[ Første ] [ Forrige ] Side 43 av 46 [ Neste ] [ Siste ]

Foreleser Emne
Tidspunkt Varighet Foreleser Tittel Emne Filer Info
2018-09-27 12:15 165 min Anne Grethe Syversen Kapittel 13 Strategiprosesser SMF2211Audio Camera Screen Combined
2019-05-03 10:15 105 min Anne Grethe Syversen Oppsummering merkevarebygging SMF1195Audio Camera Screen Combined
2018-08-30 12:15 165 min Anne Grethe Syversen Introduksjon Foretaksstrategi SMF2211FAudio Camera Screen Combined
2018-09-13 12:15 165 min Anne Grethe Syversen Foretaksstrategi kapittel 5-6 -7 SMF2211Audio Camera Screen Combined
2014-04-23 10:00 70 min Anne Grethe Syversen Bacheloroppgave øk.led. - spørsmål/svar TØL3901Audio Camera Screen Combined
2014-04-29 08:14 48 min Anne Grethe Syversen Eksamensforberedende samling i merkevarebygging SMF1261Audio Camera Screen Combined
2014-04-29 09:14 48 min Anne Grethe Syversen Eksamensforberedende samling merkevarebygging del 2 SMF1261Audio Camera Screen Combined
2014-09-05 16:55 45 min Anne Grethe Syversen Intro til foretaksstrategi og oblig 1 SMF2211Audio Camera Screen Combined
2014-09-08 16:55 45 min Anne Grethe Syversen Intro til foretaksstrategi og obligatorisk oppgave 1 SMF2211Audio Camera Screen Combined
2014-09-23 15:13 55 min Anne Grethe Syversen Kick off Bacheloroppgave økonomi og ledelse TØL3901Audio Camera Screen Combined
2014-11-24 13:13 55 min Anne Grethe Syversen Oppsummering foretaksstrategi del 1 SMF2211Audio Camera Screen Combined
2014-11-24 14:13 55 min Anne Grethe Syversen Oppsummering foretaksstrategi del 2 SMF2211Audio Camera Screen Combined
2015-01-13 08:14 55 min Anne Grethe Syversen Oppstart merkevarebygging vår 2015 SMF1261Audio Camera Screen Combined
2015-01-13 09:14 53 min Anne Grethe Syversen Introforelesning merkevarebygging SMF1261Audio Camera Screen Combined Holdes av Martin Østbråten Vika, på vegne av emneansvarlig Anne Grethe Syversen
2015-04-08 10:58 70 min Anne Grethe Syversen Info til bachelorstudenter 3. kl. øk.led. TØL3901Audio Camera Screen Combined
2015-04-28 10:13 50 min Anne Grethe Syversen Oppsummering merkevarebygging del 1 SMF1261Audio Camera Screen Combined
2015-04-28 11:13 55 min Anne Grethe Syversen Oppsummering merkevarebygging del 2 SMF1261Audio Camera Screen Combined
2016-01-19 09:14 50 min Anne Grethe Syversen Merkevarebygging kap 2 og 3, del 2 SMF1261Audio Camera Screen Combined
2016-01-26 09:15 50 min Anne Grethe Syversen Merkevarebygging kapittel 5, del 2 SMF1261FAudio Camera Screen Combined
2016-03-29 09:15 50 min Anne Grethe Syversen Gjesteforelesning Ungdoms-OL v. Magne Vikøren SMF1261Audio Camera Screen Combined
2016-04-19 09:15 50 min Anne Grethe Syversen Merkevarebygging tirsdag 19. april del 2 SMF1261Audio Camera Screen Combined
2016-05-09 18:26 25 min Anne Grethe Syversen Merkevarebygging kapittel 15 SMF1261Audio Camera Screen Combined
2016-09-13 11:06 10 min Anne Grethe Syversen "Søk, vurder og skriv", siste del SMF2211FAudio Camera Screen Combined Vi kom litt sent i gang, så opptakstiden er utvidet for å få med avslutning av forelesningen.
