[ Første ] [ Forrige ] Side 45 av 45

Foreleser Emne
Tidspunkt Varighet Foreleser Tittel Emne Filer Info
2017-05-22 10:12 140 min Tor Erik Nicolaisen Oppsummering 2017 Tek 2111 Produksjonsmetoder TEK2111Audio Camera Screen Combined Vi tar en oppsummering av de viktigste tema innen for hvert emne før eksamen
2016-03-07 08:13 115 min Tor Erik Nicolaisen TEK 2111F10 Rapid prototyping TEK2111Audio Camera Screen Combined Forelesning Additive produksjonsmetoder
2017-03-06 10:14 105 min Tor Erik Nicolaisen TEK 2111 Produksjonsmetoder Plastproduksjon 2017 TEK2111Audio Camera Screen Combined
2018-01-15 10:00 105 min Tor Erik Nicolaisen Tek 2111 Forelesning 02 Støping. 2018 TEK2111Audio Camera Screen Combined Forelesning Delemne 02 Støping og støpemetoder
2018-05-28 10:10 150 min Tor Erik Nicolaisen Oppsummering før eksamen produksjonsmetoder TEK2111Audio Camera Screen Combined En gjennomgang før eksamen. Spørsmål og svar, Oppsummering
2018-02-19 10:14 105 min Tor Erik Nicolaisen TEK 2111 Tilvirkning av plast og kompositter TEK2111Audio Camera Screen Combined Forelesningen tar for seg ulike tilvirkningsmetoder for plast og komposittmaterialer
2018-03-19 10:14 105 min Tor Erik Nicolaisen Preoduksjonsmetoder styring av maskiner TEK2111Audio Camera Screen Combined Her skal vi lære om CNC og PLC (PLS) styrings systemer
2018-03-05 10:15 105 min Tor Erik Nicolaisen TEK 2111 Spesiell bearbeidingsmetoder TEK2111Audio Camera Screen Combined
2018-01-29 10:14 105 min Tor Erik Nicolaisen Produksjonsmetoder Sponskjærende bearbeiding 2018 TEK2111Audio Camera Screen Combined Sponskjærende bearbeiding 2018
2018-04-16 10:18 105 min Tor Erik Nicolaisen tek 2111 Lab info TEK2111Audio Camera Screen Combined
2018-04-09 10:13 105 min Tor Erik Nicolaisen TEK 2111 Trender innen produksjon TEK2111Audio Camera Screen Combined VI ser fremover . Hvordan ser fremtidens produksjonsmiljøer ut ?
2018-03-12 10:14 105 min Tor Erik Nicolaisen produksjonsmetoder Pulvermetallurgi TEK2111Audio Camera Screen Combined Forelesningen dekker pulvermatalliske metoder
2018-06-04 09:51 105 min Tor Erik Nicolaisen TEK2111 Prod metoder oppsummering TEK2111Audio Camera Screen Combined Oppsummering før eksamen
2019-03-18 10:14 105 min Tor Erik Nicolaisen Pulvermetalliske metoder TEK 2111 Produksjonsmetoder TEK 2111Audio Camera Screen Combined
2016-01-11 07:55 130 min Tor Erik Nicolaisen TEK2111 Prod metoder Fagintro og HMS TEK2111Audio Camera Screen Combined
2016-02-08 08:13 123 min Tor Erik Nicolaisen TEK2111Audio Camera Screen Combined TEK 2111 Produksjonsmetoder F06 Sammenføyende bearbeiding
2016-02-15 08:13 125 min Tor Erik Nicolaisen Tek2111 Produksjonsmetoder 07 Sponskillende bearbeiding TEK2111Audio Camera Screen Combined
2016-02-22 08:13 115 min Tor Erik Nicolaisen Tek 2111 F08a Spesielle prosesser og F08b Pulvermetallisk fremstilling TEK2111Audio Camera Screen Combined F08 a Spesielle metoder
F08b Pulvermetallurgi
2016-04-06 16:17 120 min Tor Erik Nicolaisen TEK 2111 Produktkalkyler TEK2111Audio Camera Screen Combined
2017-01-30 10:14 105 min Tor Erik Nicolaisen TEK 2111 Oppdelende bearbeiding 2017 TEK2111Audio Camera Screen Combined
2017-02-06 10:13 108 min Tor Erik Nicolaisen TEK2111 F06 sammenføyende bearbeiding Vår 2017 TEK2111Audio Camera Screen Combined
2017-02-20 10:14 107 min Tor Erik Nicolaisen TEK2111Audio Camera Screen Combined TEK 2111 F07 Sponskjærende bearbeiding 2017
2017-02-27 10:13 110 min Tor Erik Nicolaisen TEK 2111 Prod metoder 08aSpes metoder 08bPulvermetallurgi 2017 TEK2111Audio Camera Screen Combined 08a Spesielle metoder
08b Pulvermetallurgi
2017-03-13 10:14 105 min Tor Erik Nicolaisen Tek 2111 Prod. metoder Additiv produksjon/ 3D printing TEK2111Audio Camera Screen Combined
