[ Første ] [ Forrige ] Side 40 av 46 [ Neste ] [ Siste ]

Foreleser Emne
Tidspunkt Varighet Foreleser Tittel Emne Filer Info
2019-04-09 12:10 120 min Leif Erik Storm Byggstatikk-forelesning BYG2221Audio Camera Screen Combined
2019-04-10 14:10 120 min Leif Erik Storm Byggstatikk-forelesning BYG2221Audio Camera Screen Combined
2019-04-30 12:10 120 min Leif Erik Storm Byggstatikk-forelesning BYG2221Audio Camera Screen Combined
2019-05-29 11:00 120 min Rune Strand Ødegård Temporary employment - Tekna UkjentAudio Camera Screen Combined Åpent seminar Tekna
2019-08-21 08:10 120 min Patrick Bours IMT4113 Exercise 1 IMT4113Audio Camera Screen Combined Matlab
2019-08-22 08:14 120 min Ivar Moe Bedriftsøkonomi med regnskap SMF1194/SMF1194FAudio Camera Screen Combined Se Arbeidsplan
2015-09-16 10:14 121 min Aristidis Kaloudis SMF3081 - Bærekraft og etikk - forelesning 3 SMF3082Audio Camera Screen Combined
2016-02-08 08:13 123 min Tor Erik Nicolaisen TEK2111Audio Camera Screen Combined TEK 2111 Produksjonsmetoder F06 Sammenføyende bearbeiding
2017-10-27 14:15 125 min Jens-Petter Sandvik Guest Lecture: Jens-Petter Sandvik IMT4114 Introduction to Digital ForensicsAudio Camera Screen Combined 20 minutes added to recording schedule, in case of Over-run
2012-02-02 08:00 125 min fredj Forelesning 3 BYG2211Audio Camera Screen Combined
2014-10-31 12:01 125 min Leif Erik Storm Elementbygg 311014 BYG3331Audio Camera Harald Fallsen underviser om Elementbygg (prosjektet)
2016-02-15 08:13 125 min Tor Erik Nicolaisen Tek2111 Produksjonsmetoder 07 Sponskillende bearbeiding TEK2111Audio Camera Screen Combined
2017-10-13 14:15 125 min Stig Andersen Guest Lecture: Stig Andersen IMT4114 Introduction to Digital ForensicsAudio Camera Screen Combined 20 Minutes additional recording time scheduled in case of Over-run
2016-01-25 08:13 125 min Tor Erik Nicolaisen Tek2111 Produksjonsmetoder Plastisk forming TEK2111Audio Camera Screen Combined Forelesning TEK 2111 Plastisk forming av metaller
2016-01-11 07:55 130 min Tor Erik Nicolaisen TEK2111 Prod metoder Fagintro og HMS TEK2111Audio Camera Screen Combined
2016-04-28 12:00 130 min Elisabeth Solvik Kognitiv svikt og demens SPL1012DAudio Camera Screen Combined
2015-06-01 09:31 130 min Simon McCallum IMT3912Audio Camera Screen Combined
2015-10-07 10:00 130 min Tove Vassbø Geriatri - spesialisthelsetjenetesn SPL 2012 Sykepleiefaglig grunnlagstenkningAudio Camera Screen Combined
2016-11-28 13:55 130 min Jose Julio Cabeza Gonzalez IMT4127 Security Management Metrics IMT 4115Audio Camera Screen Combined Elective Course Preview
2017-05-15 08:59 135 min Geir Olav Dyrkolbotn IMT 4116 IMT 4116Audio Camera Screen Combined Rrecap and guest lecture
2017-11-10 14:15 135 min Carl Stuart Leichter IMT4114 Guest Lecture IMT4114 Introduction to Digital ForensicsAudio Camera Screen Combined Gunnar Alendal
2017-01-27 12:15 135 min Einar Bergsholm Juss 4 GEO2331Audio Camera Screen Combined
2017-10-12 12:45 135 min Anders-Petter Andersson Gamestorming part 2 IMT4313Audio Camera Screen Combined
