[ Første ] [ Forrige ] Side 4 av 46 [ Neste ] [ Siste ]

Foreleser Emne
Tidspunkt Varighet Foreleser Tittel Emne Filer Info
2018-01-09 08:30 30 min Anne Grethe Syversen Merkevarebygging oppstart del 1 SMF1261Audio Camera Screen Combined
2018-03-09 08:15 110 min Anne Grethe Syversen Kapittel 12 og 13 Merkevarebygging SMF1261Audio Camera Screen Combined
2018-08-31 10:15 165 min Anne Grethe Syversen Foretaksstrategi kapittel 3 SMF2211FAudio Camera Screen Combined
2018-09-06 12:15 165 min Anne Grethe Syversen Foretaksstrategi kapittel 4 SMF2211Audio Camera Screen Combined Omgivelser
2018-01-23 09:15 45 min Anne Grethe Syversen Merkevarebygging kap 6 del 2 smf1261Audio Camera Screen Combined
2018-09-27 12:15 165 min Anne Grethe Syversen Kapittel 13 Strategiprosesser SMF2211Audio Camera Screen Combined
2019-05-03 10:15 105 min Anne Grethe Syversen Oppsummering merkevarebygging SMF1195Audio Camera Screen Combined
2018-08-30 12:15 165 min Anne Grethe Syversen Introduksjon Foretaksstrategi SMF2211FAudio Camera Screen Combined
2018-09-13 12:15 165 min Anne Grethe Syversen Foretaksstrategi kapittel 5-6 -7 SMF2211Audio Camera Screen Combined
2014-04-23 10:00 70 min Anne Grethe Syversen Bacheloroppgave øk.led. - spørsmål/svar TØL3901Audio Camera Screen Combined
2014-04-29 08:14 48 min Anne Grethe Syversen Eksamensforberedende samling i merkevarebygging SMF1261Audio Camera Screen Combined
2014-04-29 09:14 48 min Anne Grethe Syversen Eksamensforberedende samling merkevarebygging del 2 SMF1261Audio Camera Screen Combined
2014-09-05 16:55 45 min Anne Grethe Syversen Intro til foretaksstrategi og oblig 1 SMF2211Audio Camera Screen Combined
2014-09-08 16:55 45 min Anne Grethe Syversen Intro til foretaksstrategi og obligatorisk oppgave 1 SMF2211Audio Camera Screen Combined
2014-09-23 15:13 55 min Anne Grethe Syversen Kick off Bacheloroppgave økonomi og ledelse TØL3901Audio Camera Screen Combined
2014-11-24 13:13 55 min Anne Grethe Syversen Oppsummering foretaksstrategi del 1 SMF2211Audio Camera Screen Combined
2014-11-24 14:13 55 min Anne Grethe Syversen Oppsummering foretaksstrategi del 2 SMF2211Audio Camera Screen Combined
2015-01-13 08:14 55 min Anne Grethe Syversen Oppstart merkevarebygging vår 2015 SMF1261Audio Camera Screen Combined
2015-01-13 09:14 53 min Anne Grethe Syversen Introforelesning merkevarebygging SMF1261Audio Camera Screen Combined Holdes av Martin Østbråten Vika, på vegne av emneansvarlig Anne Grethe Syversen
2015-04-08 10:58 70 min Anne Grethe Syversen Info til bachelorstudenter 3. kl. øk.led. TØL3901Audio Camera Screen Combined
2015-04-28 10:13 50 min Anne Grethe Syversen Oppsummering merkevarebygging del 1 SMF1261Audio Camera Screen Combined
2015-04-28 11:13 55 min Anne Grethe Syversen Oppsummering merkevarebygging del 2 SMF1261Audio Camera Screen Combined
2016-01-19 09:14 50 min Anne Grethe Syversen Merkevarebygging kap 2 og 3, del 2 SMF1261Audio Camera Screen Combined
2016-01-26 09:15 50 min Anne Grethe Syversen Merkevarebygging kapittel 5, del 2 SMF1261FAudio Camera Screen Combined
2016-03-29 09:15 50 min Anne Grethe Syversen Gjesteforelesning Ungdoms-OL v. Magne Vikøren SMF1261Audio Camera Screen Combined
2016-04-19 09:15 50 min Anne Grethe Syversen Merkevarebygging tirsdag 19. april del 2 SMF1261Audio Camera Screen Combined
2016-05-09 18:26 25 min Anne Grethe Syversen Merkevarebygging kapittel 15 SMF1261Audio Camera Screen Combined
2016-09-13 11:06 10 min Anne Grethe Syversen "Søk, vurder og skriv", siste del SMF2211FAudio Camera Screen Combined Vi kom litt sent i gang, så opptakstiden er utvidet for å få med avslutning av forelesningen.
