[ Første ] [ Forrige ] Side 38 av 45 [ Neste ] [ Siste ]

Foreleser Emne
Tidspunkt Varighet Foreleser Tittel Emne Filer Info
2017-04-25 08:14 150 min Ivar Moe Finansregnskap kapittel 33 + 34 SMF2151FAudio Camera Screen Combined
2016-10-03 13:15 165 min Per Jacobsen SMF 2181 SMF2181Audio Camera Screen Combined SMF 2181
2016-08-29 13:15 165 min Per Jacobsen Forelesning mikroøkonomi SMF2181Audio Camera Screen Combined
2017-10-23 14:15 165 min Per Jacobsen Forelesning i mikroøkonomi 23.10.2017 SMF2181 mikroøkonomiAudio Camera Screen Combined Forelesning i mikroøkonom 23.10.2017
2019-02-27 08:15 105 min Hans Petter Hornæs Sentralgrenseteoremet og eksponentialfordeling SMF22Audio Camera Screen Combined
2016-11-22 10:15 50 min Anne Grethe Syversen Oppsummeringsforelesning del 1 SMF2211Audio Camera Screen Combined
2016-11-22 11:15 45 min Anne Grethe Syversen Oppsummeringsforelesning del 2 SMF2211Audio Camera Screen Combined
2016-11-08 10:15 50 min Carla Susana Aqudelo Assuad Hvordan ta gode strategiske beslutninger i et bærekraftig perspektiv? SMF2211Audio Camera Screen Combined
2016-10-12 17:48 13 min Anne Grethe Syversen Intro oblig 2 SMF2211Audio Camera Screen Combined
2017-10-05 14:13 105 min Klaus Bratlie SMF2211Audio Camera Screen Combined
2017-10-19 14:14 105 min Klaus Bratlie Foretaksstrategi smf2211Audio Camera Screen Combined
2016-11-08 11:15 50 min Carla Susana Aqudelo Assuad Hvordan ta gode strategiske beslutninger i et bærekraftig perspektiv? Del 2 SMF2211Audio Camera Screen Combined
2018-09-06 12:15 165 min Anne Grethe Syversen Foretaksstrategi kapittel 4 SMF2211Audio Camera Screen Combined Omgivelser
2018-09-27 12:15 165 min Anne Grethe Syversen Kapittel 13 Strategiprosesser SMF2211Audio Camera Screen Combined
2018-09-13 12:15 165 min Anne Grethe Syversen Foretaksstrategi kapittel 5-6 -7 SMF2211Audio Camera Screen Combined
2014-09-05 16:55 45 min Anne Grethe Syversen Intro til foretaksstrategi og oblig 1 SMF2211Audio Camera Screen Combined
2014-09-08 16:55 45 min Anne Grethe Syversen Intro til foretaksstrategi og obligatorisk oppgave 1 SMF2211Audio Camera Screen Combined
2014-09-22 13:14 51 min Jens Barland Stratgiske valg i mediebransjen SMF2211Audio Camera Screen Combined
2014-09-22 14:14 53 min Jens Barland Strategiske valg i mediebransjen, del 2 SMF2211Audio Camera Screen Combined
2014-11-24 13:13 55 min Anne Grethe Syversen Oppsummering foretaksstrategi del 1 SMF2211Audio Camera Screen Combined
2014-11-24 14:13 55 min Anne Grethe Syversen Oppsummering foretaksstrategi del 2 SMF2211Audio Camera Screen Combined
2016-10-13 14:15 110 min Anne Grethe Syversen Gjesteforelesning Innovasjon Norge Singapore SMF2211Audio Camera Screen Combined
2015-09-07 12:13 52 min Karen Marie Øvern Akademisk skriving del 1 SMF2211Audio Camera Screen Combined Kurset retter seg mot studenter på foretaksstrategi og er direkte relater til obligatoriske arbeider I emnet.
2015-09-07 13:13 52 min Karen Marie Øvern Akademisk skriving del 2 SMF2211Audio Camera Screen Combined Kurset retter seg mot studenter på foretaksstrategi og er direkte relater til obligatoriske arbeider I emnet.
2015-09-14 12:13 55 min Jens Barland Strategier i mediebransjen, del 1 SMF2211Audio Camera Screen Combined
2015-09-14 13:13 48 min Jens Barland SMF2211Audio Camera Screen Combined
2015-11-25 08:13 50 min Anne Grethe Syversen Oppsummering foretaksstrategi del 1 SMF2211Audio Camera Screen Combined
2015-11-25 09:13 45 min Anne Grethe Syversen SMF2211Audio Camera Screen Combined
2016-08-23 10:15 45 min Anne Grethe Syversen Foretaksstrategi, kapittel 2, del 1 SMF2211Audio Camera Screen Combined
2016-08-23 11:15 45 min Anne Grethe Syversen Foretaksstrategi, kapittel 2, del 2 SMF2211Audio Camera Screen Combined
2016-09-13 10:15 50 min Anne Grethe Syversen "Søk, vurder og skriv" SMF2211Audio Camera Screen Combined Forelesning om hvordan søke i databaser for å finne vitenskapelige artikler,- hvordan vurdere artiklene og hvordan anvende den kunnskapen du finner på en riktig måte i ditt eget skriftlige arbeid.