2015-10-07 13:02 135 min Sigrun Jøndal Veiledning & informasjon SPL2012DAudio Camera Screen Combined
2017-01-17 08:13 135 min Ivar Moe Finansregnskap kapittel 3 + 4 SMF2151FAudio Camera Screen Combined
2019-03-22 12:45 135 min Jo Stigen GEO2331 10 GEO2331Audio Camera Screen Combined
2017-02-14 08:14 140 min Ivar Moe Finansregnskap kapittel 15 SMF2151FAudio Camera Screen Combined
2017-05-22 10:12 140 min Tor Erik Nicolaisen Oppsummering 2017 Tek 2111 Produksjonsmetoder TEK2111Audio Camera Screen Combined Vi tar en oppsummering av de viktigste tema innen for hvert emne før eksamen
2018-08-29 13:15 140 min Raghavendra Ramachandra IMT 4205 IMT 4205Audio Camera Screen Combined Lecture on Research Methods and Project Management
2017-03-31 12:45 140 min Jo Stigen Juss 10 GEO2331Audio Camera Screen Combined
2017-08-30 10:10 140 min Anders-Petter Andersson IMT4309 - Intro, Guidelines IMT4309Audio Camera Screen Combined
2015-05-28 12:10 140 min Allmøte Åpent møte om fusjonen 28.5. FusjonAudio Camera Screen Combined Hensikt: Bygge nettverk mellom hovedtillitsvalgte hos fusjonspartnerne NTNU, HiST, HiG og HiÅ og drøfte relevante problemstillinger med arbeidstagerrepresentanter på nivå 1 og 2 i prosjektorganisasjonen.
2016-09-14 12:55 140 min Patrick Bours IMT4113 IMT4113Audio Camera Screen Combined
2017-01-05 11:30 140 min RCN Research & development funding for Information Technology projects Research funding seminarsAudio Camera Screen Combined Relevant funding schemes at the Research Council of Norway, Innovation Norway and the Regional Research Fund for Inland Norway – with a focus on ICT – in particular cyber- and information security.
2017-02-07 08:14 140 min Ivar Moe Finansregnskap kapittel 11 + 12 + 13 SMF2151FAudio Camera Screen Combined
2017-02-15 13:14 140 min Ivar Moe Finansregnskap kapittel 16 + 17 SMF2151FAudio Camera Screen Combined
2017-01-18 13:13 145 min Ivar Moe Finansregnskap kapittel 5 SMF2151FAudio Camera Screen Combined
2017-04-04 08:14 150 min Ivar Moe Finansregnskap kapittel 30 + 31 SMF2151FAudio Camera Screen Combined
2017-03-28 08:14 150 min Ivar Moe Finansregnskap kapittel 30 SMF2151FAudio Camera Screen Combined
2017-02-28 08:14 150 min Ivar Moe Finansregnskap kapittel 20 + 21 SMF2151FAudio Camera Screen Combined
2017-03-14 08:14 150 min Ivar Moe Finansregnskap kapittel 27 SMF2151FAudio Camera Screen Combined
2017-02-08 13:14 150 min Ivar Moe Finansregnskap kapittel 13 + 14 SMF2151FAudio Camera Screen Combined
2017-09-07 09:30 150 min Anders-Petter Andersson IMT4309 - Users and needs IMT4309Audio Camera Screen Combined
2018-01-10 09:15 150 min Slobodan Petrovic Cryptology, Topic 1, Classical cryptography, exercises IMT4124Audio Camera Screen Combined
2018-05-28 10:10 150 min Tor Erik Nicolaisen Oppsummering før eksamen produksjonsmetoder TEK2111Audio Camera Screen Combined En gjennomgang før eksamen. Spørsmål og svar, Oppsummering
2017-11-29 09:25 150 min Anders-Petter Andersson Research-by-Design in Design, Creativity and Innovation IMT4313Audio Camera Screen Combined
