[ Første ] [ Forrige ] Side 45 av 46 [ Neste ] [ Siste ]

Foreleser Emne
Tidspunkt Varighet Foreleser Tittel Emne Filer Info
2019-01-09 13:00 60 min Tom Røise B39_Bopg_Lynkurs1 B__39Audio Camera Screen Combined Lynkurs 1, informatikkrelaterte bacheloroppgaver - Prosjektplanlegging
2019-01-10 08:14 108 min Tom Røise F2_Planbaserte modeller IMT2243Audio Camera Screen Combined
2019-01-15 12:14 108 min Tom Røise F3_Smidige metoder IMT2243Audio Camera Screen Combined
2019-01-17 08:14 108 min Tom Røise F4_Innsatsestimering IMT2243Audio Camera Screen Combined
2019-01-22 12:15 110 min Tom Røise F5_Prosjektplan IMT2243Audio Camera Screen Combined
2019-02-05 12:15 118 min Tom Røise F7_OpenSource_Devops_Kravspek IMT2243Audio Camera Screen Combined
2019-02-07 08:15 118 min Tom Røise F8_FunksjonelleKrav_UseCase IMT2243Audio Camera Screen Combined
2019-02-12 12:15 108 min Tom Røise F9_Domenemodellering IMT2243Audio Camera Screen Combined
2019-02-14 08:15 108 min Tom Røise F10_Operasjonelle krav IMT2243Audio Camera Screen Combined
2019-02-26 12:15 108 min Tom Røise F11_Operasjonelle krav IMT2243Audio Camera Screen Combined
2019-02-28 08:15 108 min Tom Røise F12_MisUseCase IMT2243Audio Camera Screen Combined
2019-03-05 12:15 108 min Tom Røise F13_Spes_grensesnitt IMT2243Audio Camera Screen Combined
2019-03-12 12:15 108 min Tom Røise F15 - Programvaredesign IMT2243Audio Camera Screen Combined
2019-03-19 12:15 108 min Tom Røise F16_fortsProgramvaredesign IMT2243Audio Camera Screen Combined
2019-03-26 12:15 108 min Tom Røise F17_ObjektorientertDesign IMT2243Audio Camera Screen Combined
2019-04-02 12:15 108 min Tom Røise F18_OOD_og_Testing IMT2243Audio Camera Screen Combined
2019-04-30 12:15 108 min Tom Røise IMT2243_F20_Eksopgløsning IMT2243Audio Camera Screen Combined
2014-10-31 12:05 65 min Tomi Väisänen How we discovered Heartbleed NISlectureAudio Camera Screen Combined
2017-09-06 16:34 120 min Tonette Røstelien Forkurs i grunnleggende kjemiske prosesser SPL1004/ D SPL1004DAudio Camera Screen Combined
2018-10-04 16:15 60 min Tonje Strøm Trønnes Informasjon om bacheloroppgaven BIDAT39Audio Camera Screen Combined Informasjon om bacheloroppgaven
2019-08-14 13:55 40 min Tonje Strøm Trønnes Motivasjonsforedrag fra Evry Foredrag 19BDIGSECAudio Camera Screen Combined
2018-02-13 12:48 105 min Tor Arne Folkestad Kraftelektronikk og vern 03 IRE35017Audio Camera Screen Combined Del 3 Oppsummering
2018-03-15 09:15 45 min Tor Arne Folkestad RLC krets Time 2 ELE1071Audio Camera Screen Combined
2018-03-22 08:15 45 min Tor Arne Folkestad RLC Time 4 ELE1071Audio Camera Screen Combined
2018-03-22 09:15 45 min Tor Arne Folkestad RLC Time 5 ELE1071Audio Camera Screen Combined
2018-02-15 12:48 105 min Tor Arne Folkestad Kraftelektronikk og vern 03a IRE35017Audio Camera Screen Combined del 3 oppsummering
2018-04-05 10:15 45 min Tor Arne Folkestad Eks oppg 11.des 2007 ELE1071Audio Camera Screen Combined
2018-03-13 13:15 45 min Tor Arne Folkestad Trefase Time 7 ELE1071Audio Camera Screen Combined
2018-03-13 12:15 45 min Tor Arne Folkestad Trefase Time 6 ELE1071Audio Camera Screen Combined Bergvarmepumpe
2018-04-05 10:15 45 min Tor Arne Folkestad Eks oppg 11.des 2007dela ELE1071Audio Camera Screen Combined
2018-03-06 12:15 45 min Tor Arne Folkestad Trefase Time 4 ELE1071Audio Camera Screen Combined Oppgaveregning
2018-02-15 10:05 45 min Tor Arne Folkestad Kraftelektronikk IREAudio Camera Screen Combined del1
2018-02-15 14:45 105 min Tor Arne Folkestad Kraftelektronikk og vern 04a IRE35017Audio Camera Screen Combined del 4 oppsummering
2018-03-06 13:15 45 min Tor Arne Folkestad Trefase Time 5 ELE1071Audio Camera Screen Combined Oppgaveregning
2018-04-05 09:15 45 min Tor Arne Folkestad Eks oppg 6.jan 2014 forts ELEAudio Camera Screen Combined
