[ Første ] [ Forrige ] Side 45 av 46 [ Neste ] [ Siste ]

Foreleser Emne
Tidspunkt Varighet Foreleser Tittel Emne Filer Info
2012-03-08 08:00 105 min fredj Forelesning 7 BYG2211Audio Camera Screen Combined
2012-03-15 08:00 105 min fredj Forelesning 8 BYG2211Audio Camera Screen Combined
2018-10-08 08:15 105 min Fred Johansen Bygningsfysikk BYG1371 BygningsfysikkAudio Camera Screen Combined
2019-08-19 08:15 105 min Fred Johansen Oppstart Bygningsfysikk BYG1371 BygningsfysikkAudio Camera Screen Combined
2019-08-22 08:15 105 min Fred Johansen Fysikalsk grunnlag, del 1 BYG1371 BygningsfysikkAudio Camera Screen Combined
2018-09-20 14:15 105 min Fred Johansen Bygningsfysikk BYG1371Audio Camera Screen Combined
2018-09-10 08:15 105 min Fred Johansen Bygningsfysikk BYG1371Audio Camera Screen Combined
2018-09-06 14:15 105 min Fred Johansen Bygningsfysikk BYG1371Audio Camera Screen Combined
2018-09-10 08:23 105 min Fred Johansen Bygningsfysikk BYG1371Audio Camera Screen Combined
2018-08-20 08:15 105 min Fred Johansen Oppstart Bygningsfysikk BYG1371Audio Camera Screen Combined
2018-08-30 14:15 105 min Fred Johansen Bygningsfysikk BYG1371Audio Camera Screen Combined
2018-09-24 08:15 105 min Fred Johansen Bygningsfysikk BYG1371Audio Camera Screen Combined
2018-09-24 09:15 45 min Fred Johansen Bygningsfysikk BYG1371Audio Camera Screen Combined
2018-10-26 08:15 105 min Fred Johansen Bygningsfysikk BYG1371Audio Camera Screen Combined
2018-10-29 08:15 105 min Fred Johansen Bygningsfysikk BYG1371Audio Camera Screen Combined
2018-11-08 14:15 105 min Fred Johansen Bygningsfysikk BYG1371Audio Camera Screen Combined
2018-10-22 08:15 105 min Fred Johansen Bygningsfysikk BYG1371Audio Camera Screen Combined
2018-11-15 14:15 105 min Fred Johansen Bygningsfysikk BYG1371Audio Camera Screen Combined
2018-10-01 08:15 105 min Fred Johansen Bygningsfysikk BYG1371Audio Camera Screen Combined
2018-11-01 14:15 105 min Fred Johansen Bygningsfysikk BYG1371Audio Camera Screen Combined
2014-08-20 13:10 45 min fredj Oppstart bygg BYG1371Audio Camera Screen Combined
2014-08-21 08:15 45 min fredj Intro Bygningsfysikk, del 1 BYG1371Audio Camera Screen Combined
2014-08-21 09:15 45 min fredj Intro Bygningsfysikk, del 2 BYG1371Audio Camera Screen Combined
2014-08-25 13:15 45 min fredj Bygningsfysikk 25.08 del 1 BYG1371Audio Camera Screen Combined
2014-08-25 14:15 45 min fredj Bygningsfysikk 25.08 del 2 BYG1371Audio Camera Screen Combined
2014-08-28 08:14 45 min fredj Bygningsfysikk 2808 del 1 BYG1371Audio Camera Screen Combined
2014-08-28 09:14 45 min fredj Bygningsfysikk 2808 del 2 BYG1371Audio Camera Screen Combined
2014-09-01 13:13 45 min fredj Krefter og arbeid, del 1 BYG1371Audio Camera Screen Combined
2014-09-01 14:13 45 min fredj Krefter og arbeid, del 2 BYG1371Audio Camera Screen Combined
2014-09-11 08:15 50 min fredj Varmestrøm del 1 BYG1371Audio Camera Screen Combined