2018-10-19 09:30 150 min Ian Watson Site Evaluation Presentations - morning IMT4316Audio Camera Screen Combined
2019-03-08 09:45 150 min Vasileios Gkioulos/Stephen Wolthusen IMT 4125 Tutorial 8/3/19 IMT4125Audio Camera Screen Combined
2018-09-28 12:45 150 min Stephen Wolthusen IMT 4203 Session 1(2) IMT 4203 Critical Infrastructure SecurityAudio Camera Screen Combined IMT 4203 Session 1 part 2
2018-10-19 12:30 150 min Ian Watson Site Evaluation Presentations - afternoon IMT4316Audio Camera Screen Combined
2018-10-26 09:30 150 min Vasileios Gkioulos IMT 4203 Fall 2018 Tutorial 2 IMT4203Audio Camera Screen Combined
2014-01-21 18:30 150 min Diverse Exit - utveksling og videreutdanning del 2 ExitAudio Camera Screen Combined Exit - veien videre
2014-02-26 09:27 150 min Elisabeth Solvik sykepleie og grunnleggende behov for ernæring SPL1012Audio Camera Screen Combined
2015-03-03 15:40 150 min IWBF-Panel-Discussion IWBF-Panel-Discussion IWBF-Panel-DiscussionAudio Camera Screen Combined IWBF-Panel-Discussion
2015-03-04 13:33 150 min COST-Action-Meeting COST-Action-Meeting-IWBF COST-Action-MeetingAudio Camera Screen Combined
2015-04-17 09:15 150 min Jo Stigen Juss 5 GEO2331Audio Camera Screen Combined
2017-03-08 13:14 150 min Ivar Moe Finansregnskap kapittel 24 + 25 + 26 SMF2151FAudio Camera Screen Combined
2017-03-21 08:14 150 min Ivar Moe Finansregnskap kapittel 27 + 28 SMF2151FAudio Camera Screen Combined
2017-03-22 13:14 150 min Ivar Moe Finansregnskap kapittel 28 SMF2151FAudio Camera Screen Combined
2017-03-29 13:14 150 min Ivar Moe Finansregnskap kapittel 30 SMF2151FAudio Camera Screen Combined
2017-04-05 13:14 150 min Ivar Moe Finansregnskap kapittel 31 + 32 SMF2151FAudio Camera Screen Combined
2017-04-26 13:14 150 min Ivar Moe Finansregnskap kapittel 34 SMF2151FAudio Camera Screen Combined
2017-08-31 09:30 150 min Anders-Petter Andersson IMT4309 - Perception IMT4309Audio Camera Screen Combined
2017-09-07 10:15 150 min Slobodan Petrovic Snort IDS, part 2 IMT4204Audio Camera Screen Combined
2015-10-08 14:00 150 min henningk SPL 2012 SPL2012DAudio Camera Screen Combined
2015-11-04 09:45 150 min Solveig Struksnes SPFAudio Camera Screen Combined
2017-01-24 08:14 150 min Ivar Moe Finansregnskap kapittel 5 + 6 SMF2151FAudio Camera Screen Combined
2017-03-01 13:14 150 min Ivar Moe Finansregnskap kapittel 21 + 22 SMF2151FAudio Camera Screen Combined
2017-03-07 08:14 150 min Ivar Moe Finansregnskap kapittel 23 + 24 SMF2151FAudio Camera Screen Combined
2017-03-15 13:14 150 min Ivar Moe Finansregnskap kapittel 27 SMF2151FAudio Camera Screen Combined
2017-04-18 08:14 150 min Ivar Moe Finansregnskap kapittel 32 SMF2151FAudio Camera Screen Combined
2017-04-19 13:14 150 min Ivar Moe Finansregnskap kapittel 32 + 33 SMF2151FAudio Camera Screen Combined
2017-04-25 08:14 150 min Ivar Moe Finansregnskap kapittel 33 + 34 SMF2151FAudio Camera Screen Combined
2017-08-31 10:15 150 min Slobodan Petrovic Misuse detection, part 2 - Snort IMT4204Audio Camera Screen Combined Snort - An open-source IDS