2018-03-15 10:15 45 min Tor Arne Folkestad RLC krets Time 3 ELE1071Audio Camera Screen Combined
2018-03-15 08:15 45 min Tor Arne Folkestad RLC krets Time 1 ELE1071Audio Camera Screen Combined
2018-04-05 08:15 45 min Tor Arne Folkestad Eks oppg 6.jan 2014 ELE1071Audio Camera Screen Combined
2018-02-15 11:01 105 min Tor Arne Folkestad Kraftelektronikk og vern 02 IRE35017Audio Camera Screen Combined Del 2 oppsummering
2019-01-10 10:15 105 min Tor Arne Folkestad Vekselspenninger del 2 ELE1071Audio Camera Screen Combined
2019-01-31 10:10 105 min Tor Arne Folkestad Elektriske kretser Max effekt etc 1071Audio Camera Screen Combined Orientering om Pensum historiske personer etc
2019-02-07 10:15 105 min Tor Arne Folkestad Elektriske kretser Magnetisme EleAudio Camera Screen Combined Ideelle transformatorer
2019-02-14 10:15 105 min Tor Arne Folkestad Elektriske kretser ELE1071Audio Camera Screen Combined Ideelle transformatorer
2016-02-01 08:13 110 min Tor Erik Nicolaisen TEK 2111 F05 Oppdelende bearbeidings prosesser TEK2111Audio Camera Screen Combined Klipping, Hulling, Oksy/Acetylen skjæring, Plasma Skjæring, Laser skjæring, Vann høytrykk skjæring
2017-01-23 10:13 110 min Tor Erik Nicolaisen TEK 2111 F04 Plastiske bearbeidingsprosesser Vår 2017 TEK2111Audio Camera Screen Combined Forelesningen tar for seg plastiske bearbeidingsprosesser. Dette er ulike måter å forme metaller i fast form. Forelesningen er to-delt og tar for seg de fundamentale mekanismene bak metallforming, samt en beskrivelse av ulike metoder for forming av metaller.
2016-04-25 07:58 110 min Tor Erik Nicolaisen TEK2111Audio Camera Screen Combined
2017-02-13 10:14 107 min Tor Erik Nicolaisen TEK2111 07 Sponskjærende bearbeiding 2017 TEK2111Audio Camera Screen Combined
2017-03-20 10:14 108 min Tor Erik Nicolaisen TEK 2111 Industrielle maskiner og systemer TEK2111Audio Camera Screen Combined Iindustrielle styresystemer
2017-05-22 10:12 140 min Tor Erik Nicolaisen Oppsummering 2017 Tek 2111 Produksjonsmetoder TEK2111Audio Camera Screen Combined Vi tar en oppsummering av de viktigste tema innen for hvert emne før eksamen
2016-03-07 08:13 115 min Tor Erik Nicolaisen TEK 2111F10 Rapid prototyping TEK2111Audio Camera Screen Combined Forelesning Additive produksjonsmetoder
2017-03-06 10:14 105 min Tor Erik Nicolaisen TEK 2111 Produksjonsmetoder Plastproduksjon 2017 TEK2111Audio Camera Screen Combined
2018-01-15 10:00 105 min Tor Erik Nicolaisen Tek 2111 Forelesning 02 Støping. 2018 TEK2111Audio Camera Screen Combined Forelesning Delemne 02 Støping og støpemetoder
2018-05-28 10:10 150 min Tor Erik Nicolaisen Oppsummering før eksamen produksjonsmetoder TEK2111Audio Camera Screen Combined En gjennomgang før eksamen. Spørsmål og svar, Oppsummering
2018-02-19 10:14 105 min Tor Erik Nicolaisen TEK 2111 Tilvirkning av plast og kompositter TEK2111Audio Camera Screen Combined Forelesningen tar for seg ulike tilvirkningsmetoder for plast og komposittmaterialer
2018-03-19 10:14 105 min Tor Erik Nicolaisen Preoduksjonsmetoder styring av maskiner TEK2111Audio Camera Screen Combined Her skal vi lære om CNC og PLC (PLS) styrings systemer
2018-03-05 10:15 105 min Tor Erik Nicolaisen TEK 2111 Spesiell bearbeidingsmetoder TEK2111Audio Camera Screen Combined
2018-01-29 10:14 105 min Tor Erik Nicolaisen Produksjonsmetoder Sponskjærende bearbeiding 2018 TEK2111Audio Camera Screen Combined Sponskjærende bearbeiding 2018
2018-04-16 10:18 105 min Tor Erik Nicolaisen tek 2111 Lab info TEK2111Audio Camera Screen Combined
2018-04-09 10:13 105 min Tor Erik Nicolaisen TEK 2111 Trender innen produksjon TEK2111Audio Camera Screen Combined VI ser fremover . Hvordan ser fremtidens produksjonsmiljøer ut ?
