[ Første ] [ Forrige ] Side 41 av 45 [ Neste ] [ Siste ]

Foreleser Emne
Tidspunkt Varighet Foreleser Tittel Emne Filer Info
2014-09-05 16:55 45 min Anne Grethe Syversen Intro til foretaksstrategi og oblig 1 SMF2211Audio Camera Screen Combined
2014-09-08 16:55 45 min Anne Grethe Syversen Intro til foretaksstrategi og obligatorisk oppgave 1 SMF2211Audio Camera Screen Combined
2014-09-18 08:14 45 min fredj U-verdiberegning del 1 BYG1371Audio Camera Screen Combined
2014-09-18 09:14 45 min fredj U-verdiberegning del 2 BYG1371Audio Camera Screen Combined
2014-09-22 13:14 45 min fredj U-verdiberegning del 1 BYG1371Audio Camera Screen Combined
2014-09-22 14:14 45 min fredj U-verdiberegning del 2 BYG1371Audio Camera Screen Combined
2014-09-24 13:15 45 min fredj Info Bacheloroppgave TØL3905Audio Camera Screen Combined
2014-09-25 08:14 45 min fredj Fukt i materialer BYG1371Audio Camera Screen Combined
2014-09-29 13:14 45 min fredj Fuktberegninger, del 1 BYG1371Audio Camera Screen Combined
2014-09-29 14:14 45 min fredj Fuktberegninger, del 2 BYG1371Audio Camera Screen Combined
2014-10-13 13:15 45 min fredj Eksempel fukt BYG1371Audio Camera Screen Combined
2014-10-13 14:15 45 min fredj Lyd BYG1371Audio Camera Screen Combined
2014-10-13 15:15 45 min fredj Organisering av byggeprosjekter, roller og ansvar TØL1001Audio Camera Screen Combined
2014-10-13 16:15 45 min fredj Organisering av byggeprosjekter, roller og ansvar, del 2 TØL1001Audio Camera Screen Combined
2014-10-14 14:14 45 min fredj Plan og bygningsloven TØL1001Audio Camera Screen Combined
2014-10-14 15:15 45 min fredj NS3420 TØL1001Audio Camera Screen Combined
2014-10-16 08:15 45 min fredj Lydforelesning del 1 BYG1371Audio Camera Screen Combined
2014-10-16 09:15 45 min fredj Lydforelesning del 2 BYG1371Audio Camera Screen Combined
2014-10-23 08:14 45 min fredj Rammemetoden del 1 BYG1371Audio Camera Screen Combined
2014-10-23 09:14 45 min fredj Rammemetoden del 2 BYG1371Audio Camera Screen Combined
2014-10-27 10:14 45 min Ali Shariq Imran DTD - del1 IMT2571Audio Camera Screen Combined
2014-10-27 11:14 45 min Ali Shariq Imran IMT2571Audio Camera Screen Combined
2014-10-27 13:14 45 min fredj Rammeberegning etter TEK, del 1 BYG1371Audio Camera Screen Combined
2014-10-27 14:14 45 min fredj Rammeberegning etter TEK, del 2 BYG1371Audio Camera Screen Combined
2014-10-28 14:14 45 min fredj Økonomi i byggeprosjekter, del 1 TØL1001Audio Camera Screen Combined
2014-10-28 15:14 45 min fredj Økonomi i byggeprosjekter, del 2 TØL1001Audio Camera Screen Combined
2014-10-29 12:15 45 min Jørn Wroldsen Allmøte/ Open meeting AllmøteAudio Camera Screen Combined
2014-10-30 08:14 45 min fredj Ventilasjon av boliger, del 1 BYG1371Audio Camera Screen Combined
2014-10-30 08:14 45 min Ali Shariq Imran XMLSchema - del1 IMT2571Audio Camera Screen Combined
2014-10-30 09:14 45 min fredj Ventilasjon av boliger, del 2 BYG1371Audio Camera Screen Combined
