[ Første ] [ Forrige ] Side 40 av 46 [ Neste ] [ Siste ]

Foreleser Emne
Tidspunkt Varighet Foreleser Tittel Emne Filer Info
2016-11-23 10:15 105 min Aristidis Kaloudis SMF3082 Bærekraft og etikk - korrupsjon SMF3082Audio Camera Screen Combined
2016-11-23 13:15 105 min Aristidis Kaloudis SMF3081 - videregående metode SMF3081Audio Camera Screen Combined Multippel regresjon
Oppsummering
2016-12-16 12:15 100 min Aristidis Kaloudis ENE2042 - Energimarkeder ENE2041Audio Camera Screen Combined Oppsummering - eksamensoppgaver / forberedelser
2017-02-17 13:15 105 min Aristidis Kaloudis Jussdelen - forelesning 2- arbeidsavtalen SMF2051Audio Camera Screen Combined
2017-02-24 13:15 105 min Aristidis Kaloudis LMA - Arbeidsjuss III SMF2051Audio Camera Screen Combined
2017-03-10 13:15 105 min Aristidis Kaloudis LMA - Arbeidsmiljøjus VI SMF2051Audio Camera Screen Combined
2017-03-13 12:15 105 min Aristidis Kaloudis SMF3021 Makroøkonomi - IS LM - del 1 SMF3021Audio Camera Screen Combined
2017-03-20 12:15 225 min Aristidis Kaloudis SMF3021 Makroøkonomi - Kap 8 - del 2 SMF3021Audio Camera Screen Combined
2017-03-28 12:15 105 min Aristidis Kaloudis LMA - Arbeidsmiljøjus VI SMF2051Audio Camera Screen Combined
2017-03-28 16:15 105 min Aristidis Kaloudis LMA - øvelser arbeidsrett II SMF2051FAudio Camera Screen Combined
2017-09-12 14:15 105 min Aristidis Kaloudis SMF3081/SMF3071 Forelesning kvantitative metoder SMF3071/SMF3071Audio Camera Screen Combined
2017-10-09 14:50 165 min Aristidis Kaloudis Lecture 4 - TØL4006 TØL 4006 Scientific MethodologyAudio Camera Screen Combined
2017-11-23 10:15 165 min Aristidis Kaloudis TØL4006 - Lecture 10 - 23.11.2017 TØL4006Audio Camera Screen Combined
2017-11-03 10:15 105 min Aristidis Kaloudis Forelesning XVI SMF3081/3071Audio Camera Screen Combined SMF3081/3071 F-tester med anvendelser (ANOVA)
2018-08-22 10:15 105 min Aristidis Kaloudis SMF3081 første forelesning SMF3081Audio Camera Screen Combined
2017-11-21 14:15 105 min Aristidis Kaloudis SMF3081/SMF3071 Oppsummering - regresjonsanalyse SMF3081/SMF3071 Videreregående metodeAudio Camera Screen Combined
2018-03-22 13:15 165 min Aristidis Kaloudis SMF3021 Makroøkonomi Forelesning kap 8 forts. og kap 9 SMF3021Audio Camera Screen Combined
2019-01-08 11:15 165 min Aristidis Kaloudis SMF3021 Makroøkonomi SMF3021 og SMF3021FAudio Camera Screen Combined
2019-01-10 14:15 105 min Aristidis Kaloudis SMF2051 - LMA og Arbeidsrett SMF2051Audio Camera Screen Combined
2019-01-17 14:15 105 min Aristidis Kaloudis SMF2051 - LMA og Arbeidsrett SMF2051FAudio Camera Screen Combined
2019-01-22 10:15 165 min Aristidis Kaloudis SMF3021 Makroøkonomi SMF3021Audio Camera Screen Combined
2019-01-29 10:15 165 min Aristidis Kaloudis SMF3021 Makroøkonomi SMF3021Audio Camera Screen Combined
2019-02-05 10:15 105 min Aristidis Kaloudis SMF3021 Makroøkonomi SMF3021Audio Camera Screen Combined
2019-02-05 12:15 45 min Aristidis Kaloudis SMF3021 Makroøkonomi SMF3021Audio Camera Screen Combined Øvelse: Diskusjonstema er "Slowbalisation"