2018-03-12 10:14 105 min Tor Erik Nicolaisen produksjonsmetoder Pulvermetallurgi TEK2111Audio Camera Screen Combined Forelesningen dekker pulvermatalliske metoder
2018-06-04 09:51 105 min Tor Erik Nicolaisen TEK2111 Prod metoder oppsummering TEK2111Audio Camera Screen Combined Oppsummering før eksamen
2019-03-18 10:14 105 min Tor Erik Nicolaisen Pulvermetalliske metoder TEK 2111 Produksjonsmetoder TEK 2111Audio Camera Screen Combined
2016-01-11 07:55 130 min Tor Erik Nicolaisen TEK2111 Prod metoder Fagintro og HMS TEK2111Audio Camera Screen Combined
2016-02-08 08:13 123 min Tor Erik Nicolaisen TEK2111Audio Camera Screen Combined TEK 2111 Produksjonsmetoder F06 Sammenføyende bearbeiding
2016-02-15 08:13 125 min Tor Erik Nicolaisen Tek2111 Produksjonsmetoder 07 Sponskillende bearbeiding TEK2111Audio Camera Screen Combined
2016-02-22 08:13 115 min Tor Erik Nicolaisen Tek 2111 F08a Spesielle prosesser og F08b Pulvermetallisk fremstilling TEK2111Audio Camera Screen Combined F08 a Spesielle metoder
F08b Pulvermetallurgi
2016-04-06 16:17 120 min Tor Erik Nicolaisen TEK 2111 Produktkalkyler TEK2111Audio Camera Screen Combined
2017-01-30 10:14 105 min Tor Erik Nicolaisen TEK 2111 Oppdelende bearbeiding 2017 TEK2111Audio Camera Screen Combined
2017-02-06 10:13 108 min Tor Erik Nicolaisen TEK2111 F06 sammenføyende bearbeiding Vår 2017 TEK2111Audio Camera Screen Combined
2017-02-20 10:14 107 min Tor Erik Nicolaisen TEK2111Audio Camera Screen Combined TEK 2111 F07 Sponskjærende bearbeiding 2017
2017-02-27 10:13 110 min Tor Erik Nicolaisen TEK 2111 Prod metoder 08aSpes metoder 08bPulvermetallurgi 2017 TEK2111Audio Camera Screen Combined 08a Spesielle metoder
08b Pulvermetallurgi
2017-03-13 10:14 105 min Tor Erik Nicolaisen Tek 2111 Prod. metoder Additiv produksjon/ 3D printing TEK2111Audio Camera Screen Combined
2018-01-08 10:00 120 min Tor Erik Nicolaisen TEK2111 TEK2111Audio Camera Screen Combined Fag intro 2018
2016-01-18 08:10 115 min Tor Erik Nicolaisen TEK2111 Produksjonsmetoder Støping TEK2111Audio Camera Screen Combined
2016-01-25 08:13 125 min Tor Erik Nicolaisen Tek2111 Produksjonsmetoder Plastisk forming TEK2111Audio Camera Screen Combined Forelesning TEK 2111 Plastisk forming av metaller
2016-02-29 08:13 105 min Tor Erik Nicolaisen TEK 2111 F09 Tilvirkning av plastprodukter TEK2111Audio Camera Screen Combined TEK 2111 vår 2016 Tilvirkning av plastprodukter
2016-03-14 08:13 110 min Tor Erik Nicolaisen TEK2111 Styring av produksjonsprosesser TEK2111Audio Camera Screen Combined Programmerbare logiske styringer PLS
Nummerinsk  kontroll av bearbeidingsmaskiner CNC
2016-05-30 08:00 120 min Tor Erik Nicolaisen Oppsummering før eksamen TEK 2111 TEK2111Audio Camera Screen Combined Oppsummering av pensum TEK 2111 Produksjonsmetoder vår 2016
2017-03-27 10:14 105 min Tor Erik Nicolaisen TEK 2111 Nye trender innenfor industriell produksjon TEK2111Audio Camera Screen Combined Industri 4.0
Mega fabrikker
Desentralisert produksjon
Utvikling av
2019-05-27 10:10 105 min Tor Erik Nicolaisen TEK 2111 oppsumering beregninger TEK 2111Audio Camera Screen Combined Beregning av prosessparameter