2014-11-03 10:14 45 min Ali Shariq Imran BeyondRDBXML - del1 IMT2571Audio Camera Screen Combined
2014-11-03 13:14 45 min fredj Introduksjon brann, del 1 BYG1371Audio Camera Screen Combined
2014-11-03 14:14 45 min fredj Introduksjon brann, del 2 BYG1371Audio Camera Screen Combined
2014-11-04 12:14 45 min Ali Shariq Imran Oblig5_Gjennomgang IMT2571Audio Camera Screen Combined
2014-11-04 13:14 45 min fredj HMS, del 1 (gjesteforeleser) TØL1001Audio Camera Screen Combined
2014-11-04 14:14 45 min fredj HMS, del 2 (gjesteforeleser) TØL1001Audio Camera Screen Combined
2014-11-10 13:13 45 min fredj Brann- preaksepterte løsninger, del 1 BYG1371Audio Camera Screen Combined
2014-11-10 14:15 45 min fredj Brann- preaksepterte løsninger, del 2 BYG1371Audio Camera Screen Combined
2014-11-11 14:14 45 min fredj Introduksjon til bærekraftige bygg TØL1001Audio Camera Screen Combined
2014-11-11 15:14 45 min Lizhen Huang Energy use in buildings TØL1001Audio Camera Screen Combined
2014-11-13 08:15 45 min fredj Brannteori del 1 BYG1371Audio Camera Screen Combined
2014-11-13 09:15 45 min fredj Brannteori del 2 BYG1371Audio Camera Screen Combined
2014-11-13 14:05 45 min fredj Informasjon studieretninger våren 2015 BYG1371Audio Camera Screen Combined
2014-11-17 13:15 45 min fredj Oppgaveregning del 1 BYG1371Audio Camera Screen Combined
2014-11-17 14:15 45 min fredj Oppgaveregning del 2 BYG1371Audio Camera Screen Combined
2014-11-24 13:15 45 min fredj Øvingsoppgave 44 BYG1371Audio Camera Screen Combined
2014-11-27 09:15 45 min fredj Repetisjon BYG1371Audio Camera Screen Combined
2014-12-08 14:15 45 min Hilde Thygesen Demens intervensjon ERG2011 Psykososiale og somatiske funksjonsnedsettelser, del 2Audio Camera Screen Combined Skal legges i Fronter til TPS-prosjekt og 13HBERG
2015-01-08 08:15 45 min Liv Torjussen Mekanikk introduksjon BYG2251Audio Camera Screen Combined
2015-01-13 14:15 45 min Eirik Bådsvik Hamre Korsen Kvalitetsledelse - time 1 av 2 130115 SMF1181Audio Camera Screen Combined Introduksjon til emne
2015-01-13 15:15 45 min Eirik Bådsvik Hamre Korsen Kvalitetsledelse - time 2 av 2 130115 SMF1181FAudio Camera Screen Combined Introduksjon i kvalitetsledelse - kap. 1
2015-01-14 13:15 45 min Aristidis Kaloudis SMFNY30 Metodekurs SPSS - forelesning 2_del 1 SMF2251Audio Camera Screen Combined Forskningsmetode - kap 1-5
2015-01-14 14:14 45 min Aristidis Kaloudis SMFNY30 - metodekurs - forelesning 2 - del 2 SMFNY30 Metodekurs med SPPSAudio Camera Screen Combined fortsettelse vi dekker kap 1-5 fra Forskningmetode
2015-01-19 16:15 45 min Aristidis Kaloudis Ledelse med arbeidslivsjuss_forl. 3 SMF2051FAudio Camera Screen Combined Kap 3 i boka
2015-01-19 17:15 45 min Aristidis Kaloudis Ledelse med arbeidslivsjuss_forl. 3 - del 2 SMF2051Audio Camera Screen Combined