2019-02-18 12:15 105 min Aristidis Kaloudis SMF2051 - LMA og Arbeidsrett SMF2051Audio Camera Screen Combined
2019-02-19 10:15 105 min Aristidis Kaloudis SMF3021 Makroøkonomi SMF3021Audio Camera Screen Combined Forelesning
2019-02-19 12:15 45 min Aristidis Kaloudis SMF3021 Makroøkonomi SMF3021Audio Camera Screen Combined Øving og regneeksempler
2019-02-26 10:15 105 min Aristidis Kaloudis SMF3021 Makroøkonomi SMF3021Audio Camera Screen Combined Kap 8 - IS - LM
2019-02-26 12:15 45 min Aristidis Kaloudis SMF3021 Makroøkonomi SMF3021Audio Camera Screen Combined
2019-03-05 10:15 105 min Aristidis Kaloudis SMF3021 Makroøkonomi SMF3021 Audio Camera Screen Combined forts. kap 8 og kap 9
2019-03-05 12:15 45 min Aristidis Kaloudis SMF3021 Makroøkonomi SMF3021Audio Camera Screen Combined
2019-03-11 12:15 105 min Aristidis Kaloudis SMF2051 - LMA og Arbeidsrett SMF2051FAudio Camera Screen Combined Sykepenger - permisjoner og ferie
2019-03-11 15:00 60 min Aristidis Kaloudis SMF2051 - LMA og Arbeidsrett SMF20Audio Camera Screen Combined Arbeidsmiljø - gjentakelse av forelesning fra den 18/2 2019
2019-03-12 10:15 105 min Aristidis Kaloudis SMF3021 Makroøkonomi SMF3021Audio Camera Screen Combined Kap 9
2019-03-12 12:15 105 min Aristidis Kaloudis SMF3021 SMF3021Audio Camera Screen Combined Multiplikatorbegrepet
2019-03-14 14:15 105 min Aristidis Kaloudis SMF2051 SMF2051Audio Camera Screen Combined Kapittel X
2019-03-18 12:15 105 min Aristidis Kaloudis SMF2051 - LMA og Arbeidsrett SMF2051Audio Camera Screen Combined
2019-03-19 10:15 105 min Aristidis Kaloudis SMF3021 Makroøkonomi SMF3021Audio Camera Screen Combined Kapittel 10
2019-03-19 12:15 45 min Aristidis Kaloudis SMF3021 Makroøkonomi SMF3021Audio Camera Screen Combined Case
2019-03-19 16:30 45 min Aristidis Kaloudis SMF3021 Makroøkonomi SMF3021Audio Camera Screen Combined Ekstra opptak
2019-03-21 14:15 105 min Aristidis Kaloudis SMF2051 SMF2051Audio Camera Screen Combined Lederansvaret og kollektiv arbeidsrett
2019-03-25 12:15 105 min Aristidis Kaloudis SMF2051 - LMA og Arbeidsrett SMF2051Audio Camera Screen Combined Øvelser 1- 6
2019-03-25 21:27 105 min Aristidis Kaloudis SMF3021 Makroøkonomi SMF3021Audio Camera Screen Combined Kapittel 11 - AE-AT-modellen
2019-03-26 10:15 160 min Aristidis Kaloudis SMF3021 Makroøkonomi SMF3021Audio Camera Screen Combined
2019-03-28 14:15 105 min Aristidis Kaloudis SMF2051 SMF2051Audio Camera Screen Combined Øvelse: Oppgaver 6-11
2019-04-01 12:15 105 min Aristidis Kaloudis SMF2051 - LMA og Arbeidsrett SMF2051Audio Camera Screen Combined Øvelser - oppgaver
2019-04-02 10:15 105 min Aristidis Kaloudis SMF3021 Makroøkonomi SMF3021Audio Camera Screen Combined Kapittel 12 - inflasjon
2019-04-02 12:15 45 min Aristidis Kaloudis SMF3021 Makroøkonomi SMF3021Audio Camera Screen Combined
2019-04-04 14:15 105 min Aristidis Kaloudis SMF2051 - LMA og Arbeidsrett SMF2051Audio Camera Screen Combined Siste øvelsestime - oppgaver 14-16 og oblig 3.
