Dette systemet er under utfasing og blir erstattet av Panopto i løpet av sommeren 2023. Les mer her.
Dato Tittel Foreleser Emne