2018-01-09 09:15 150 min Slobodan Petrovic Cryptology, Topic 1, Classical cryptography IMT4124Audio Camera Screen Combined
2018-08-28 08:20 150 min Torbjørn Kravdal GNSS GEO1191 Landmåling 1Audio Camera Screen Combined
2019-01-18 13:00 150 min Goitom Weldehawaryat / Stephen Wolthusen IMT 4125 Tutorial 1 IMT4125Audio Camera Screen Combined
2019-03-19 13:15 150 min Slobodan Petrovic Topic 4, Asymmetric ciphers, lecture, part 3 IMT4124Audio Camera Screen Combined
2017-12-04 12:45 155 min Jon Yngve Hardeberg Project presentations second session IMT4895Audio Camera Screen Combined
2018-04-12 13:15 160 min Aristidis Kaloudis SMF3021 Makroøkonomi - kapittel 9 og 10 SMF3021Audio Camera Screen Combined
2018-05-04 12:23 160 min Mariusz Nowostawski IMT3673 Mobile Development IMT3673Audio Camera Screen Combined
2019-03-22 09:20 160 min Jo Stigen GEO2331 9 GEOAudio Camera Screen Combined
2018-09-25 12:15 160 min Halvor Holtskog Organizational Culture TØL4024 Manufacturing ManagementAudio Camera Screen Combined
2018-09-25 09:15 160 min Halvor Holtskog Organizational Learning TØL4017 Knowledge ManagementAudio Camera Screen Combined
2018-10-30 14:15 160 min Ana Stajminger Writing exercise TØL4024 Manufacturing ManagementAudio Camera Screen Combined
2018-10-23 08:55 160 min Halvor Holtskog Management tools 4017 Knowledge ManagementAudio Camera Screen Combined
2018-10-16 09:15 160 min Halvor Holtskog Learning organization TØL4017Audio Camera Screen Combined
2018-10-16 14:15 160 min Halvor Holtskog Macro and Meso perspective TØL4024 Manufacturing ManagementAudio Camera Screen Combined
2017-11-07 13:15 160 min Christopher Frantz IMT1362 - Experience Design IMT13Audio Camera Screen Combined
2018-10-23 14:15 160 min Halvor Holtskog Industry 4.0 TØL4024 Manufacturing ManagementAudio Camera Screen Combined
2018-11-06 09:15 160 min Halvor Holtskog Chapter 9 TØL4017Audio Camera Screen Combined
2018-11-06 12:15 160 min Halvor Holtskog Discussion - Industry 4.0 and worklife TØL4024 Manufacturing ManagementAudio Camera Screen Combined
2018-11-13 09:15 160 min Halvor Holtskog Chapter 10 TØL4017Audio Camera Screen Combined
2018-11-13 14:15 160 min Halvor Holtskog Discussion Industry 4.0 and sustainability TØL4024 Manufacturing ManagementAudio Camera Screen Combined
2014-10-30 09:20 160 min Väisänen, Tessen, Kowalski, Bakås SikkertNOK 2014 formiddag SikkertNOK 2014Audio Camera Screen Combined
2014-10-30 12:35 160 min Nowostawski, Lund, Jarbekk SikkertNOK 2014 ettermiddag SikkertNOK 2014Audio Camera Screen Combined
2017-02-21 08:14 160 min Ivar Moe Finansregnskap kapittel 18 + 19 SMF2151FAudio Camera Screen Combined
2017-08-30 10:10 160 min Patrick Bours IMT4113 - Crypto 1 IMT4113Audio Camera Screen Combined
2016-02-18 10:55 160 min Husbanken Husbankens fagdag, lansering av Tenk universelt Husbankens fagdag. Lansering av Tenk universeltAudio Camera Screen Combined
2017-01-25 13:14 160 min Ivar Moe Finansregnskap kapittel 7 + 8 SMF2151FAudio Camera Screen Combined

[ Første ] [ Forrige ] Side 40 av 46 [ Neste ] [ Siste ]