Dette systemet er under utfasing og blir erstattet av Panopto i løpet av sommeren 2023. Les mer her.
Dato Tittel Foreleser Emne
Tommelnegl 8. mai 2023
Kl. 12.00
130 min
S314
Rekonstruksjoner CT Alise Larsen RAG2206 Bildebehandling for radiografer