2016-11-15 10:15 50 min Anne Grethe Syversen Foretaksstrategi, innovasjon, del 1 SMF2211Audio Camera Screen Combined
2018-11-08 12:15 165 min Aristidis Kaloudis Ansvarlig innovasjon SMF2211 ForetaksstrategiAudio Camera Screen Combined
2018-08-31 10:15 165 min Anne Grethe Syversen Foretaksstrategi kapittel 3 SMF2211FAudio Camera Screen Combined
2018-08-30 12:15 165 min Anne Grethe Syversen Introduksjon Foretaksstrategi SMF2211FAudio Camera Screen Combined
2016-09-13 11:06 10 min Anne Grethe Syversen "Søk, vurder og skriv", siste del SMF2211FAudio Camera Screen Combined Vi kom litt sent i gang, så opptakstiden er utvidet for å få med avslutning av forelesningen.
2018-02-27 16:15 108 min Bjørn Olav Hogstad Normaltilnærming og estimering smf225Audio Camera Screen Combined
2016-01-25 17:15 46 min Bjørn Olav Hogstad SMF2251Audio Camera
2018-04-24 16:15 109 min Bjørn Olav Hogstad Regresjon SMF2251Audio Camera Screen Combined
2018-02-14 08:15 47 min Bjørn Olav Hogstad Eksponentialfordelingen smf2251Audio Camera Screen Combined
2018-02-13 16:15 109 min Bjørn Olav Hogstad Kontinuerlige fordelinger SMF2251Audio Camera Screen Combined
2018-01-24 08:15 45 min Bjørn Olav Hogstad Kombinatorikk smf2251Audio Camera Screen Combined
2018-02-07 08:15 48 min Bjørn Olav Hogstad ulike diskrete fordelinger smf2251Audio Camera Screen Combined
2018-01-30 16:15 110 min Bjørn Olav Hogstad Diskrete stokastiske variabler smf2251Audio Camera Screen Combined
2018-02-20 16:15 108 min Bjørn Olav Hogstad Normalfordeling smf2251Audio Camera Screen Combined
2018-01-17 08:15 45 min Bjørn Olav Hogstad Betinget sannsynlighet smf2251Audio Camera Screen Combined
2018-01-09 16:15 105 min Bjørn Olav Hogstad Oppstart - beskrivende statistikk SMF2251Audio Camera Screen Combined
2018-03-06 16:15 108 min Bjørn Olav Hogstad Konfidensintervall smf2251Audio Camera Screen Combined
2018-01-23 16:15 105 min Bjørn Olav Hogstad Sannsynlighetsregning smf2251Audio Camera Screen Combined
2018-03-13 16:15 107 min Bjørn Olav Hogstad Konfidensintervall Smf2251Audio Camera Screen Combined
2019-03-13 08:15 105 min Bernt Tore Jensen Statistikk for ingeniører SMF2251Audio Camera Screen Combined
2019-03-20 08:15 105 min Hans Petter Hornæs Z-tester, teststyrke SMF2251Audio Camera Screen Combined
2019-03-06 08:26 96 min Bernt Tore Jensen SMF statistikk for ingeniører SMF2251Audio Camera Screen Combined
2018-03-14 08:15 47 min Bjørn Olav Hogstad Konfidensintervall smf2251Audio Camera Screen Combined
2019-04-24 08:15 105 min Hans Petter Hornæs To utvalgs t-tester SMF2251Audio Camera Screen Combined
2018-01-10 08:15 45 min Bjørn Olav Hogstad Beskrivende statistikk SMF2251Audio Camera Screen Combined
2018-03-07 08:15 46 min Bjørn Olav Hogstad Konfidensintervall smf2251Audio Camera Screen Combined
2015-01-14 13:15 45 min Aristidis Kaloudis SMFNY30 Metodekurs SPSS - forelesning 2_del 1 SMF2251Audio Camera Screen Combined Forskningsmetode - kap 1-5
2015-05-20 10:15 105 min Bjørn Olav Hogstad Ekstra forelesning i statistikk SMF2251Audio Camera Screen Combined
2016-01-15 13:19 110 min Klaus Bratlie SMF2051 LMA SMF2251Audio Camera Screen Combined
2016-01-18 17:15 50 min Bjørn Olav Hogstad SMF2251Audio Camera
2016-01-20 10:15 106 min Bjørn Olav Hogstad SMF2251Audio Camera
2016-01-27 10:15 46 min Bjørn Olav Hogstad SMF2251Audio Camera
2016-02-01 17:15 46 min Bjørn Olav Hogstad SMF2251Audio Camera
2018-04-25 08:15 48 min Bjørn Olav Hogstad uparet test SMF2251Audio Camera Screen Combined
2018-02-21 08:15 48 min Bjørn Olav Hogstad Normalfordeling SMF2251Audio Camera Screen Combined