2018-02-05 10:14 105 min Tor Erik Nicolaisen TEK 2111 oppdelende bearbeiding 2018 TEK2111Audio Camera Screen Combined Forelesningen tar for seg metoder for å dele opp arbeidstykker. Mekaniske metoder
Termiske metoder
Spesielle metoder
2018-01-22 10:12 105 min Tor Erik Nicolaisen TEK 2111 Plastisk forming av metaller 2018 TEK2111Audio Camera Screen Combined
2018-02-12 10:14 105 min Tor Erik Nicolaisen TEK 2111 Sammenføyende bearbeiding TEK2111Audio Camera Screen Combined Forelesningen tar for seg ulike metoder for sveising, lodding og liming
2019-01-07 10:13 105 min Tor Erik Nicolaisen Produksjonsmetoder 2019 Fagintroduksjon TEK 2111Audio Camera Screen Combined GTEK 2111 TEK 2116 Prodmetoder Forelesning fagintroduksjon og fagplanlegging
2019-01-21 10:14 105 min Tor Erik Nicolaisen Produksjonsmetoder Støping 2019 TEK2111Audio Camera Screen Combined Opptak av forelesning om støping Jan 2019
2019-01-28 10:14 105 min Tor Erik Nicolaisen TEK 2111 Plastisk forming 2019 TEK 2111Audio Camera Screen Combined Forelesningsopptak TEK 2111 plastisk forming av metaller 2019
2019-02-04 10:14 105 min Tor Erik Nicolaisen Produksjonsmetoder Sponskjærende bearbeiding TEK 2111Audio Camera Screen Combined TEK 2111 og TEK 2116 Sponskjærende bearbeiding
2019-02-11 10:14 105 min Tor Erik Nicolaisen TEK 2111 Oppdelende bearbeidingsmetoder TEK2111Audio Camera Screen Combined Forelesning TEK 2111 TEK 2116 Oppdelende bearbeidingsmetoder
2019-02-18 10:14 105 min Tor Erik Nicolaisen TEK 2111 prod metoder Sammenføyende metoder TEK 2111Audio Camera Screen Combined Sammenføyende produksjonsmetoder Sveising Lodding og liming
2019-02-25 10:14 105 min Tor Erik Nicolaisen Produksjonsmetoder for plast og kompositter 2019 TEK 2111Audio Camera Screen Combined Tema for forelesningen er plast og kompositt produksjon
2019-03-04 10:14 105 min Tor Erik Nicolaisen Tek 2111 2019 Additiv produksjon TEK 2111Audio Camera Screen Combined Forelesningsopptak additive prod metoder TEK 2111/2116
2019-03-11 10:14 105 min Tor Erik Nicolaisen Spesielle bearbeidingsmetoder TEK 2111 Produksjonsmetoder TEK 2111Audio Camera Screen Combined Forelesning om en samling av spesielle bearbeidingsmetoder som eksempelvis EDM ECM WEDN UL AFM
2019-03-25 10:15 105 min Tor Erik Nicolaisen TEK 2111 Industrielle styringer og systemer TEK2111Audio Camera Screen Combined
2019-05-31 13:42 105 min Tor Erik Nicolaisen Gjennomgang før eksamen Tek 2116Audio Camera Screen Combined
2019-05-31 15:52 45 min Tor Erik Nicolaisen gjennomgang 2019 tek 2116Audio Camera Screen Combined
2019-03-29 08:15 105 min Tor Erik Nicolasisen W3 FMEA TØL1011Audio Camera Screen Combined FMEA – Feilmodus- og effektanalyse -  et kvalitativt og systematisk verktøy i risikovurdering.
2013-09-11 10:10 55 min Tor Inge Romøren Master Gerontologi Master GerontologiAudio Camera Screen Combined
2018-04-16 10:15 105 min Torbjørn Kravdal Matrikkellære 1 GEO2331 Juss og matrikkellæreAudio Camera Screen Combined
2018-09-18 08:15 225 min Torbjørn Kravdal GEO1191 Landmåling 1 GEO1191 Landmåling 1Audio Camera Screen Combined
2018-04-16 13:15 105 min Torbjørn Kravdal Matrikkellære 2 GEO2331 Juss og matrikkellæreAudio Camera Screen Combined

[ Første ] [ Forrige ] Side 45 av 46 [ Neste ] [ Siste ]