2016-10-13 14:15 110 min Anne Grethe Syversen Gjesteforelesning Innovasjon Norge Singapore SMF2211Audio Camera Screen Combined
2017-01-12 12:28 95 min Anne Grethe Syversen Oppstart bachelor våren 2017 TØL3901Audio Camera Screen Combined
2017-01-13 08:13 50 min Anne Grethe Syversen Introduksjons til merkevarebygging del 1 SMF1261Audio Camera Screen Combined
2017-02-07 08:15 105 min Anne Grethe Syversen Merkevarebygging kap 8, samt forelesning om søk, bruk og referanseteknikk på vitenskapelige artikler SMF1261Audio Camera Screen Combined
2017-03-07 08:15 50 min Anne Grethe Syversen Merkebygging kapittel 13, del 1 SMF1261Audio Camera Screen Combined
2017-04-04 08:15 50 min Anne Grethe Syversen Merkevarebygging kapittel 15, del 1 SMF1261Audio Camera Screen Combined
2017-04-04 09:14 50 min Anne Grethe Syversen Merkevarebygging kapittel 15, del 2 SMF1261Audio Camera Screen Combined
2017-04-25 08:15 50 min Anne Grethe Syversen Merkevarebygging, kapittel 18, del 1 SMF1261Audio Camera Screen Combined
2017-05-02 09:15 50 min Anne Grethe Syversen Oppsummeringsforelesning merkevarebygging, del 2 SMF1261Audio Camera Screen Combined
2017-05-05 12:15 105 min Anne Grethe Syversen Bachelor øk.led. info-møte TØL3901Audio Camera Screen Combined
2015-10-06 14:12 120 min Anne Grethe Syversen Kick off Bacheloroppgave økonomi og ledelse TØL3901Audio Camera Screen Combined
2015-11-25 08:13 50 min Anne Grethe Syversen Oppsummering foretaksstrategi del 1 SMF2211Audio Camera Screen Combined
2015-11-25 09:13 45 min Anne Grethe Syversen SMF2211Audio Camera Screen Combined
2016-01-12 08:13 52 min Anne Grethe Syversen SMF1261/F Merkevarebygging, oppstart SMF1261Audio Camera Screen Combined
2016-01-14 10:00 95 min Anne Grethe Syversen Info bachelor øk.led. TØL3901Audio Camera Screen Combined
2016-01-19 08:14 50 min Anne Grethe Syversen Merkevarebygging kap 2 og 3, del 1 SMF1261Audio Camera Screen Combined
2016-01-26 08:15 48 min Anne Grethe Syversen Merkevarebygging kapittel 5, del 1 SMF1261Audio Camera Screen Combined
2016-02-09 08:13 50 min Anne Grethe Syversen Merkevarebygging, kapittel 7, del 1 SMF1261Audio Camera Screen Combined
2016-02-09 09:13 53 min Anne Grethe Syversen Merkevarebygging, kapittel 7, del 2 SMF1261Audio Camera Screen Combined
2016-02-23 08:15 50 min Anne Grethe Syversen Merkevarebygging kapittel 10 m.m. SMF1261Audio Camera Screen Combined
2016-02-23 09:15 50 min Anne Grethe Syversen Merkevarebygging kapittel 10 m.m.del 2 SMF1261Audio Camera Screen Combined
2016-02-23 10:15 45 min Anne Grethe Syversen Markedsføring kapittel 8, del 1 SMF2062Audio Camera Screen Combined
2016-02-23 11:15 50 min Anne Grethe Syversen Markedsføring kapittel 8, del 2 SMF2062Audio Camera Screen Combined
2016-03-01 08:15 48 min Anne Grethe Syversen Merkevarebygging kapittel 11 SMF1261Audio Camera Screen Combined
2016-03-08 08:15 50 min Anne Grethe Syversen Merkevarebygging kap. 12 og intro til oblig 2 SMF1261Audio Camera Screen Combined
2016-03-08 09:15 50 min Anne Grethe Syversen Merkevarebygging kap. 12 del 2 SMF1261Audio Camera Screen Combined
2016-03-15 09:15 50 min Anne Grethe Syversen Merkevarebygging, kapittel 13, del 2 SMF1261Audio Camera Screen Combined
2016-03-29 08:15 50 min Anne Grethe Syversen Gjesteforelesning Totens Sparebank SMF1261Audio Camera Screen Combined
2016-04-18 10:00 60 min Anne Grethe Syversen Infomøte bachelor øk.led. TØL3901Audio Camera Screen Combined
2016-04-26 08:15 50 min Anne Grethe Syversen Eksamensforberedende samling del 1 SMF1261Audio Camera Screen Combined
2016-04-26 09:15 50 min Anne Grethe Syversen Eksamensforberedende samling del 2 SMF1261Audio Camera Screen Combined
2016-05-09 17:47 25 min Anne Grethe Syversen Merkevarebygging kapittel 15 SMF1261Audio Camera Screen Combined
2016-08-23 10:15 45 min Anne Grethe Syversen Foretaksstrategi, kapittel 2, del 1 SMF2211Audio Camera Screen Combined
2016-08-23 11:15 45 min Anne Grethe Syversen Foretaksstrategi, kapittel 2, del 2 SMF2211Audio Camera Screen Combined
2016-09-13 10:15 50 min Anne Grethe Syversen "Søk, vurder og skriv" SMF2211Audio Camera Screen Combined Forelesning om hvordan søke i databaser for å finne vitenskapelige artikler,- hvordan vurdere artiklene og hvordan anvende den kunnskapen du finner på en riktig måte i ditt eget skriftlige arbeid.
