[ Første ] [ Forrige ] Side 4 av 46 [ Neste ] [ Siste ]

Foreleser Emne
Tidspunkt Varighet Foreleser Tittel Emne Filer Info
2014-11-13 08:15 105 min Liv Torjussen Byggstatikk BYG2221Audio Camera Skjærsenter
2014-11-13 09:15 45 min fredj Brannteori del 2 BYG1371Audio Camera Screen Combined
2014-11-13 14:05 45 min fredj Informasjon studieretninger våren 2015 BYG1371Audio Camera Screen Combined
2014-11-14 10:15 105 min Liv Torjussen Byggstatikk BYG2221Audio Camera Skjærdeformasjoner
2014-11-14 12:15 50 min Andrii Shalaginov Scientific Seminar Scientific SeminarAudio Camera Screen Combined Soft Computing has been widely used in Information Security. Fuzzy Logic represents a particular interest since it is capable of not only classification, but also human-understandable representation of the information. Multiple studies show the applicability of the fuzzy logic in malware detection, yet the accuracy may not be sufficiently good classification accuracy due to the parameters of fuzzy sets. The talk will be about the adaptive Hybrid Neuro-Fuzzy methods that uses Self-Organizing Map to automatically extract parameters of fuzzy patches for the Mamdami-type classification rules. Moreover, the study of possible representation and visualization for reasoning will be given.
2014-11-17 08:10 115 min Rolf Alexander Skar Kjemiforelesning 7 REA2101Audio Camera Screen Combined
2014-11-17 13:15 45 min fredj Oppgaveregning del 1 BYG1371Audio Camera Screen Combined
2014-11-17 14:15 45 min fredj Oppgaveregning del 2 BYG1371Audio Camera Screen Combined
2014-11-18 08:10 115 min Rolf Alexander Skar Kjemiforelesning 8 REA2101Audio Camera Screen Combined
2014-11-19 08:05 120 min Jon Viktor Haugom Hjerneslag 2031 SPL2031DAudio Camera Screen Combined
2014-11-19 12:10 40 min Are Strandlie Opptak med Omnom Pedagogisk timeAudio Camera Screen Combined
2014-11-20 08:15 105 min Liv Torjussen Byggstatikk BYG2221Audio Camera Repetisjon
2014-11-21 10:15 105 min Liv Torjussen Byggstatikk BYG2221Audio Camera Repetisjon
2014-11-21 12:15 50 min Kiran Bylappa Raja Smartphone based authentication using periocular features Scientific SeminarAudio Camera Screen Combined
2014-11-22 10:00 300 min Per Markus Paulsrud 3. Samling Grunnleggende matematikk og statistikk REA1131FAudio Camera
2014-11-24 08:10 115 min Rolf Alexander Skar Kjemiforelesning 9 REA2101Audio Camera Screen Combined
2014-11-24 13:13 55 min Anne Grethe Syversen Oppsummering foretaksstrategi del 1 SMF2211Audio Camera Screen Combined
2014-11-24 13:15 45 min fredj Øvingsoppgave 44 BYG1371Audio Camera Screen Combined
2014-11-24 14:13 55 min Anne Grethe Syversen Oppsummering foretaksstrategi del 2 SMF2211Audio Camera Screen Combined
2014-11-25 08:10 115 min Rolf Alexander Skar Kjemiforelesning 10 REA2101Audio Camera Screen Combined
2014-11-27 09:15 45 min fredj Repetisjon BYG1371Audio Camera Screen Combined
2014-11-28 12:05 65 min Arne Tveitan Nasjonalt ID senter NISlectureAudio Camera Screen Combined