2018-01-08 10:00 120 min Tor Erik Nicolaisen TEK2111 TEK2111Audio Camera Screen Combined Fag intro 2018
2016-01-18 08:10 115 min Tor Erik Nicolaisen TEK2111 Produksjonsmetoder Støping TEK2111Audio Camera Screen Combined
2016-01-25 08:13 125 min Tor Erik Nicolaisen Tek2111 Produksjonsmetoder Plastisk forming TEK2111Audio Camera Screen Combined Forelesning TEK 2111 Plastisk forming av metaller
2016-02-29 08:13 105 min Tor Erik Nicolaisen TEK 2111 F09 Tilvirkning av plastprodukter TEK2111Audio Camera Screen Combined TEK 2111 vår 2016 Tilvirkning av plastprodukter
2016-03-14 08:13 110 min Tor Erik Nicolaisen TEK2111 Styring av produksjonsprosesser TEK2111Audio Camera Screen Combined Programmerbare logiske styringer PLS
Nummerinsk  kontroll av bearbeidingsmaskiner CNC
2016-05-30 08:00 120 min Tor Erik Nicolaisen Oppsummering før eksamen TEK 2111 TEK2111Audio Camera Screen Combined Oppsummering av pensum TEK 2111 Produksjonsmetoder vår 2016
2017-03-27 10:14 105 min Tor Erik Nicolaisen TEK 2111 Nye trender innenfor industriell produksjon TEK2111Audio Camera Screen Combined Industri 4.0
Mega fabrikker
Desentralisert produksjon
Utvikling av
2018-02-05 10:14 105 min Tor Erik Nicolaisen TEK 2111 oppdelende bearbeiding 2018 TEK2111Audio Camera Screen Combined Forelesningen tar for seg metoder for å dele opp arbeidstykker. Mekaniske metoder
Termiske metoder
Spesielle metoder
2018-01-22 10:12 105 min Tor Erik Nicolaisen TEK 2111 Plastisk forming av metaller 2018 TEK2111Audio Camera Screen Combined
2018-02-12 10:14 105 min Tor Erik Nicolaisen TEK 2111 Sammenføyende bearbeiding TEK2111Audio Camera Screen Combined Forelesningen tar for seg ulike metoder for sveising, lodding og liming
2019-01-07 10:13 105 min Tor Erik Nicolaisen Produksjonsmetoder 2019 Fagintroduksjon TEK 2111Audio Camera Screen Combined GTEK 2111 TEK 2116 Prodmetoder Forelesning fagintroduksjon og fagplanlegging
2019-01-21 10:14 105 min Tor Erik Nicolaisen Produksjonsmetoder Støping 2019 TEK2111Audio Camera Screen Combined Opptak av forelesning om støping Jan 2019
2019-01-28 10:14 105 min Tor Erik Nicolaisen TEK 2111 Plastisk forming 2019 TEK 2111Audio Camera Screen Combined Forelesningsopptak TEK 2111 plastisk forming av metaller 2019
2019-02-04 10:14 105 min Tor Erik Nicolaisen Produksjonsmetoder Sponskjærende bearbeiding TEK 2111Audio Camera Screen Combined TEK 2111 og TEK 2116 Sponskjærende bearbeiding
2019-02-11 10:14 105 min Tor Erik Nicolaisen TEK 2111 Oppdelende bearbeidingsmetoder TEK2111Audio Camera Screen Combined Forelesning TEK 2111 TEK 2116 Oppdelende bearbeidingsmetoder
2019-02-18 10:14 105 min Tor Erik Nicolaisen TEK 2111 prod metoder Sammenføyende metoder TEK 2111Audio Camera Screen Combined Sammenføyende produksjonsmetoder Sveising Lodding og liming
2019-02-25 10:14 105 min Tor Erik Nicolaisen Produksjonsmetoder for plast og kompositter 2019 TEK 2111Audio Camera Screen Combined Tema for forelesningen er plast og kompositt produksjon
2019-03-04 10:14 105 min Tor Erik Nicolaisen Tek 2111 2019 Additiv produksjon TEK 2111Audio Camera Screen Combined Forelesningsopptak additive prod metoder TEK 2111/2116
2019-03-11 10:14 105 min Tor Erik Nicolaisen Spesielle bearbeidingsmetoder TEK 2111 Produksjonsmetoder TEK 2111Audio Camera Screen Combined Forelesning om en samling av spesielle bearbeidingsmetoder som eksempelvis EDM ECM WEDN UL AFM
2019-03-25 10:15 105 min Tor Erik Nicolaisen TEK 2111 Industrielle styringer og systemer TEK2111Audio Camera Screen Combined
2019-03-29 08:15 105 min Tor Erik Nicolasisen W3 FMEA TØL1011Audio Camera Screen Combined FMEA – Feilmodus- og effektanalyse -  et kvalitativt og systematisk verktøy i risikovurdering.