2019-04-09 10:15 105 min Aristidis Kaloudis SMF3021 Makroøkonomi SMF3021Audio Camera Screen Combined Oppsummering
2019-04-09 12:15 45 min Aristidis Kaloudis SMF3021 Makroøkonomi SMF3021Audio Camera Screen Combined Gjennomgang av oblig 2
2017-10-06 10:15 105 min Aris Kaloudis og Endre Sølvsberg SMF3081/SMF3071 Forelesning IX og øvelser SMF3081/SMF3071Audio Camera Screen Combined
2017-09-15 10:15 105 min Aris Kaloudis og Endre Sølvsberg SMF3081/SMF3071 Øvelser SMF3081/SMF3071 Videreregående metodeAudio Camera Screen Combined
2017-01-11 08:15 105 min Arild Moldsvor TØL 1002 Introduksjon TØL1002 Ingeniørrollen våren 2017Audio Camera Screen Combined
2016-02-03 08:15 105 min Arild Moldsvor Ingeniørrollen, Bærekraftig elektro TØL1002Audio Camera Screen Combined
2016-01-13 09:10 50 min Arild Moldsvor TØL1002Audio Camera Screen Combined
2017-02-01 08:15 105 min Arild Moldsvor Bruk av Word, Rapportskriving TØL1002 Ingeniørrollen våren 2017Audio Camera Screen Combined
2018-01-10 08:15 105 min Arild Moldsvor Introduksjon til emnet og til begrepet bærekraft TØL1002Audio Camera Screen Combined
2018-09-18 08:15 105 min Arild Moldsvor MOSFET II ELE1051 ElektronikkAudio Camera Screen Combined
2018-08-23 08:15 105 min Arild Moldsvor Diodeapplikasjoner ELE1051 Elektronikk, h2018Audio Camera Screen Combined
2018-09-11 08:15 105 min Arild Moldsvor BJT forsterkerkrets ELE1051 ElektronikkAudio Camera Screen Combined
2018-01-24 08:15 105 min Arild Moldsvor Referanser TØL1002Audio Camera Screen Combined
2018-10-16 08:15 105 min Arild Moldsvor Oscillatorer ELE1051 ELektronikkAudio Camera Screen Combined
2018-08-28 08:15 105 min Arild Moldsvor BJT ELE1051 ElektronikkAudio Camera Screen Combined
2018-09-06 08:15 105 min Arild Moldsvor BJT, forspsenningskretser II ELE1051 ElektronikkAudio Camera Screen Combined
2018-08-21 08:15 105 min Arild Moldsvor Introduksjon til emnet ELE1051 ElektronikkAudio Camera Screen Combined
2018-09-20 08:15 105 min Arild Moldsvor MOSFET III ELE1051 ElektronikkAudio Camera Screen Combined
2018-01-31 08:15 105 min Arild Moldsvor Rapportskriving TØL1002Audio Camera Screen Combined
2018-09-25 08:15 105 min Arild Moldsvor Differensialforsterker ELE1051 ElektronikkAudio Camera Screen Combined
2018-09-27 08:15 105 min Arild Moldsvor Differensialforsterker II ELE1051 ElektronikkAudio Camera Screen Combined
2018-10-04 08:15 105 min Arild Moldsvor Effektforsterker II ELE1051 ElektronikkAudio Camera Screen Combined
2018-10-11 08:15 105 min Arild Moldsvor MOS-kretser, Oscillatorer ELE1051 ElektronikkAudio Camera Screen Combined
2018-10-18 08:15 105 min Arild Moldsvor Oscillatorer II ELE1051 ElektronikkAudio Camera Screen Combined
2018-11-01 08:15 105 min Arild Moldsvor Støy ELE1051 ElektronikkAudio Camera Screen Combined
2018-10-25 08:15 105 min Arild Moldsvor Spenningsregulatorer II ELE1051 ElektronikkAudio Camera Screen Combined