2016-10-12 16:36 60 min Anne Grethe Syversen Bachelorinfo økonomi og ledelse TØL3901Audio Camera Screen Combined
2016-11-15 10:15 50 min Anne Grethe Syversen Foretaksstrategi, innovasjon, del 1 SMF2211Audio Camera Screen Combined
2017-01-17 08:14 50 min Anne Grethe Syversen Merkevarebygging kap 3 og 4, del 1 SMF1261Audio Camera Screen Combined
2017-01-17 09:14 50 min Anne Grethe Syversen Merkevarebygging kap 3 og 4, del 2 SMF1261Audio Camera Screen Combined
2017-01-24 08:14 50 min Anne Grethe Syversen Merkevarebygging kap. 6 del 1 SMF1261Audio Camera Screen Combined
2017-01-24 09:14 50 min Anne Grethe Syversen Merkevarebygging kap. 6, del 2 SMF1261Audio Camera Screen Combined
2017-01-24 15:30 32 min Anne Grethe Syversen Informasjon bacheloroppgave øk.led. TØL3901Audio Camera Screen Combined
2017-01-31 08:15 50 min Anne Grethe Syversen Merkevarebygging kap. 7, del 1 SMF1261Audio Camera Screen Combined
2017-02-21 09:15 45 min Anne Grethe Syversen Merkevarebygging, kapittel 11 SMF1261Audio Camera Screen Combined
2017-02-28 09:15 45 min Anne Grethe Syversen Merkevarebygging kapittel 11 og 12, del 2 SMF1261Audio Camera Screen Combined
2017-03-14 08:15 45 min Anne Grethe Syversen Kapittel 14, del 1 SMF1261Audio Camera Screen Combined
2017-03-16 13:00 65 min Anne Grethe Syversen Bachelorprosjektet 2016/2017 Q&A TØL3901Audio Camera Screen Combined
2018-01-16 08:30 30 min Anne Grethe Syversen Merkevarebygging kapittel 3 og 4, del 1 SMF1261Audio Camera Screen Combined
2018-02-27 08:15 110 min Anne Grethe Syversen Merkevarebygging kapittel 12 SMF1261Audio Camera Screen Combined
2017-03-28 14:15 105 min Anne Cathrine Morseth Samarbeid og nettverk på tvers av bransjer Fagdag om innovasjon og digitaliseringAudio Camera Screen Combined
2017-06-27 12:58 95 min Ann Kristin Engevold, Gro Jeppestøl Vatne og Sigrid Wangensteen Infomøte IHG InfomøteAudio Camera Screen Combined Infomøte ang. nytt felles system for planlegging av timeplan og felles undervisningsrom
2015-09-25 12:15 45 min André Årnes NISlecture NISlectureAudio Camera Screen Combined Telenor Group from a Security Perspective
2018-01-24 13:14 166 min Andrii Shalaginov IMT4133 Data Science for Security and Forensics IMT4133Audio Camera Screen Combined
2018-02-21 13:15 200 min Andrii Shalaginov Data pre-processing IMT4133Audio Camera Screen Combined
2018-02-16 10:10 70 min Andrii Shalaginov Trial lecture - Andrii Shalaginov PhD Trial LectureAudio Camera Screen Combined “Internet of Things security and forensics: Challenges and opportunities”
2018-02-07 13:15 165 min Andrii Shalaginov IMT4133 - lecture 3 IMT4133Audio Camera Screen Combined
2018-03-21 13:15 180 min Andrii Shalaginov Lecture 6 IMT4133Audio Camera Screen Combined
2018-09-07 12:12 60 min Andrii Shalaginov CREATE at IIK NISseminarAudio Camera Screen Combined The “CREATE at IIK” (Collaborative Research Education And InnovaTion Endeavour) is a project driven by early stage researches and students, seeking to stimulate the collaboration of motivated individuals who are currently affiliated with IIK (Department of Information Security and Communication Technology) across all early levels (BSc, MSc, PhD, and Postdoctoral), while at the same time increasing the participation of BSc and MSc students in research. The project aims to bring together and promote the collaboration between researchers and students, with an interdisciplinary competence and shared interest in information security and communication technology, in activities related with research, education and innovation. Furthermore, the results of the executed studies will be disseminated in the form of technical reports or scientific publications as the final project deliverables.
