Dette systemet er ikke lenger i aktivt bruk og har blitt erstattet av Panopto i løpet av sommeren 2023. Les mer her.
Dato Tittel Foreleser Emne
Tommelnegl 12. april 2016
Kl. 14.10
120 min
Store Eureka, 2/3 Eureka
Vitenskapelig Metode
Datainnsamling Kapittel 6
Carla Susana Aqudelo Assuad SMF1182
Tommelnegl 18. januar 2017
Kl. 10.13
90 min
K105
Kapittel 4 og 5 Carla Susana Aqudelo Assuad SMF1182F
Tommelnegl 8. november 2016
Kl. 10.15
50 min
K102
Hvordan ta gode strategiske beslutninger i et bærekraftig perspektiv? Carla Susana Aqudelo Assuad SMF2211