2016-10-13 14:15 110 min Anne Grethe Syversen Gjesteforelesning Innovasjon Norge Singapore SMF2211Audio Camera Screen Combined
2017-01-12 12:28 95 min Anne Grethe Syversen Oppstart bachelor våren 2017 TØL3901Audio Camera Screen Combined
2017-01-13 08:13 50 min Anne Grethe Syversen Introduksjons til merkevarebygging del 1 SMF1261Audio Camera Screen Combined
2017-02-07 08:15 105 min Anne Grethe Syversen Merkevarebygging kap 8, samt forelesning om søk, bruk og referanseteknikk på vitenskapelige artikler SMF1261Audio Camera Screen Combined
2017-03-07 08:15 50 min Anne Grethe Syversen Merkebygging kapittel 13, del 1 SMF1261Audio Camera Screen Combined
2017-04-04 08:15 50 min Anne Grethe Syversen Merkevarebygging kapittel 15, del 1 SMF1261Audio Camera Screen Combined
2017-04-04 09:14 50 min Anne Grethe Syversen Merkevarebygging kapittel 15, del 2 SMF1261Audio Camera Screen Combined
2017-04-25 08:15 50 min Anne Grethe Syversen Merkevarebygging, kapittel 18, del 1 SMF1261Audio Camera Screen Combined
2017-05-02 09:15 50 min Anne Grethe Syversen Oppsummeringsforelesning merkevarebygging, del 2 SMF1261Audio Camera Screen Combined
2017-05-05 12:15 105 min Anne Grethe Syversen Bachelor øk.led. info-møte TØL3901Audio Camera Screen Combined
2015-10-06 14:12 120 min Anne Grethe Syversen Kick off Bacheloroppgave økonomi og ledelse TØL3901Audio Camera Screen Combined
2015-11-25 08:13 50 min Anne Grethe Syversen Oppsummering foretaksstrategi del 1 SMF2211Audio Camera Screen Combined
2015-11-25 09:13 45 min Anne Grethe Syversen SMF2211Audio Camera Screen Combined
2016-01-12 08:13 52 min Anne Grethe Syversen SMF1261/F Merkevarebygging, oppstart SMF1261Audio Camera Screen Combined
2016-01-14 10:00 95 min Anne Grethe Syversen Info bachelor øk.led. TØL3901Audio Camera Screen Combined
2016-01-19 08:14 50 min Anne Grethe Syversen Merkevarebygging kap 2 og 3, del 1 SMF1261Audio Camera Screen Combined
2016-01-26 08:15 48 min Anne Grethe Syversen Merkevarebygging kapittel 5, del 1 SMF1261Audio Camera Screen Combined
2016-02-09 08:13 50 min Anne Grethe Syversen Merkevarebygging, kapittel 7, del 1 SMF1261Audio Camera Screen Combined
2016-02-09 09:13 53 min Anne Grethe Syversen Merkevarebygging, kapittel 7, del 2 SMF1261Audio Camera Screen Combined
2016-02-23 08:15 50 min Anne Grethe Syversen Merkevarebygging kapittel 10 m.m. SMF1261Audio Camera Screen Combined
2016-02-23 09:15 50 min Anne Grethe Syversen Merkevarebygging kapittel 10 m.m.del 2 SMF1261Audio Camera Screen Combined
2016-02-23 10:15 45 min Anne Grethe Syversen Markedsføring kapittel 8, del 1 SMF2062Audio Camera Screen Combined
2016-02-23 11:15 50 min Anne Grethe Syversen Markedsføring kapittel 8, del 2 SMF2062Audio Camera Screen Combined
2016-03-01 08:15 48 min Anne Grethe Syversen Merkevarebygging kapittel 11 SMF1261Audio Camera Screen Combined
2016-03-08 08:15 50 min Anne Grethe Syversen Merkevarebygging kap. 12 og intro til oblig 2 SMF1261Audio Camera Screen Combined
2016-03-08 09:15 50 min Anne Grethe Syversen Merkevarebygging kap. 12 del 2 SMF1261Audio Camera Screen Combined
2016-03-15 09:15 50 min Anne Grethe Syversen Merkevarebygging, kapittel 13, del 2 SMF1261Audio Camera Screen Combined