2013-09-11 10:10 55 min Tor Inge Romøren Master Gerontologi Master GerontologiAudio Camera Screen Combined
2018-04-16 10:15 105 min Torbjørn Kravdal Matrikkellære 1 GEO2331 Juss og matrikkellæreAudio Camera Screen Combined
2018-09-18 08:15 225 min Torbjørn Kravdal GEO1191 Landmåling 1 GEO1191 Landmåling 1Audio Camera Screen Combined
2018-04-16 13:15 105 min Torbjørn Kravdal Matrikkellære 2 GEO2331 Juss og matrikkellæreAudio Camera Screen Combined
2018-09-11 08:15 225 min Torbjørn Kravdal GEO1191 Landmåling 1 GEO1191 Landmåling 1Audio Camera Screen Combined Grunnlaget
Trigonometri
Totalstasjon
2018-10-09 08:15 165 min Torbjørn Kravdal GEO1191 Landmåling 1 GEO1191Audio Camera Screen Combined Oppsummering/spørretime til eksamen.
2015-05-06 09:00 120 min Torbjørn Kravdal Matrikkellære GEO2331Audio Camera Screen Combined
2018-10-16 00:16 180 min Torbjørn Kravdal GEO1201 Landmåling 2 GEO1201 Landmåling 2Audio Camera Screen Combined Intro
Polygondrag
2018-08-21 09:15 45 min Torbjørn Kravdal GEO1191 Intro GEO1191 Landmåling 1Audio Camera Screen Combined
2018-08-28 08:20 150 min Torbjørn Kravdal GNSS GEO1191 Landmåling 1Audio Camera Screen Combined
2018-08-21 10:15 45 min Torbjørn Kravdal GEO1191 Intro GEO1191 Landmåling 1Audio Camera Screen Combined
2019-03-29 08:15 105 min Torbjørn Skogsrød, Instituttleder MILJØRISIKOFORSTÅELSE GLOBALT KLIMA TØL1011Audio Camera Screen Combined WORKSHOP3 RISIKOANALYSE F317
2015-10-07 10:00 130 min Tove Vassbø Geriatri - spesialisthelsetjenetesn SPL 2012 Sykepleiefaglig grunnlagstenkningAudio Camera Screen Combined
2015-10-07 10:53 75 min Tove Vassbø Geriatrisk sykepleie SPL2012DAudio Camera Screen Combined
2017-10-27 12:12 55 min Trond Laupstad 20år med sikkerhetssertifisering – nonstop – fortsatt usikker på om det smaker? NISlectureAudio Camera Screen Combined NT har vært sikkerhetssertifisert i 20 år og har arbeidet systematisk med risiko, informasjonssikkerhet og opplæring i en årrekke. Gode sikkerhetstiltak er et avgjørende bidrag til å skape tillit hos kunder, kanskje det viktigste… Temaet for forelesningen gir et innblikk i hvordan NT arbeider med å ha kontroll på risikoer, sikkerheten for sine 400 ansatte og de 2 millioner kundene – og hvorfor Nonstop smaker like godt år etter år…
2013-11-29 12:05 70 min Ulf Feger NISlecture 2013/09 NISlectureAudio Camera Screen Combined
2014-01-09 12:30 75 min Vanja Kristin Ohna SPL1092Audio Camera Screen Combined
2017-10-18 14:10 120 min Vasileios Gkioulos IMT 4203 Tutorial 1 IMT 4203Audio Camera Screen Combined Selected aspects of critical telecommunications infrastructure security and resilience
2018-10-26 09:30 150 min Vasileios Gkioulos IMT 4203 Fall 2018 Tutorial 2 IMT4203Audio Camera Screen Combined
2017-06-02 12:12 55 min Vasileios Gkioulos Decisions, decisions, decisions NISseminarAudio Camera Screen Combined Security governance in highly constrained and dynamic networks, such as C2 (Command and Control) and C4I (Command, Control, Communications, Computers, and Intelligence) systems at the tactical edge, requires refined control and adaptability to the rapidly evolving operational context. Imagine that you are in the field, commanding a cordon and search operation, and you receive information that a building is trapped with IEDs (Improvised Explosive Device). One of the tactical teams under your command is already executing a building clearing. What do you do, and how the network can accommodate your decision efficiently and effectively, while maintaining security?