2014-09-11 09:15 50 min fredj Varmestrøm del 2 BYG1371Audio Camera Screen Combined
2014-09-15 13:14 50 min fredj Stråling, del 1 BYG1371Audio Camera Screen Combined
2014-09-15 14:14 50 min fredj Stråling, del 2 BYG1371Audio Camera Screen Combined
2014-09-18 08:14 45 min fredj U-verdiberegning del 1 BYG1371Audio Camera Screen Combined
2014-09-18 09:14 45 min fredj U-verdiberegning del 2 BYG1371Audio Camera Screen Combined
2014-09-22 13:14 45 min fredj U-verdiberegning del 1 BYG1371Audio Camera Screen Combined
2014-09-22 14:14 45 min fredj U-verdiberegning del 2 BYG1371Audio Camera Screen Combined
2014-09-25 08:14 45 min fredj Fukt i materialer BYG1371Audio Camera Screen Combined
2014-09-29 13:14 45 min fredj Fuktberegninger, del 1 BYG1371Audio Camera Screen Combined
2014-09-29 14:14 45 min fredj Fuktberegninger, del 2 BYG1371Audio Camera Screen Combined
2014-10-13 13:15 45 min fredj Eksempel fukt BYG1371Audio Camera Screen Combined
2014-10-13 14:15 45 min fredj Lyd BYG1371Audio Camera Screen Combined
2014-10-16 08:15 45 min fredj Lydforelesning del 1 BYG1371Audio Camera Screen Combined
2014-10-16 09:15 45 min fredj Lydforelesning del 2 BYG1371Audio Camera Screen Combined
2014-10-23 08:14 45 min fredj Rammemetoden del 1 BYG1371Audio Camera Screen Combined
2014-10-23 09:14 45 min fredj Rammemetoden del 2 BYG1371Audio Camera Screen Combined
2014-10-27 13:14 45 min fredj Rammeberegning etter TEK, del 1 BYG1371Audio Camera Screen Combined
2014-10-27 14:14 45 min fredj Rammeberegning etter TEK, del 2 BYG1371Audio Camera Screen Combined
2014-10-30 08:14 45 min fredj Ventilasjon av boliger, del 1 BYG1371Audio Camera Screen Combined
2014-10-30 09:14 45 min fredj Ventilasjon av boliger, del 2 BYG1371Audio Camera Screen Combined
2014-11-03 13:14 45 min fredj Introduksjon brann, del 1 BYG1371Audio Camera Screen Combined
2014-11-03 14:14 45 min fredj Introduksjon brann, del 2 BYG1371Audio Camera Screen Combined
2014-11-06 08:10 50 min fredj Brannseminar, del 1 BYG1371Audio Camera Screen Combined
2014-11-06 09:10 50 min fredj Brannseminar, del 2 BYG1371Audio Camera Screen Combined
2014-11-06 10:10 50 min fredj Brannseminar, del 3 BYG1371Audio Camera Screen Combined
2014-11-06 11:10 50 min fredj Brannseminar, del 4 BYG1371Audio Camera Screen Combined
2014-11-10 13:13 45 min fredj Brann- preaksepterte løsninger, del 1 BYG1371Audio Camera Screen Combined
2014-11-10 14:15 45 min fredj Brann- preaksepterte løsninger, del 2 BYG1371Audio Camera Screen Combined
2014-11-13 08:15 45 min fredj Brannteori del 1 BYG1371Audio Camera Screen Combined
2014-11-13 09:15 45 min fredj Brannteori del 2 BYG1371Audio Camera Screen Combined
2014-11-13 14:05 45 min fredj Informasjon studieretninger våren 2015 BYG1371Audio Camera Screen Combined
2014-11-17 13:15 45 min fredj Oppgaveregning del 1 BYG1371Audio Camera Screen Combined