2016-03-29 08:15 50 min Anne Grethe Syversen Gjesteforelesning Totens Sparebank SMF1261Audio Camera Screen Combined
2016-04-18 10:00 60 min Anne Grethe Syversen Infomøte bachelor øk.led. TØL3901Audio Camera Screen Combined
2016-04-26 08:15 50 min Anne Grethe Syversen Eksamensforberedende samling del 1 SMF1261Audio Camera Screen Combined
2016-04-26 09:15 50 min Anne Grethe Syversen Eksamensforberedende samling del 2 SMF1261Audio Camera Screen Combined
2016-05-09 17:47 25 min Anne Grethe Syversen Merkevarebygging kapittel 15 SMF1261Audio Camera Screen Combined
2016-08-23 10:15 45 min Anne Grethe Syversen Foretaksstrategi, kapittel 2, del 1 SMF2211Audio Camera Screen Combined
2016-08-23 11:15 45 min Anne Grethe Syversen Foretaksstrategi, kapittel 2, del 2 SMF2211Audio Camera Screen Combined
2016-09-13 10:15 50 min Anne Grethe Syversen "Søk, vurder og skriv" SMF2211Audio Camera Screen Combined Forelesning om hvordan søke i databaser for å finne vitenskapelige artikler,- hvordan vurdere artiklene og hvordan anvende den kunnskapen du finner på en riktig måte i ditt eget skriftlige arbeid.
2016-10-12 16:36 60 min Anne Grethe Syversen Bachelorinfo økonomi og ledelse TØL3901Audio Camera Screen Combined
2016-11-15 10:15 50 min Anne Grethe Syversen Foretaksstrategi, innovasjon, del 1 SMF2211Audio Camera Screen Combined
2017-01-17 08:14 50 min Anne Grethe Syversen Merkevarebygging kap 3 og 4, del 1 SMF1261Audio Camera Screen Combined
2017-01-17 09:14 50 min Anne Grethe Syversen Merkevarebygging kap 3 og 4, del 2 SMF1261Audio Camera Screen Combined
2017-01-24 08:14 50 min Anne Grethe Syversen Merkevarebygging kap. 6 del 1 SMF1261Audio Camera Screen Combined
2017-01-24 09:14 50 min Anne Grethe Syversen Merkevarebygging kap. 6, del 2 SMF1261Audio Camera Screen Combined
2017-01-24 15:30 32 min Anne Grethe Syversen Informasjon bacheloroppgave øk.led. TØL3901Audio Camera Screen Combined
2017-01-31 08:15 50 min Anne Grethe Syversen Merkevarebygging kap. 7, del 1 SMF1261Audio Camera Screen Combined
2017-02-21 09:15 45 min Anne Grethe Syversen Merkevarebygging, kapittel 11 SMF1261Audio Camera Screen Combined
2017-02-28 09:15 45 min Anne Grethe Syversen Merkevarebygging kapittel 11 og 12, del 2 SMF1261Audio Camera Screen Combined
2017-03-14 08:15 45 min Anne Grethe Syversen Kapittel 14, del 1 SMF1261Audio Camera Screen Combined
2017-03-16 13:00 65 min Anne Grethe Syversen Bachelorprosjektet 2016/2017 Q&A TØL3901Audio Camera Screen Combined
2018-01-16 08:30 30 min Anne Grethe Syversen Merkevarebygging kapittel 3 og 4, del 1 SMF1261Audio Camera Screen Combined
2018-02-27 08:15 110 min Anne Grethe Syversen Merkevarebygging kapittel 12 SMF1261Audio Camera Screen Combined
2016-11-14 14:28 45 min Anne Ingeborg Holter AIO018Audio Camera Screen Combined
2016-01-15 11:33 15 min Anne Opsal Slupphaug PAGA KursAudio Camera Screen Combined
2015-11-11 12:00 120 min Anneli Torsbakken Østlien Internasjonal dag: Hvorfor utveksling? InfoAudio Camera Screen Combined Enhet for internasjonalisering, Jens Barland og Eirik Hamre Korsen forteller om verdien av internasjonal erfaring.