2017-10-18 10:10 120 min Vasileios Gkioulos IMT 4203 Tutorial 1 IMT 4203Audio Camera Screen Combined Selected aspects of critical telecommunications infrastructure security  and resilience
2017-02-24 08:15 480 min Vasileios Gkioulos IMT 4125 Tutorial IMT 4125Audio Camera Screen Combined
2017-03-24 08:15 180 min Vasileios Gkioulos IMT 4125 Tutorial IMT 4125Audio Camera Screen Combined IMT 4125 Tutorial
2019-03-08 09:45 150 min Vasileios Gkioulos/Stephen Wolthusen IMT 4125 Tutorial 8/3/19 IMT4125Audio Camera Screen Combined
2019-04-03 12:12 60 min Vasiliki Diamantopoulou Security and privacy requirements elicitation on the GDPR era Guest lectureAudio Camera Screen Combined The security of information systems is one of the main pillars of the success or not, of any organisational IT systems. Recently, with the rise of the EU General Data Protection Regulation, requirements such as the preservation of individuals’ privacy are becoming more and more important. Information systems security and privacy of individuals are closely linked. For maintaining the privacy of users, we need to ensure the proper (security wise) functioning of systems that store or transmit this information. For this reason, GDPR mentions that an organisation shall implement appropriate technical and organisational measures, ensuring the ongoing confidentiality, integrity, availability and resilience of processing systems and services, advising/enforcing us to follow security- and privacy-by-design approaches, from the early stages of the design of the systems (and processes), if possible. However, it is of utmost importance to not simply apply the maximum security that can be applied to comply with the GDPR, but to identify the perfect balance between technical enforcement of security and privacy along with the satisfaction of specific usability requirements. A highly robust, GDPR compliant, but difficult to use system, is useless. To this aim, security and privacy concepts modelling approaches can be used, mainly on a theoretical perspective, actively engaging the end users on the shaping of the requirements from a qualitative perspective.
2018-09-25 08:15 225 min Vilma Zubinaite GEO1191 Landmåling 1 GEO1191 Landmåling 1Audio Camera Screen Combined Nøyaktighetslære
2018-09-18 10:15 105 min Vinti Agarwal Research talk/Abstract writing tips IMT4201Audio Camera Screen Combined
2018-10-09 10:15 105 min Vinti Agarwal Week 41 Lecture IMT4210Audio Camera Screen Combined
2018-11-20 10:15 105 min Vinti Agarwal Week 47 IMT4210Audio Camera Screen Combined
2018-11-13 10:15 105 min Vinti Agarwal WEEK 45 IMT4210Audio Camera Screen Combined
2018-10-16 10:16 105 min Vinti Agarwal Week 42 Lecture IMT4210Audio Camera Screen Combined
2014-10-24 12:14 50 min Vivek Agrawal Scientific Seminar NISlab Scientific SeminarAudio Camera Screen Combined Presentation Vivek Agrawal
2017-09-01 12:12 55 min Vivek Agrawal Challenges and opportunities in sharing information security knowledge NISseminarAudio Camera Screen Combined Abstract:  We believe that proper sharing and re-use of information security knowledge among the information security professionals (ISP) can improve the quality of their work. Therefore, we aim to establish an open electronic community of practice for ISP in Norway under the project UnRizkNow. The proposed community should be the target’s group preferred venue for creating, obtaining, and sharing knowledge related to information security. In the NisSeminar session, I will talk about the challenges and opportunities that are associated with establishing this community of practice. 
