Side 1 av 1

Foreleser Emne
Tidspunkt Varighet Foreleser Tittel Emne Filer Info
2018-09-28 12:12 60 min Erlend Andreas Gjære Sikkerhet og folk - fra teori til sikker praksis NISlectureAudio Camera Screen Combined Folk flest ønsker å gjøre en god jobb, men de færreste tenker på sikkerhet som et mål i seg selv. I stedet kan sikkerhet oppleves som et hinder som gjør at mennesker iblant finner risikable omveier. Ved sikkerhetsbrudd er det dermed enkelt å gi brukerne skylda, særlig dersom de ikke har fulgt våre ekspertråd og regler. Men dersom ikke sikkerhetstiltak fungerer for folk, så fungerer de rett og slett ikke.

Sikker praksis kommer derimot ved samspill mellom mennesker, regler og teknologi. Derfor må vi må gjøre det enkelt for folk å gjøre det riktige, og da kan øyekontakt være like viktig som teknologiske innovasjoner i seg selv. Foredraget tar utgangspunkt i forskning på menneskelige faktorer for informasjonssikkerhet, og betrakter hvordan forskning og innovasjon kan bruke tverrfaglig innsikt til å skape en sikrere hverdag for flere.

Side 1 av 1