2016-10-10 16:10 115 min Are Strandlie Forelesning REA2101 10.10.2016 REA2101Audio Camera Screen Combined
2017-10-23 08:10 115 min Are Strandlie Forelesning REA2101 23.10.2017 REA2101Audio Camera Screen Combined
2016-10-24 16:10 115 min Are Strandlie Forelesning REA2101 24.10.2016 REA2101Audio Camera Screen Combined
2016-04-06 13:10 175 min Are Strandlie Forelesning Elektromagnetisme 6.4 ELE1071Audio Camera Screen Combined
2016-09-20 13:10 115 min Are Strandlie Forelesning REA2101 20.9.2016 REA2101Audio Camera Screen Combined
2017-09-05 13:10 115 min Are Strandlie Forelesning REA2101 5.9.2017 REA2101Audio Camera Screen Combined
2016-04-21 16:10 115 min Are Strandlie Forelesning Elektromagnetisme 21.4 ELE1071Audio Camera Screen Combined
2017-03-15 15:10 175 min Are Strandlie Forelesning ELE1071 15.3.2017 ELE1071Audio Camera Screen Combined
2016-08-29 16:10 115 min Are Strandlie Forelesning REA2101 29.8.2016 REA2101Audio Camera Screen Combined
2017-04-20 12:10 115 min Are Strandlie Forelesning ELE1071 20.4.2017 ELE1071Audio Camera Screen Combined
2016-09-27 13:10 115 min Are Strandlie Forelesning REA2101 27.9.2016 REA2101Audio Camera Screen Combined
2016-02-17 13:10 175 min Are Strandlie Forelesning elektrofysikk 17.2 ELE1071Audio Camera Screen Combined
2016-03-09 13:10 175 min Are Strandlie Forelesning Elektromagnetisme 9.3 ELE1071Audio Camera Screen Combined
2017-09-04 08:10 115 min Are Strandlie Forelesning REA2101 4.9.2017 REA2101Audio Camera Screen Combined
2016-03-31 16:10 115 min Are Strandlie Forelesning Elektromagnetisme 31.3 ELE1071Audio Camera Screen Combined
2016-03-30 13:10 175 min Are Strandlie Forelesning Elektromagnetisme 30.3 ELE1071Audio Camera Screen Combined
2016-09-12 16:10 115 min Are Strandlie Forelesning REA2101 12.9.2016 REA2101Audio Camera Screen Combined
2018-02-13 12:10 115 min Are Strandlie Forelesning ELE1071 13.2.2018 ELE1071Audio Camera Screen Combined
2017-11-06 08:10 115 min Are Strandlie Forelesning REA2101 6.11.2017 REA2101Audio Camera Screen Combined
2018-02-27 12:10 115 min Are Strandlie Forelesning ELE1071 27.2.2018 ELE1071Audio Camera Screen Combined

[ Første ] [ Forrige ] Side 4 av 46 [ Neste ] [ Siste ]