Bio: Vivek Agrawal received the master’s degree in Information and communication systems security from Royal Institute of Technology (KTH), Sweden in 2013. He has been working as a PhD researcher at NTNU in Gjøvik in the field of Information security management since 2014. He is currently working on UnRizkNow project, funded by CCIS, as a part of his PhD research work. His research interests are Information security risk assessment, Information sharing, cloud computing. For further details about my publications, research interests, please check the following weblinks: https://www.ntnu.edu/employees/vivek.agrawal https://www.linkedin.com/in/vivek8705/
2014-10-30 09:20 160 min Väisänen, Tessen, Kowalski, Bakås SikkertNOK 2014 formiddag SikkertNOK 2014Audio Camera Screen Combined
2014-05-20 10:10 70 min Will O. Brian Gjesteforelesning om bærekraft/ Guest lecture on sustainability Gjesteforelesning TØLAudio Camera Screen Combined Professor Will O. Brian fra Clark University utenfor Boston i USA holder gjesteforelesningen «Clark University´s approach on sustainability». Clark University har integrert bærekraft som visjon både for hele universitetet og i de fleste programmene sine.
2014-05-20 11:21 20 min Will O. Brian Gjesteforelesning om bærekraft/ Guest lecture on sustainability - del 2 Gjesteforelesning TØLAudio Camera Screen Combined
2018-03-23 12:12 60 min William Ballenthin Crossed Off Bucket List: Reverse Engineering Malware Protected by a Custom Virtual Machine NISlectureAudio Camera Screen Combined In 2016, FireEye Labs identified a new zero-day exploit targeting users in the Middle East. While our colleagues hurried to identify and patch the vulnerability (CVE-2016-4117, Adobe Flash code execution), we studied the final payload. In doing so, we achieved a goal on every reverse engineer's bucket list: to reverse engineer malware protected by a custom virtual machine.
In this presentation, we'll share our experience in dealing with malware protected with virtualized code. It's a fun story, as we learned a new (unique) architecture, developed disassemblers, emulators, and debuggers for the bytecode, and a translator that re-writes the logic into an x86 PE file. We'll show you how we built up a suite of tools and techniques that made quicker work of this challenging sample. You'll leave having learned plenty of bit-level details, collected a strategy of attack, and possibly having picked up a new "I want to try this just once..." goal.
While we are happy to distribute our scripts, we do not plan on advertising newly released general-purpose tools for devirtualizing such malware. Instead, we teach how we tackled the malware from initial triage to complete binary reconstruction. This way, the audience will leave knowing which techniques can pay great dividends and what follies to avoid since we already went down this rabbit hole.
Why this is cool:
As malware reverse engineers, we enjoy a good challenge and the thrill of defeating obfuscations. Custom virtualized obfuscation is one of the most difficult challenges that we encounter. We don't always see these types of obfuscations or have the time to dive into them. On our bucket list was to perform an in-depth analysis of one. We enjoyed this challenge and are excited to share our experiences dealing with an implementation of a custom virtualized obfuscator.
2018-12-01 09:45 340 min William Bertin Skoglund Kræsjkurs i matematikk 1 for medlemmer i NITO Studentene NITOAudio Camera Screen Combined
2018-06-22 10:10 65 min Xingwei Liu Xingwei Lius trail lecture Trail LectureAudio Camera Screen Combined
2018-06-22 12:10 300 min Xingwei Liu Xingwei Lius defence PhD LectureAudio Camera Screen Combined
2019-03-04 10:00 45 min Yun Ai Introduction to 5G for Industry 4.0 TØL4013Audio Camera Screen Combined Motivation and technology
2015-01-30 12:05 65 min Zeno Geradts NISlecture 2015/1 NISlectureAudio Camera Screen Combined
2018-04-13 08:15 165 min Øivind Kolloen Repetisjonsforelesning IMT1441Audio Camera Screen Combined Klasser og objekter, Promises, bruk af fetc
2015-11-05 11:14 45 min Øyfrid Larsen Moen SPL2012DAudio Camera Screen Combined
2017-01-27 12:10 60 min Øyvind Jøsok & Benjamin Knox Enhancement of human performance in military cyber operations by facilitating the application of behavioral science in cyber defence practice NISlectureAudio Camera Screen Combined In cyber operations, we are less directly confronted with the outcomes of our action than in situations of physical or direct engagement. Our anticipation of future outcomes are more abstract or differently specified, less detailed, and typically decision-making processes are conducted under multiple converging and diverging pressures. These circumstances, are assumed but not yet well-understood aspects of cognition, such as an increased tolerance to uncertainty or management of cognitive load, all contribute to how judgements and decisions are made to act and determine the overall performance. The effects of digitisation on decision-making and the contribution of behavioural sciences are largely not investigated within the cyber domain, but this can nonetheless have immediate effects on cyber security at national and international level. In the wake of Cyber Pledge, this calls for an intensified effort in research, training and education of personnel with cyber competence. This talk will focus on human factors in cyber operations. What has been done so far by the research group *PACE-CYBORG*, and the future landscape ahead.

[ Første ] [ Forrige ] Side 45 av 45