ElektronikkAudio Camera Screen Combined
2018-08-23 08:15 105 min Arild Moldsvor Diodeapplikasjoner ELE1051 Elektronikk, h2018Audio Camera Screen Combined
2018-09-11 08:15 105 min Arild Moldsvor BJT forsterkerkrets ELE1051 ElektronikkAudio Camera Screen Combined
2018-10-16 08:15 105 min Arild Moldsvor Oscillatorer ELE1051 ELektronikkAudio Camera Screen Combined
2018-08-28 08:15 105 min Arild Moldsvor BJT ELE1051 ElektronikkAudio Camera Screen Combined
2019-11-12 08:15 105 min Arild Moldsvor Ikke ideell Op-amp ELE1051 ElektronikkAudio Camera Screen Combined
2018-09-06 08:15 105 min Arild Moldsvor BJT, forspsenningskretser II ELE1051 ElektronikkAudio Camera Screen Combined
2018-08-21 08:15 105 min Arild Moldsvor Introduksjon til emnet ELE1051 ElektronikkAudio Camera Screen Combined
2018-09-20 08:15 105 min Arild Moldsvor MOSFET III ELE1051 ElektronikkAudio Camera Screen Combined
2018-09-25 08:15 105 min Arild Moldsvor Differensialforsterker ELE1051 ElektronikkAudio Camera Screen Combined
2018-09-27 08:15 105 min Arild Moldsvor Differensialforsterker II ELE1051 ElektronikkAudio Camera Screen Combined
2018-10-04 08:15 105 min Arild Moldsvor Effektforsterker II ELE1051 ElektronikkAudio Camera Screen Combined
2018-10-11 08:15 105 min Arild Moldsvor MOS-kretser, Oscillatorer ELE1051 ElektronikkAudio Camera Screen Combined
2018-10-18 08:15 105 min Arild Moldsvor Oscillatorer II ELE1051 ElektronikkAudio Camera Screen Combined
2018-11-01 08:15 105 min Arild Moldsvor Støy ELE1051 ElektronikkAudio Camera Screen Combined
2018-10-25 08:15 105 min Arild Moldsvor Spenningsregulatorer II ELE1051 ElektronikkAudio Camera Screen Combined
2018-11-06 08:15 105 min Arild Moldsvor Støy II ELE1051 ElektronikkAudio Camera Screen Combined
2018-10-02 08:17 105 min Arild Moldsvor Effektforsterker ELE1051 ElektronikkAudio Camera Screen Combined
2018-11-08 08:15 105 min Arild Moldsvor Støy III ELE1051 ElektronikkAudio Camera Screen Combined
2018-11-13 08:15 105 min Arild Moldsvor Op-amp ELE1051 ElektronikkAudio Camera Screen Combined
2018-10-09 08:15 105 min Arild Moldsvor Digitale MOS-kretser ELE1051 ElektronikkAudio Camera Screen Combined
2019-11-05 08:15 105 min Arild Moldsvor Støy II ELE1051 ElektronikkAudio Camera Screen Combined
2016-01-27 08:15 105 min Arild Moldsvor Ingeniørrollen, Bærekraftig maskin TØL1002Audio Camera Screen Combined
2016-02-10 08:15 105 min Arild Moldsvor Ingeniørrollen, Dannelse og etikk TØL1002Audio Camera Screen Combined
2017-01-18 08:15 105 min Arild Moldsvor Vitenskapelighet TØL1002 Ingeniørrollen våren 2017Audio Camera Screen Combined
2017-01-25 08:15 105 min Arild Moldsvor Prosjekt, Oppgaveskriving, Referanser TØL1002 Ingeniørrollen våren 2017Audio Camera Screen Combined
2018-10-23 08:15 105 min Arild Moldsvor Spenningsregulatorer ELE1051 ElektronikkAudio Camera Screen Combined
2016-01-13 08:18 45 min Arild Moldsvor Introduksjon, Ingeniørrollen, vår 2016 TØL1002Audio Camera Screen Combined
2016-01-14 08:15 105 min Arild Moldsvor Ingeniørrollen, Bærekraftig data TØL1002Audio Camera Screen Combined
2016-01-21 08:15 105 min Arild Moldsvor Oppgaveskriving TØL1002Audio Camera Screen Combined
2016-02-04 08:15 105 min Arild Moldsvor Ingeniørrollen, Bærekraftig bygg TØL1002Audio Camera Screen Combined
2018-11-20 08:15 105 min Arild Moldsvor Repetisjon og gamle eksamensoppgaver ELE1051 ElektronikkAudio Camera Screen Combined
2018-11-15 08:15 105 min Arild Moldsvor Op-amp II ELE1051 ElektronikkAudio Camera Screen Combined
2018-10-30 08:15 105 min Arild Moldsvor PLL ELE1051 ElektronikkAudio Camera Screen Combined
2018-08-30 08:15 105 min Arild Moldsvor BJT forts. ELE1051 ELektronikkAudio Camera Screen Combined
2018-08-22 08:15 105 min Arild Moldsvor pn-overgang, Diodemodeller ELE1051 Elektronikk, h2018Audio Camera Screen Combined
2018-09-13 08:15 105 min Arild Moldsvor MOSFET ELE1051 ElektronikkAudio Camera Screen Combined

[ Første ] [ Forrige ] Side 45 av 52 [ Neste ] [ Siste ]