OBS: Du finner nå lenker til nedlasting av media-filer nederst på det enkelte opptak sin avspillingsside.

Dato Tittel Foreleser Emne
Tommelnegl 22. februar 2013
Kl. 10.00
400 min
K102
Nislab Workshop NBL Workshop
Tommelnegl 8. mars 2022
Kl. 09.00
360 min
D201
VIU8432 Oppgaveseminar 1
Presentasjoner fordypningsoppgaver og opponentskap
Heidi Marie Tjugum VIU8432 Kunnskapsutvikling og fordypning
Tommelnegl 25. oktober 2021
Kl. 12.00
200 min
D101
VIU8422 - Kommunikasjon og dialog med alvorlig syke og døende, og deres nærstående
Undervisning ved Bård Fossli Jensen
Heidi Marie Tjugum VIU8422 Møte med alvorlig syke,døende og deres familier;etikk,kommunikasjon og relasjoner
Tommelnegl 16. november 2021
Kl. 13.00
120 min
D101
VIU8422 Møte med Hogne Midgard
Studieseminar 4, H21
Heidi Marie Tjugum VIU8422 Møte med alvorlig syke,døende og deres familier;etikk,kommunikasjon og relasjoner
Tommelnegl 26. april 2021
Kl. 10.15
270 min
D201
VIU8412 Palliativt Team
Palliativt Team Gjøvik: tverrfaglig samarbeid og symptomlindring i sen palliativ fase
Heidi Marie Tjugum VIU8412 Sykdomsutvikling og symptomlindring innen palliativ omsorg
Tommelnegl 12. mai 2014
Kl. 09.00
119 min
Lille Eureka, 1/3 Eureka
Palliativ omsorg Marit Tømmerbakk VIU8412
Tommelnegl 19. mai 2014
Kl. 13.00
120 min
Lille Eureka, 1/3 Eureka
Palliasjon Marit Tømmerbakk VIU8412
Tommelnegl 28. september 2016
Kl. 13.15
105 min
K102
Daria Kovalevskaya Videregående Metodekurs 2016
Tommelnegl 21. september 2016
Kl. 13.15
105 min
K102
Daria Kovalevskaya Videregående Metodekurs 2016
Tommelnegl 6. april 2017
Kl. 13.30
90 min
Lille Eureka, 1/3 Eureka
Veilederseminar Siv Sønsteby Nordhagen Veilederseminar med daglige veiledere i kommunal sykepleietjeneste
Tommelnegl 10. september 2019
Kl. 09.14
55 min
E211
Material selection and recycling
Module: Product design for circular manufacturing
Prof. Venkat Reddy and Dr. Suryakumar VB8001
Tommelnegl 10. september 2019
Kl. 10.14
55 min
E211
Sustainable development processes under Industry 4.0 conditions
Product design for circular manufacturing
Prof. Natalia Skorobogatova, Prof. Anna Kukharuk. VB8001
Tommelnegl 10. september 2019
Kl. 11.14
55 min
E211
Novel business models and product -service -systems
Product design for circular manufacturing
Dr. Matsumoto (AIST) VB8001
Tommelnegl 24. august 2021
Kl. 14.07
60 min
A146
Allmøte Torbjørn Skogsrød VB6102 Materiallære for bygg
Tommelnegl 5. oktober 2021
Kl. 12.32
90 min
K102
økonomi og teknologiledelse Ragnar Holthe ukjent
Tommelnegl 7. oktober 2021
Kl. 10.00
240 min
Lille Eureka, 1/3 Eureka
Buffetatt Ukjent Ukjent
Tommelnegl 28. oktober 2021
Kl. 10.15
165 min
A146
Polymers Sotirios Grammatikos TØL4205 Polymer materials and processes
Tommelnegl 21. oktober 2021
Kl. 10.15
105 min
A146
Polymer materials and processes Sotirios Grammatikos TØL4205 Polymer materials and processes
Tommelnegl 11. november 2021
Kl. 10.30
180 min
A146
Mechanical testing TØL 4205
Mechanical testing
Sotirios Grammatikos TØL4205 Polymer materials and processes
Tommelnegl 9. september 2021
Kl. 10.15
105 min
A146
Introduction Sotirios Grammatikos TØL4205 Polymer materials and processes
Tommelnegl 23. september 2021
Kl. 10.15
105 min
A146
Polymer materials and processes Sotirios Grammatikos TØL4205 Polymer materials and processes
Tommelnegl 30. september 2021
Kl. 10.33
105 min
A146
Polymer materials and processes Ken Hellerud TØL4205 Polymer materials and processes
Tommelnegl 7. oktober 2021
Kl. 10.15
105 min
A146
Polymer materials and processes
Polymer materials and processes
Sotirios Grammatikos TØL4205 Polymer materials and processes
Tommelnegl 3. oktober 2017
Kl. 11.15
165 min
A153
Org and culture Halvor Holtskog TØL4024 Manufacturing Management
Tommelnegl 26. september 2017
Kl. 11.15
165 min
A153
Supply chain Halvor Holtskog TØL4024 Manufacturing Management
Tommelnegl 7. januar 2019
Kl. 10.30
60 min
B210
Introduction to Industry 4.0 - TØL4013
Introduction to Industry 4.0 - TØL4013 - January 2019
Niels Peter Østbø TØL4013
Tommelnegl 14. januar 2019
Kl. 10.30
75 min
B210
TOEL4013 Industry 4.0
Introduction Industry 4.0 part II
Niels Peter Østbø TØL4013
Tommelnegl 25. februar 2022
Kl. 09.30
120 min
S410
ZDM intro Davar Hemyari TØL4009 Zero Defect Manufacturing
Tommelnegl 1. april 2022
Kl. 09.40
150 min
S410
Scientific method for practical problem solving Davar Hemyari TØL4009 Zero Defect Manufacturing
Tommelnegl 30. august 2018
Kl. 10.15
119 min
A146
Lecture
Chapter 1+2
Stig Roland Ottosson TØL4007 Product Development