2015-01-20 12:15 45 min Aristidis Kaloudis Ledelse med arbeidslivsjuss_forl. 4 SMF2051Audio Camera Screen Combined Organisasjonsstruktur og organisasjonskultur
2015-01-20 13:15 45 min Aristidis Kaloudis Ledelse med arbeidslivsjuss_forl. 4_del 2 SMF2051Audio Camera Screen Combined
2015-01-20 14:15 45 min Eirik Bådsvik Hamre Korsen Kvalitetssystemer, time 1 SMF1181Audio Camera Screen Combined
2015-01-20 15:15 45 min Eirik Bådsvik Hamre Korsen Kvalitetssystemer, time 2 SMF1181Audio Camera Screen Combined
2015-01-21 13:15 45 min Aristidis Kaloudis SMF3010 - metodekurs - forelesning 4 - del 1 SMF3010Audio Camera Screen Combined
2015-01-26 13:15 45 min Jose Julio Cabeza Gonzalez IMT4661 Class 1 -- Second hour IMT4661Audio Camera Screen Combined
2015-01-26 14:15 45 min Jose Julio Cabeza Gonzalez IMT4661 Class 1 -- Third hour IMT4661Audio Camera Screen Combined
2015-01-26 16:15 45 min Aristidis Kaloudis Ledelse med arbeidslivsjuss_forl. 5 SMF2051FAudio Camera Screen Combined Kap 5. Makt og konflikter
2015-01-26 17:15 45 min Aristidis Kaloudis Ledelse med arbeidslivsjuss_forl. 5_del 2 SMF2051FAudio Camera Screen Combined Kap 5 - forts.
Omgivelser..
2015-01-27 12:15 45 min Eirik Bådsvik Hamre Korsen Kvalitetsledelse - time 1 av 2 27012015 SMF1181Audio Camera Screen Combined
2015-01-27 13:15 45 min Eirik Bådsvik Hamre Korsen Kvalitetsledelse - time 2 av 2 27012015 SMF1181Audio Camera Screen Combined
2015-01-27 13:15 45 min Jose Julio Cabeza Gonzalez IMT4661 Class 1 -- Fifth hour IMT4661Audio Camera Screen Combined
2015-01-27 14:15 45 min Jose Julio Cabeza Gonzalez IMT4661 Class 1 -- Sixth hour IMT4661Audio Camera Screen Combined
2015-02-02 17:15 45 min Aristidis Kaloudis Ledelse med arbeidslivsjuss_forl. 6 SMF2051FAudio Camera Screen Combined Organisasjonenes omgivelser
2015-02-02 18:15 45 min Aristidis Kaloudis Ledelse med arbeidslivsjuss_forl. 6_del 2 SMF2051Audio Camera Screen Combined Organisasjonenes omgivelser
2015-02-03 16:15 45 min Eirik Bådsvik Hamre Korsen Kvalitetsledelse 3. feb - time 1 av 2 SMF1181Audio Camera Screen Combined Strategi
2015-02-03 17:15 45 min Eirik Bådsvik Hamre Korsen Kvalitetsledelse 3. feb - time 2 av 2 SMF1181Audio Camera Screen Combined Strategi
2015-02-04 16:14 45 min Aristidis Kaloudis Ledelse med arbeidslivsjuss_forl. 7 SMF2051FAudio Camera Screen Combined Motivasjon og ytelse
2015-02-04 17:15 45 min Aristidis Kaloudis Ledelse med arbeidslivsjuss_forl. 7_del 2 SMF2051FAudio Camera Screen Combined Motivasjon og ytelse del 2
2015-02-09 17:15 45 min Aristidis Kaloudis Ledelse med arbeidslivsjuss_forl. 8_del 2 SMF2051Audio Camera Screen Combined KOmmunikasjon og beslutninger
2015-02-10 15:15 45 min Eirik Bådsvik Hamre Korsen Kvalitetsledelse 10. februar time 2 SMF1181Audio Camera Screen Combined
2015-02-13 13:15 45 min Aristidis Kaloudis Ledelse med arbeidslivsjuss_forl. 9_del 1_Beslutninger SMF2051Audio Camera Screen Combined