2019-04-10 08:15 105 min Hans Petter Hornæs Lineær modell SMF2251Audio Camera Screen Combined
2018-02-06 16:15 109 min Bjørn Olav Hogstad Binomisk fordeling smf2251Audio Camera Screen Combined
2018-01-16 16:15 105 min Bjørn Olav Hogstad Sannsynlighetsregning SMF2251Audio Camera Screen Combined
2018-02-28 08:15 48 min Bjørn Olav Hogstad Estimering smf2251Audio Camera Screen Combined
2019-02-20 08:15 105 min Hans Petter Hornæs Normalfordeling SMF2251Audio Camera Screen Combined
2018-05-02 08:15 48 min Bjørn Olav Hogstad Oppsummering SMF2251Audio Camera Screen Combined
2018-03-20 16:15 107 min Bjørn Olav Hogstad Hypotesetesting smf2251Audio Camera Screen Combined
2018-03-21 08:15 47 min Bjørn Olav Hogstad Hypotesetesting smf2251Audio Camera Screen Combined
2018-04-04 08:15 48 min Bjørn Olav Hogstad Signifikanssannsynlighet smf2251Audio Camera Screen Combined Signifikanssannsynlighet
2018-04-03 16:15 107 min Bjørn Olav Hogstad Styrkefunksjonen smf2251Audio Camera Screen Combined Styrkefunksjonen
2018-01-31 08:15 50 min Bjørn Olav Hogstad Diskrete stokastiske variabler smf2251Audio Camera Screen Combined
2019-01-07 15:15 45 min Hans Petter Hornæs Oppstart statistikk SMF2251Audio Camera Screen Combined
2019-01-09 08:15 105 min Hans Petter Hornæs Beskrivende statistikk SMF2251Audio Camera Screen Combined
2019-01-14 14:15 45 min Hans Petter Hornæs Sannsynlighetsregning SMF2251Audio Camera Screen Combined
2019-01-16 08:15 105 min Hans Petter Hornæs Sannsynlighetsregning SMF2251Audio Camera Screen Combined
2019-01-21 14:15 45 min Hans Petter Hornæs Kontinuerlige variable SMF2251Audio Camera Screen Combined
2019-01-23 08:15 105 min Hans Petter Hornæs Uavhengighet SMF2251Audio Camera Screen Combined
2019-01-28 14:15 45 min Hans Petter Hornæs Diskrete modeller SMF2251Audio Camera Screen Combined
2019-02-04 15:15 45 min Hans Petter Hornæs Kontinuerlige fordelinger SMF2251Audio Camera Screen Combined
2019-01-30 08:15 105 min Hans Petter Hornæs Diskrete variable SMF2251Audio Camera Screen Combined
2019-02-06 08:15 105 min Hans Petter Hornæs Diskrete modeller SMF2251Audio Camera Screen Combined
2019-02-11 15:15 45 min Hans Petter Hornæs Kontinuerlige modeller SMF2251Audio Camera Screen Combined
2019-02-13 08:15 105 min Charles Henry Alexander Curry Poissonfordeling SMF2251Audio Camera Screen Combined
2019-02-18 14:15 105 min Hans Petter Hornæs Kontinuerlige fordelinger SMF2251Audio Camera Screen Combined
2019-02-25 14:15 45 min Hans Petter Hornæs Sentralgrenseteoremet SMF2251Audio Camera Screen Combined
2019-03-04 14:15 45 min Hans Petter Hornæs Punktestimering SMF2251Audio Camera Screen Combined
2019-03-11 14:15 45 min Bernt Tore Jensen Statistikk for ingeniører SMF2251Audio Camera Screen Combined
2019-03-18 14:15 45 min Hans Petter Hornæs Hypotesetesting, Z-tester SMF2251Audio Camera Screen Combined
2019-03-25 14:15 45 min Hans Petter Hornæs T-tester SMF2251Audio Camera Screen Combined
2019-04-01 14:15 45 min Hans Petter Hornæs t-tester SMF2251Audio Camera Screen Combined
2019-04-03 08:15 105 min Hans Petter Hornæs t-tester mm SMF2251Audio Camera Screen Combined
2019-04-08 14:15 45 min Hans Petter Hornæs Regresjon og korrelasjon SMF2251Audio Camera Screen Combined
2019-04-29 14:15 45 min Hans Petter Hornæs Oppsummering og avslutning SMF2251Audio Camera Screen Combined
2017-03-08 08:15 45 min Bjørn Olav Hogstad SMF2251 (Statistikk) SMF2251 Statistikk VÅR 2017Audio Camera Screen Combined Konfidensintervall

[ Første ] [ Forrige ] Side 38 av 45 [ Neste ] [ Siste ]