2014-11-17 14:15 45 min fredj Oppgaveregning del 2 BYG1371Audio Camera Screen Combined
2014-11-24 13:15 45 min fredj Øvingsoppgave 44 BYG1371Audio Camera Screen Combined
2014-11-27 09:15 45 min fredj Repetisjon BYG1371Audio Camera Screen Combined
2017-09-20 14:15 165 min Guri Krigsvoll Bygningsfysikk BYG1371Audio Camera Screen Combined
2016-10-26 08:16 105 min Guri Krigsvoll Bygningsfysikk BYG1371Audio Camera Screen Combined
2018-11-05 08:15 105 min Fred Johansen Bygningsfysikk BYG1371Audio Camera Screen Combined
2018-11-15 08:15 105 min Fred Johansen Materiallære BYG1371Audio Camera Screen Combined
2018-09-17 08:15 105 min Fred Johansen Bygningsfysikk BYG1371Audio Camera Screen Combined
2017-11-16 08:15 105 min Jonny Nersveen Forelesning lys BYG1360Audio Camera Screen Combined
2017-11-15 14:15 105 min Jonny Nersveen Forelesning lys BYG1360Audio Camera Screen Combined
2017-04-04 08:15 105 min Rolf Alexander Skar VA-teknikk vannrensing 1 BYG1351Audio Camera Screen Combined
2019-04-09 10:06 3 min Rolf Alexander Skar VA-kjemi BYG1351Audio Camera Screen Combined
2018-09-03 08:15 105 min Fred Johansen Bygningsfysikk BYG1271Audio Camera Screen Combined
2018-10-01 09:18 105 min Fred Johansen Bygningsfysikk bygAudio Camera Screen Combined
2018-10-17 10:15 225 min JSE BYG2311 bygAudio Camera Screen Combined
2018-08-27 08:40 45 min Fred Johansen Bygningsfysikk bygAudio Camera Screen Combined
2018-08-27 09:26 35 min Fred Johansen Bygningsfysikk byAudio Camera Screen Combined
2019-08-19 11:15 45 min Hans Petter Hornæs Talltori: Heltallsdivisjon BMA10101Audio Camera Screen Combined
2019-08-07 16:25 105 min Hans Petter Hornæs Kongruensregning BMA1010Audio Camera Screen Combined
2019-08-19 10:15 45 min Hans Petter Hornæs Introduksjon tiil Matematikk for informatikk BMA1010Audio Camera Screen Combined
2019-08-22 08:15 105 min Hans Petter Hornæs Kongruensregning BMA1010Audio Camera Screen Combined
2018-10-31 13:00 180 min Samsom Asmerom Habtemichael Gjestforelesning (Graphisoft) BIM1012Audio Camera Screen Combined
2018-10-29 11:20 45 min Bjørn Arild Godager Terrengmodellering for BIM, inkludert geografisk stedfesting (UTM/NTM) BIM1012Audio Camera Screen Combined
2018-10-31 10:15 60 min Samsom Asmerom Habtemichael Gjennomgang av oppgaveteksten BIM1012Audio Camera Screen Combined
2015-02-11 09:55 65 min Leif Erik Storm Hva er BIM og hvorfor BIM - NTI CADcenter BIM fagdagAudio Camera Screen Combined Agenda 11.feb. 2015
10.00 Velkommen og innledning v/Bjørn Godager
10.15 Hva er BIM, og hvorfor BIM? v/NTI CADcenter as
11.00 Praktisk bruk av BIM med eksempler (Navisworks og Solibri) v/NTI
12.30 Lunsj til 13.30
13.30 Effektiv bruk av BIM i Sweco v/Terje Glad, Sweco Norge as
14.15 Bruk av 3D scanning i BIM prosjekt v/Odd Erik Mjørlund, Geoplan 3D 
15.00 Gematikk? v/Høgskolen og BIM på byggeplass? v/Betech Data as
