Dette systemet er ikke lenger i aktivt bruk og har blitt erstattet av Panopto i løpet av sommeren 2023. Les mer her.
Dato Tittel Foreleser Emne
Tommelnegl 31. januar 2017
Kl. 10.15
100 min
K105
Basis og dimensjon Hans Petter Hornæs REA2071
Tommelnegl 3. mai 2016
Kl. 13.15
100 min
K105
Repetisjon Hans Petter Hornæs REA2071
Tommelnegl 2. mai 2016
Kl. 15.15
100 min
Lille Eureka, 1/3 Eureka
Oppsummering, hele pensum Hans Petter Hornæs REA2071
Tommelnegl 28. april 2016
Kl. 14.15
100 min
K105
Derivasjon og integrasjon av rekker Hans Petter Hornæs REA2071
Tommelnegl 26. april 2016
Kl. 13.15
100 min
K105
Taylorrekker Hans Petter Hornæs REA2071
Tommelnegl 25. april 2016
Kl. 15.15
100 min
Lille Eureka, 1/3 Eureka
Taylorrekker Hans Petter Hornæs REA2071
Tommelnegl 21. april 2016
Kl. 14.15
100 min
K105
Forholdskriteriet Hans Petter Hornæs REA2071
Tommelnegl 19. april 2016
Kl. 13.15
100 min
K105
Konvergenskriterier Hans Petter Hornæs REA2071
Tommelnegl 18. april 2016
Kl. 15.15
100 min
Lille Eureka, 1/3 Eureka
Rekker, geometriske rekker Hans Petter Hornæs REA2071
Tommelnegl 11. april 2016
Kl. 15.15
100 min
Lille Eureka, 1/3 Eureka
Følger og konvergens Hans Petter Hornæs REA2071
Tommelnegl 7. april 2016
Kl. 14.15
100 min
K105
FEM- flere eksempler Hans Petter Hornæs REA2071
Tommelnegl 5. april 2016
Kl. 13.15
100 min
K105
FEM-eksempel Hans Petter Hornæs REA2071
Tommelnegl 4. april 2016
Kl. 15.15
100 min
Lille Eureka, 1/3 Eureka
Todimensjonale systemer av staver Hans Petter Hornæs REA2071
Tommelnegl 29. mars 2016
Kl. 13.15
100 min
K105
FEM- endimensjonale systemer av staver Hans Petter Hornæs REA2071
Tommelnegl 17. mars 2016
Kl. 14.15
100 min
K105
Oppstart, elementmetoden Hans Petter Hornæs REA2071
Tommelnegl 15. mars 2016
Kl. 13.15
100 min
K105
Splines- Mapleeksempler Hans Petter Hornæs REA2071
Tommelnegl 10. mars 2016
Kl. 14.15
100 min
K105
Splines, intro Hans Petter Hornæs REA2071
Tommelnegl 8. mars 2016
Kl. 13.15
100 min
K105
MKM- eksempler Hans Petter Hornæs REA2071
Tommelnegl 7. mars 2016
Kl. 15.15
100 min
Lille Eureka, 1/3 Eureka
MKM- normallikningene Hans Petter Hornæs REA2071
Tommelnegl 1. mars 2016
Kl. 13.15
100 min
K105
Avslutning modul 3 Hans Petter Hornæs REA2071
Tommelnegl 29. februar 2016
Kl. 15.15
100 min
Store Eureka, 2/3 Eureka
Max/min på lukket begrenset område Hans Petter Hornæs REA2071
Tommelnegl 23. februar 2016
Kl. 13.15
100 min
K105
Max/min med 2 variable Hans Petter Hornæs REA2071
Tommelnegl 16. februar 2016
Kl. 13.15
100 min
K105
Diagonalisering. Oppsummering modul 2 Hans Petter Hornæs REA2071
Tommelnegl 11. februar 2016
Kl. 14.15
100 min
K105
Hans Petter Hornæs REA2071
Tommelnegl 9. februar 2016
Kl. 13.15
100 min
K105
Determinanter Hans Petter Hornæs REA2071
Tommelnegl 8. februar 2016
Kl. 15.15
100 min
Lille Eureka, 1/3 Eureka
Ikke-singulære matriser Hans Petter Hornæs REA2071
Tommelnegl 2. februar 2016
Kl. 13.15
100 min
K105
Hans Petter Hornæs REA2071
Tommelnegl 1. februar 2016
Kl. 15.15
100 min
Lille Eureka, 1/3 Eureka
Basis og dimensjon Hans Petter Hornæs REA2071
Tommelnegl 26. januar 2016
Kl. 13.15
100 min
K105
Avslutning, modul 1 Hans Petter Hornæs REA2071
Tommelnegl 25. januar 2016
Kl. 15.15
100 min
Lille Eureka, 1/3 Eureka
Sammensetning av transformasjoner Hans Petter Hornæs REA2071