2014-12-03 19:25 90 min Bjørn Olav Hogstad Grunnleggende matematikk og statistikk REA1131Audio Camera
2014-12-04 10:10 120 min Bjørn Olav Hogstad Grunnleggende matematikk og statistikk REA1131Audio Camera
2014-12-05 12:15 50 min Guoqiang Li Towards generating protected fingerprint templates based on Bloom filters Scientific SeminarAudio Camera Screen Combined
2014-12-08 12:15 105 min Hilde Thygesen Demens og hjelpemidler ERG2011 Psykososiale og somatiske funksjonsnedsettelser, del 2Audio Camera Screen Combined Legges ut i Fronter til 13HBERG og til TPS-prosjekt (eksternt rom adm fra HiL)
2014-12-08 14:15 45 min Hilde Thygesen Demens intervensjon ERG2011 Psykososiale og somatiske funksjonsnedsettelser, del 2Audio Camera Screen Combined Skal legges i Fronter til TPS-prosjekt og 13HBERG
2014-12-12 12:15 50 min Goitom Weldehawaryat Scientific Seminar Scientific SeminarAudio Camera Screen Combined
2015-01-07 08:15 105 min Per Harald Ninive REA0021Audio Camera Screen Combined
2015-01-07 08:15 110 min Erik Hjelmås 01 - Om emnet, historie, CPU, assembly og maskinkode 1/2 IMT2282Audio Camera Screen Combined
2015-01-08 08:15 45 min Liv Torjussen Mekanikk introduksjon BYG2251Audio Camera Screen Combined
2015-01-09 10:10 120 min Leif Erik Storm Intro-Materiallære BYG2311Audio Camera Screen Combined
2015-01-12 08:15 110 min Erik Hjelmås 01 - Om emnet, historie, CPU, assembly og maskinkode 2/2 IMT2282Audio Camera Screen Combined
2015-01-12 12:15 110 min Liv Torjussen Mekanikk Tema 1 BYG2251Audio Camera
2015-01-12 15:05 120 min Marie Elisabeth Gaup Moe Security Planning and Incident Management IMT4841Audio Camera Screen Combined
2015-01-13 08:14 55 min Anne Grethe Syversen Oppstart merkevarebygging vår 2015 SMF1261Audio Camera Screen Combined
2015-01-13 09:14 53 min Anne Grethe Syversen Introforelesning merkevarebygging SMF1261Audio Camera Screen Combined Holdes av Martin Østbråten Vika, på vegne av emneansvarlig Anne Grethe Syversen
2015-01-13 12:08 120 min Aristidis Kaloudis Ledelse med arbeidslivsjuss SMF2051FAudio Camera Screen Combined Mål og strategier
2015-01-13 13:15 180 min Elisabet Lund lecture IMT4612Audio Camera
2015-01-13 14:15 45 min Eirik Bådsvik Hamre Korsen Kvalitetsledelse - time 1 av 2 130115 SMF1181Audio Camera Screen Combined Introduksjon til emne
2015-01-13 15:15 45 min Eirik Bådsvik Hamre Korsen Kvalitetsledelse - time 2 av 2 130115 SMF1181FAudio Camera Screen Combined Introduksjon i kvalitetsledelse - kap. 1
2015-01-14 08:15 110 min Erik Hjelmås 02 - Minne, caching, I/O og interrupt IMT2282Audio Camera Screen Combined
2015-01-14 13:10 120 min Leif Erik Storm Veiledning-140115 BYG2311Audio Camera Screen Combined
2015-01-14 13:15 45 min Aristidis Kaloudis SMFNY30 Metodekurs SPSS - forelesning 2_del 1 SMF2251Audio Camera Screen Combined Forskningsmetode - kap 1-5
2015-01-14 14:14 45 min Aristidis Kaloudis SMFNY30 - metodekurs - forelesning 2 - del 2 SMFNY30 Metodekurs med SPPSAudio Camera Screen Combined fortsettelse vi dekker kap 1-5 fra Forskningmetode