ca 16.00 Avslutning
2015-02-11 11:01 100 min Leif Erik Storm Praktisk bruk av BIM med eksempler (Navisworks og Solibri) v/NTI BIM fagdagAudio Camera Screen Combined Agenda 11.feb. 2015
10.00 Velkommen og innledning v/Bjørn Godager
10.15 Hva er BIM, og hvorfor BIM? v/NTI CADcenter as
11.00 Praktisk bruk av BIM med eksempler (Navisworks og Solibri) v/NTI
12.30 Lunsj til 13.30
13.30 Effektiv bruk av BIM i Sweco v/Terje Glad, Sweco Norge as
14.15 Bruk av 3D scanning i BIM prosjekt v/Odd Erik Mjørlund, Geoplan 3D
15.00 Gematikk? v/Høgskolen og BIM på byggeplass? v/Betech Data as
ca 16.00 Avslutning
2015-02-11 13:20 100 min Leif Erik Storm Effektiv bruk av BIM + 3D scanning BIM fagdagAudio Camera Screen Combined Agenda 11.feb. 2015
10.00 Velkommen og innledning v/Bjørn Godager
10.15 Hva er BIM, og hvorfor BIM? v/NTI CADcenter as
11.00 Praktisk bruk av BIM med eksempler (Navisworks og Solibri) v/NTI
12.30 Lunsj til 13.30
13.30 Effektiv bruk av BIM i Sweco v/Terje Glad, Sweco Norge as
14.15 Bruk av 3D scanning i BIM prosjekt v/Odd Erik Mjørlund, Geoplan 3D
15.00 Gematikk? v/Høgskolen og BIM på byggeplass? v/Betech Data as
ca 16.00 Avslutning
2015-02-11 15:01 70 min Leif Erik Storm Når Gis møter BIM. Utfordringer og løsninger BIM fagdagAudio Camera Screen Combined Når Gis møter BIM. Utfordringer og løsninger v/Knut Jetlund, Statens Vegvesen og Erling Onstein, Arkitektum AS/HIG
2018-10-04 16:15 60 min Tonje Strøm Trønnes Informasjon om bacheloroppgaven BIDAT39Audio Camera Screen Combined Informasjon om bacheloroppgaven
2018-04-25 09:15 45 min Leif Erik Storm Bacheloroppgaver 2018-19 BIBYG39Audio Camera Screen Combined Infomøte
2019-02-12 10:15 105 min Jan Steinar Egenes Skrivekurs bachelorprosjekt BIBYG39Audio Camera Screen Combined
2017-03-31 09:14 50 min Karen Marie Øvern Minikurs i litteratursøk og bruk av kilder før bacheloroppgaven Bacheloroppgaven vår 2017 for maskin, TDL og byggAudio Camera Screen Combined Noen tips og råd i forbindelse med bruk av kilder i bacheloroppgaven - for TDL, maskin og bygg.
2019-01-09 13:00 60 min Tom Røise B39_Bopg_Lynkurs1 B__39Audio Camera Screen Combined Lynkurs 1, informatikkrelaterte bacheloroppgaver - Prosjektplanlegging
2016-03-08 10:15 115 min Per Øveraasen Halmrast Zero - Kåre Gunnar Fløystad B&B og markedsføringAudio Camera Screen Combined
2015-09-25 12:00 120 min Idelab 24 Vinnere av Idelab24 og utdeling av Eurekaprisen ArrangementAudio Camera Screen Combined
2015-04-23 10:58 65 min Jørn Wroldsen Allmøte/ Open meeting Allmøte/ Open meetingAudio Camera Screen Combined
2015-02-17 12:00 65 min Gunnar Bovim Allmøte for ansatte og studenter Allmøte for studenter og ansatte om fusjonen med NTNUAudio Camera Screen Combined
2016-02-19 13:25 70 min Maria Lillemoen Allmøte AllmøteAudio Camera Screen Combined

[ Første ] [ Forrige ] Side 45 av 46 [ Neste ] [ Siste ]