2018-03-07 13:14 166 min Andrii Shalaginov IMT4133 Data Science for Security and Forensics IMT4133Audio Camera Screen Combined Lecture
2018-02-16 12:10 200 min Andrii Shalaginov PhD defence - Andrii Shalaginov PhD DefenseAudio Camera Screen Combined “Advancing Neuro-Fuzzy Algorithm for Automated Classification in Largescale Forensic and Cybercrime Investigations: Adaptive Machine Learning for Big Data Forensic”
2019-04-11 12:15 180 min Andrii Shalaginov IMT4133 - lecture 7 IMT4133Audio Camera Screen Combined
2018-10-30 10:15 120 min Andrii Shalaginov Week 44 IMT4210Audio Camera Screen Combined
2019-05-02 12:15 105 min Andrii Shalaginov IMT4133 - mock exam IMT4133Audio Camera Screen Combined
2018-04-11 13:15 180 min Andrii Shalaginov IMT4133 - lecture 7 IMT4133Audio Camera Screen Combined
2014-11-14 12:15 50 min Andrii Shalaginov Scientific Seminar Scientific SeminarAudio Camera Screen Combined Soft Computing has been widely used in Information Security. Fuzzy Logic represents a particular interest since it is capable of not only classification, but also human-understandable representation of the information. Multiple studies show the applicability of the fuzzy logic in malware detection, yet the accuracy may not be sufficiently good classification accuracy due to the parameters of fuzzy sets. The talk will be about the adaptive Hybrid Neuro-Fuzzy methods that uses Self-Organizing Map to automatically extract parameters of fuzzy patches for the Mamdami-type classification rules. Moreover, the study of possible representation and visualization for reasoning will be given.
2017-10-06 12:12 55 min Andrii Shalaginov Advancing Neuro-Fuzzy Algorithm for Automated Classification in Large-scale Forensic and Cybercrime Investigations NISseminarAudio Camera Screen Combined Abstract: Big Data is a reality and Cyber Crime Investigators are confronted with the amount and complexity of seized digital data in criminal cases. Human experts are sitting in the Court of Law and making decisions with respect to found evidences that are being presented. Therefore, there is a strong need to bridge data processing and automated analysis for providing human-understandable representation of evidences. There is a history of successful applications of Machine Learning methods in Digital Forensics such that Artificial Neural Networks, Support Vector Machines and Bayes Network. However, the challenge is that such methods neither provide human-explainable models nor can work without prior knowledge required for inference and data representation. In this work Andrii focuses on Neuro-Fuzzy, a Hybrid Intelligence method that is capable of connecting two worlds: Computational Intelligence and Digital Forensics.

CV:
Andrii Shalaginov received his Master Degree from the Gjøvik University College in 2013 and also holds his degree from the National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute” - Department of Computer Aided Design. Before studying at HiG he had an industry experience, including Samsung R&D center in Kiev. He  joined NTNU Digital Group as a PhD student with the research topic related to application of soft computing in digital forensics. Andrii also has extensive knowledge in  malware analysis and machine learning.
2019-03-11 13:15 180 min Andrii Shalaginov IMT4133 - lecture 5 IMT4133Audio Camera Screen Combined
2019-01-15 13:15 180 min Andrii Shalaginov IMT4133 - lecture 1 IMT4133Audio Camera Screen Combined
2019-01-31 12:15 180 min Andrii Shalaginov IMT4133 - Lecture 2 IMT4133Audio Camera Screen Combined
2019-02-14 12:15 180 min Andrii Shalaginov IMT4133 - lecture 3 IMT4133Audio Camera Screen Combined
2019-02-28 13:15 180 min Andrii Shalaginov IMT4133 - lecture 4 IMT4133Audio Camera Screen Combined
2019-03-28 12:15 180 min Andrii Shalaginov IMT4133 - lecture 6 IMT4133Audio Camera Screen Combined
2015-08-14 09:44 4 min anderso test REA1141FAudio Camera Screen Combined
2015-08-17 15:24 5 min anderso test REA1141FAudio Camera Screen Combined
2015-08-22 12:35 6 min anderso bare en test testAudio Camera Screen Combined
2015-08-23 11:50 4 min anderso testAudio Camera Screen Combined
2015-08-23 11:57 4 min anderso testAudio Camera Screen Combined

[ Første ] [ Forrige ] Side 43 av 46 [ Neste ] [ Siste ]