2015-01-15 08:15 105 min Liv Torjussen Materiallære betong, intro 15.1.15 BYG2311Audio Camera Screen Combined
2015-01-15 12:13 53 min Arne Nygaard Veiledning Arne Nygaard kick off del 1 TØL3901Audio Camera Screen Combined
2015-01-15 13:13 55 min Arne Nygaard Veiledning Arne Nygaard kick off del 2 TØL3901Audio Camera Screen Combined
2015-01-16 10:15 105 min Liv Torjussen Mekanikk tema 1-2 BYG2251Audio Camera
2015-01-19 08:15 110 min Erik Hjelmås 03 - Operativsystemkonsepter og systemkall IMT2282Audio Camera Screen Combined
2015-01-19 12:15 105 min Liv Torjussen Mekanikk tema 2 BYG2251Audio Camera
2015-01-19 16:15 45 min Aristidis Kaloudis Ledelse med arbeidslivsjuss_forl. 3 SMF2051FAudio Camera Screen Combined Kap 3 i boka
2015-01-19 17:15 45 min Aristidis Kaloudis Ledelse med arbeidslivsjuss_forl. 3 - del 2 SMF2051Audio Camera Screen Combined
2015-01-20 12:15 45 min Aristidis Kaloudis Ledelse med arbeidslivsjuss_forl. 4 SMF2051Audio Camera Screen Combined Organisasjonsstruktur og organisasjonskultur
2015-01-20 13:10 170 min Elisabet Lund Lecture MLPR1 IMT4612Audio Camera Screen Combined
2015-01-20 13:15 45 min Aristidis Kaloudis Ledelse med arbeidslivsjuss_forl. 4_del 2 SMF2051Audio Camera Screen Combined
2015-01-20 14:15 45 min Eirik Bådsvik Hamre Korsen Kvalitetssystemer, time 1 SMF1181Audio Camera Screen Combined
2015-01-20 15:15 45 min Eirik Bådsvik Hamre Korsen Kvalitetssystemer, time 2 SMF1181Audio Camera Screen Combined
2015-01-21 08:15 110 min Erik Hjelmås 04 - Prosesser og tråder + intro til C og pekere IMT2282Audio Camera Screen Combined
2015-01-21 13:10 120 min Leif Erik Storm Veiledning-21015 BYG2311Audio Camera Screen Combined
2015-01-21 13:15 45 min Aristidis Kaloudis SMF3010 - metodekurs - forelesning 4 - del 1 SMF3010Audio Camera Screen Combined
2015-01-22 08:10 120 min Leif Erik Storm Materiallære 22. januar 2015 BYG2311Audio Camera Screen Combined
2015-01-23 10:15 105 min Liv Torjussen Mekanikk Tema 2-2 BYG2251Audio Camera
2015-01-26 08:15 110 min Erik Hjelmås 05 - Prosesskommunikasjon, samtidighet og synkronisering 1/2 IMT2282Audio Camera Screen Combined
2015-01-26 12:15 105 min Liv Torjussen Mekanikk tema 3 BYG2251Audio Camera
2015-01-26 12:27 35 min Jose Julio Cabeza Gonzalez IMT4661 Class 1 -- First hour IMT4661Audio Camera Screen Combined
2015-01-26 13:15 45 min Jose Julio Cabeza Gonzalez IMT4661 Class 1 -- Second hour IMT4661Audio Camera Screen Combined
2015-01-26 14:15 45 min Jose Julio Cabeza Gonzalez IMT4661 Class 1 -- Third hour IMT4661Audio Camera Screen Combined
2015-01-26 15:05 120 min Marie Elisabeth Gaup Moe Security Planning and Incident Management IMT4841Audio Camera Screen Combined
2015-01-26 16:15 45 min Aristidis Kaloudis Ledelse med arbeidslivsjuss_forl. 5 SMF2051FAudio Camera Screen Combined Kap 5. Makt og konflikter
2015-01-26 17:15 45 min Aristidis Kaloudis Ledelse med arbeidslivsjuss_forl. 5_del 2 SMF2051FAudio Camera Screen Combined Kap 5 - forts.
Omgivelser..