2018-11-06 08:15 105 min Arild Moldsvor Støy II ELE1051 ElektronikkAudio Camera Screen Combined
2018-10-02 08:17 105 min Arild Moldsvor Effektforsterker ELE1051 ElektronikkAudio Camera Screen Combined
2018-11-08 08:15 105 min Arild Moldsvor Støy III ELE1051 ElektronikkAudio Camera Screen Combined
2018-11-13 08:15 105 min Arild Moldsvor Op-amp ELE1051 ElektronikkAudio Camera Screen Combined
2018-10-09 08:15 105 min Arild Moldsvor Digitale MOS-kretser ELE1051 ElektronikkAudio Camera Screen Combined
2017-11-02 08:14 105 min Arild Moldsvor DC-DC Tilleggsstoff ELE1051Audio Camera Screen Combined
2016-01-27 08:15 105 min Arild Moldsvor Ingeniørrollen, Bærekraftig maskin TØL1002Audio Camera Screen Combined
2016-02-10 08:15 105 min Arild Moldsvor Ingeniørrollen, Dannelse og etikk TØL1002Audio Camera Screen Combined
2017-01-18 08:15 105 min Arild Moldsvor Vitenskapelighet TØL1002 Ingeniørrollen våren 2017Audio Camera Screen Combined
2017-01-25 08:15 105 min Arild Moldsvor Prosjekt, Oppgaveskriving, Referanser TØL1002 Ingeniørrollen våren 2017Audio Camera Screen Combined
2018-10-23 08:15 105 min Arild Moldsvor Spenningsregulatorer ELE1051 ElektronikkAudio Camera Screen Combined
2016-01-13 08:18 45 min Arild Moldsvor Introduksjon, Ingeniørrollen, vår 2016 TØL1002Audio Camera Screen Combined
2016-01-14 08:15 105 min Arild Moldsvor Ingeniørrollen, Bærekraftig data TØL1002Audio Camera Screen Combined
2016-01-21 08:15 105 min Arild Moldsvor Oppgaveskriving TØL1002Audio Camera Screen Combined
2016-02-04 08:15 105 min Arild Moldsvor Ingeniørrollen, Bærekraftig bygg TØL1002Audio Camera Screen Combined
2018-11-20 08:15 105 min Arild Moldsvor Repetisjon og gamle eksamensoppgaver ELE1051 ElektronikkAudio Camera Screen Combined
2018-11-15 08:15 105 min Arild Moldsvor Op-amp II ELE1051 ElektronikkAudio Camera Screen Combined
2018-10-30 08:15 105 min Arild Moldsvor PLL ELE1051 ElektronikkAudio Camera Screen Combined
2018-01-17 08:15 105 min Arild Moldsvor Vitenskapelighet, Ingeniørrollen TØL1002Audio Camera Screen Combined
2018-08-30 08:15 105 min Arild Moldsvor BJT forts. ELE1051 ELektronikkAudio Camera Screen Combined
2018-08-22 08:15 105 min Arild Moldsvor pn-overgang, Diodemodeller ELE1051 Elektronikk, h2018Audio Camera Screen Combined
2018-09-13 08:15 105 min Arild Moldsvor MOSFET ELE1051 ElektronikkAudio Camera Screen Combined
2018-09-04 08:15 105 min Arild Moldsvor BJT, forspsenningskretser ELE1051 ElektronikkAudio Camera Screen Combined
2019-01-09 08:15 105 min Arild Moldsvor Introduksjon, TØL1002 TØL1002 Ingeniørrollen 2019Audio Camera Screen Combined
2019-01-16 08:15 105 min Arild Moldsvor Vitenskaplighet, Biblioteksressurser TØL1002 Ingeniørrollen våren 2019Audio Camera Screen Combined

[ Første ] [ Forrige ] Side 40 av 46 [ Neste ] [ Siste ]