OBS: Du finner nå lenker til nedlasting av media-filer nederst på det enkelte opptak sin avspillingsside.

Dato Tittel Foreleser Emne
Tommelnegl 21. november 2022
Kl. 12.14
115 min
K113
Veg og gateutforming etter N100. Håndbøker, krav og veiledning til utforming. Ole Kristian Haug BYGG2266 Planlegging, bygging og drift av veg
Tommelnegl 14. november 2022
Kl. 12.14
115 min
K113
Vinterdrift: Måking og snørydding. Vinterdriftsoppgaver. Anders Sveen / Ole Kristian Haug BYGG2266 Planlegging, bygging og drift av veg
Tommelnegl 10. november 2022
Kl. 12.14
115 min
K113
Vinterdrift: Veimeterologi, friksjon, sanding og salting. Anders Sveen / Ole Kristian Haug BYGG2266 Planlegging, bygging og drift av veg
Tommelnegl 31. oktober 2022
Kl. 12.14
115 min
K113
Egnethet og kvalitetskrav til materialer, valg av asfaltdekke. Fredrik Moen / Ole Kristian Haug BYGG2266 Planlegging, bygging og drift av veg
Tommelnegl 27. oktober 2022
Kl. 12.14
115 min
K113
Forsterkning av eksisterende veg. Fredrik Moen / Ole Kristian Haug BYGG2266 Planlegging, bygging og drift av veg
Tommelnegl 20. oktober 2022
Kl. 12.14
115 min
K113
Grunnerverv Ole Kristian Haug BYGG2266 Planlegging, bygging og drift av veg
Tommelnegl 17. oktober 2022
Kl. 12.15
115 min
K113
Tele: Metoder og dimensjonering for frostsikring. Fredrik Moen / Ole Kristian Haug BYGG2266 Planlegging, bygging og drift av veg
Tommelnegl 13. oktober 2022
Kl. 12.15
115 min
K113
Tele: Telemekanismer og problemer. Fredrik Moen / Ole Kristian Haug BYGG2266 Planlegging, bygging og drift av veg
Tommelnegl 10. oktober 2022
Kl. 12.15
110 min
K113
Drenering og planlegging
Drenering
Fredrik Moen / Ole Kristian Haug BYGG2266 Planlegging, bygging og drift av veg
Tommelnegl 6. oktober 2022
Kl. 12.14
120 min
K113
Drenering. Vegtekniske utfordringer knyttet til drenering.
Vannhåndtering
Fredrik Moen / Ole Kristian Haug BYGG2266 Planlegging, bygging og drift av veg
Tommelnegl 3. oktober 2022
Kl. 12.14
120 min
K113
Vegoverbygning.
N200
Fredrik Moen / Ole Kristian Haug BYGG2266 Planlegging, bygging og drift av veg
Tommelnegl 29. september 2022
Kl. 12.13
120 min
K113
Vegoverbygging: Grunnlag for dimensjonering av ny veg. Fredrik Moen / Ole Kristian Haug BYGG2266 Planlegging, bygging og drift av veg
Tommelnegl 19. september 2022
Kl. 12.15
115 min
K113
Drift og vedlikehold av drenerings- og avvanningssystemer. Del 2. Anders Sveen / Ole Kristian Haug BYGG2266 Planlegging, bygging og drift av veg
Tommelnegl 15. september 2022
Kl. 12.15
115 min
K113
Drift og vedlikehold av drenerings- og avvanningssystemer. Del 1. Anders Sveen / Ole Kristian Haug BYGG2266 Planlegging, bygging og drift av veg
Tommelnegl 12. september 2022
Kl. 12.15
115 min
K113
Vedlikehold av asfaltdekke mv. Anders Sveen / Ole Kristian Haug BYGG2266 Planlegging, bygging og drift av veg
Tommelnegl 8. september 2022
Kl. 12.14
115 min
K113
Standard og kontrakter for drift. Hva inngår i kontraktene? Anders Sveen / Ole Kristian Haug BYGG2266 Planlegging, bygging og drift av veg
Tommelnegl 5. september 2022
Kl. 12.15
60 min
K113
Veiledning litteraturstudie/eksamensoppgave Andreas Fagervik / Ole Kristian Haug BYGG2266 Planlegging, bygging og drift av veg
Tommelnegl 19. oktober 2021
Kl. 12.15
115 min
K113
Grunnerverv Ole Kristian Haug BYGG2266 Planlegging, bygging og drift av veg
Tommelnegl 14. oktober 2021
Kl. 10.14
115 min
K113
Tele: Metoder og dimensjonering for frostsikring. Ole Kristian Haug BYGG2266 Planlegging, bygging og drift av veg
Tommelnegl 30. september 2021
Kl. 10.14
115 min
K113
Vegoverbygning: Dimensjonering av veger etter N200 Ole Kristian Haug BYGG2266 Planlegging, bygging og drift av veg
Tommelnegl 28. september 2021
Kl. 12.13
115 min
K113
Vegoverbygning: Grunnlag for dimensjonering av ny veg. Ole Kristian Haug BYGG2266 Planlegging, bygging og drift av veg
Tommelnegl 16. september 2021
Kl. 10.14
105 min
K113
Presentasjon av pågående vegprosjekt og Skanska. Ole Kristian Haug BYGG2266 Planlegging, bygging og drift av veg