2015-02-13 14:15 45 min Aristidis Kaloudis Ledelse med arbeidslivsjuss_forl. 9_del 2_Beslutninger SMF2051Audio Camera Screen Combined
2015-02-16 14:15 45 min Jose Julio Cabeza Gonzalez IMT4661 Class 2 -- Second hour IMT4661Audio Camera Screen Combined
2015-02-16 15:15 45 min Jose Julio Cabeza Gonzalez IMT4661 Class 2 -- Third hour IMT4661Audio Camera Screen Combined
2015-02-16 16:15 45 min Aristidis Kaloudis Ledelse med arbeidslivsjuss_forl. 10_del 1_Beslutninger og endring SMF1181Audio Camera Screen Combined
2015-02-16 17:15 45 min Aristidis Kaloudis Ledelse med arbeidslivsjuss_forl. 10_del 2_Endring i organisasjoner SMF2051Audio Camera Screen Combined
2015-02-17 12:15 45 min Jose Julio Cabeza Gonzalez IMT4661 Class 2 -- Fourth hour IMT4661Audio Camera Screen Combined
2015-02-17 13:15 45 min Jose Julio Cabeza Gonzalez IMT4661 Class 2 -- Fifth hour IMT4661Audio Camera Screen Combined
2015-02-17 14:15 45 min Jose Julio Cabeza Gonzalez IMT4661 Class 2 -- Sixth hour IMT4661Audio Camera Screen Combined
2015-02-17 14:15 45 min Eirik Bådsvik Hamre Korsen Kvalitetsledlese 17. februar - time 1 SMF1181Audio Camera Screen Combined
2015-02-17 15:15 45 min Eirik Bådsvik Hamre Korsen Kvalitetsledelse 17. februar - time 2 SMF1181Audio Camera Screen Combined
2015-02-20 13:15 45 min Aristidis Kaloudis Ledelse med arbeidslivsjuss_forl. 11_del 1_Lærinng og innovasjon SMF2051Audio Camera Screen Combined
2015-02-20 14:15 45 min Aristidis Kaloudis Ledelse med arbeidslivsjuss_forl. 11_del 2_Lærinng og innovasjon SMF2051Audio Camera Screen Combined
2015-02-23 16:15 45 min Aristidis Kaloudis Ledelse med arbeidslivsjuss_forl. 12_del 1_Endring SMF2051Audio Camera Screen Combined
2015-02-23 17:15 45 min Aristidis Kaloudis Ledelse med arbeidslivsjuss_forl. 12_del 2_Endring SMF2051Audio Camera Screen Combined
2015-02-24 15:15 45 min Eirik Bådsvik Hamre Korsen Kvalitetsledelse 24. feb - time 2 (45 min) SMF1181Audio Camera Screen Combined
2015-02-27 10:15 45 min Liv Torjussen Prøveforelesning Mekanikk BYG2251Audio Camera Screen Combined
2015-02-27 11:15 45 min Liv Torjussen Mekanikk - Moment BYG2251Audio Camera
2015-02-27 14:14 45 min Aristidis Kaloudis Ledelse med arbeidslivsjuss_forl. 13_del 2_Ledelse SMF2051FAudio Camera Screen Combined
2015-03-02 16:15 45 min Aristidis Kaloudis Ledelse med arbeidslivsjuss_forl. 13_del 1_Ledelse SMF2051Audio Camera Screen Combined
2015-03-03 14:15 45 min Eirik Bådsvik Hamre Korsen Kvalitetsledelse 3. mars - time 1 av 2 SMF1181Audio Camera Screen Combined
2015-03-03 15:15 45 min Eirik Bådsvik Hamre Korsen Kvalitetsledelse 3. mars - time 2 av 2 SMF1181Audio Camera Screen Combined
2015-03-09 13:15 45 min Jose Julio Cabeza Gonzalez Third class -- First hour IMT4661Audio Camera Screen Combined
2015-03-09 14:15 45 min Jose Julio Cabeza Gonzalez Third class -- Second hour IMT4661Audio Camera Screen Combined

[ Første ] [ Forrige ] Side 41 av 45 [ Neste ] [ Siste ]