2015-01-27 09:15 50 min Karen Marie Øvern Merkevabygging - søk, finn og vurder fagstoff SMF1261Audio Camera Screen Combined
2015-01-27 12:15 45 min Eirik Bådsvik Hamre Korsen Kvalitetsledelse - time 1 av 2 27012015 SMF1181Audio Camera Screen Combined
2015-01-27 12:20 40 min Jose Julio Cabeza Gonzalez IMT4661 Class 1 -- Fourth hour IMT4661Audio Camera Screen Combined
2015-01-27 13:10 170 min Elisabet Lund MLPR1 IMT4612Audio Camera Screen Combined
2015-01-27 13:15 45 min Eirik Bådsvik Hamre Korsen Kvalitetsledelse - time 2 av 2 27012015 SMF1181Audio Camera Screen Combined
2015-01-27 13:15 45 min Jose Julio Cabeza Gonzalez IMT4661 Class 1 -- Fifth hour IMT4661Audio Camera Screen Combined
2015-01-27 14:15 45 min Jose Julio Cabeza Gonzalez IMT4661 Class 1 -- Sixth hour IMT4661Audio Camera Screen Combined
2015-01-27 16:12 180 min Erland Flaten Nettjournalistikk IMT3532Audio Camera Screen Combined
2015-01-28 08:15 110 min Erik Hjelmås 05 - Prosesskommunikasjon, samtidighet og synkronisering 2/2 IMT2282Audio Camera Screen Combined
2015-01-28 12:03 50 min Einar Jørgen Haraldseid og Stian Husemoen Om forelesningsopptaksystemet ved HiG Pedagogisk timeAudio Camera Screen Combined
2015-01-28 13:15 180 min Erland Flaten Nettjournalistikk - del 2 IMT3532Audio Camera Screen Combined
2015-01-28 14:10 60 min Leif Erik Storm Veiledning-280115-BetongLab BYG2311Audio Camera Screen Combined
2015-01-29 08:10 120 min Leif Erik Storm Materiallære 29. januar 2015 BYG2311Audio Camera Screen Combined
2015-01-30 10:15 105 min Liv Torjussen Mekanikk tema 3-2 BYG2251Audio Camera
2015-01-30 12:05 65 min Zeno Geradts NISlecture 2015/1 NISlectureAudio Camera Screen Combined
2015-02-02 08:15 110 min Erik Hjelmås 06 - Scheduling 1/2 IMT2282Audio Camera Screen Combined
2015-02-02 12:15 105 min Liv Torjussen Mekanikk tema 4 BYG2251Audio Camera
2015-02-02 17:15 45 min Aristidis Kaloudis Ledelse med arbeidslivsjuss_forl. 6 SMF2051FAudio Camera Screen Combined Organisasjonenes omgivelser
2015-02-02 18:15 45 min Aristidis Kaloudis Ledelse med arbeidslivsjuss_forl. 6_del 2 SMF2051Audio Camera Screen Combined Organisasjonenes omgivelser
2015-02-03 09:13 60 min Tom Johnstad Hvordan skrive et essay? SMF1261Audio Camera Screen Combined
2015-02-03 13:10 170 min Elisabet Lund MLPR1 IMT4612Audio Camera Screen Combined
2015-02-03 16:15 45 min Eirik Bådsvik Hamre Korsen Kvalitetsledelse 3. feb - time 1 av 2 SMF1181Audio Camera Screen Combined Strategi
2015-02-03 17:15 45 min Eirik Bådsvik Hamre Korsen Kvalitetsledelse 3. feb - time 2 av 2 SMF1181Audio Camera Screen Combined Strategi
2015-02-04 08:15 110 min Erik Hjelmås 06 - Scheduling 2/2 IMT2282Audio Camera Screen Combined
2015-02-04 13:10 120 min Leif Erik Storm Veiledning-040215 BYG2311Audio Camera Screen Combined
2015-02-04 16:14 45 min Aristidis Kaloudis Ledelse med arbeidslivsjuss_forl. 7 SMF2051FAudio Camera Screen Combined Motivasjon og ytelse
2015-02-04 17:15 45 min Aristidis Kaloudis Ledelse med arbeidslivsjuss_forl. 7_del 2 SMF2051FAudio Camera Screen Combined Motivasjon og ytelse del 2
2015-02-06 10:15 105 min Liv Torjussen Mekanikk tema 4-2 BYG2251Audio Camera
2015-02-09 08:15 110 min Erik Hjelmås 07 - Virtuelt minne, paging og segmentering 1/2 IMT2282Audio Camera Screen Combined

[ Første ] [ Forrige ] Side 4 av 46 [ Neste ] [ Siste ]